Slider

1 Year on YouTube giveaway and BIG announcement

Tuesday 29 March 2016


Thank you to each and everyone of you who been watching and subscribed to my videos! Here's to many more years on YouTube! 

To enter my giveaway head over to www.instagram.com/sarasteelesnaps

Please give this video a thumbs up if you want to see more of my journey of moving to Sweden.

Check out my blog at http://www.sarasteele.co.uk

Follow me on
Instagram
http://www.instagram.com/sarasteelesnaps
Twitter
http://www.twitter.com/sarasteeletweet
Facebook
http://www.facebook.com/sarasteelehair

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 


Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤️

Review | Sukin Rose hip hydrating day cream

Monday 28 March 2016

A perfect face cream as we're moving into spring. Spring is definitely here and as we are having warmer weather our skin won't be as dry anymore and it's time to find another face cream to follow suit. The Sukin Rosehip hydrating day cream is perfect as it's quite light and keeps your skin moisturised. 

Spring can be a confusing time for our skin. It's definitely recovering from the winter dryness, but still need something to keep it moisturising. My skin is as most sensitive in the spring, with all the pollen flying around. 

En perfekt ansiktskräm till våren. Våren är definitivt här och när vi börjar få varmare väder så är vår hud inte lika torr längre och dags att hitta en ny ansiktskräm. Sukins Rosehip hydrating dagskräm är perfekt eftersom den är lätt och håller din hud återfuktad. 

Våren kan vara en förvirrande tid för din hud. Den håller på att ta igen sig från vinter torkan, men behöver nåt som fortfarande är återfuktande. Min hud är som känsligast på våren, med all pollen som flyger runt. 


I jumped on the opportunity to try Sukin's Rosehip day cream. I'm already a fan of Sukin, they're an affordable organic brand and all their products are vegan. Anyone who watches my YouTube videos know I've been raving about their hair treatment. 

Jag hoppade på tillfället att prova Sukins nypon dagskräm. Jag är redan ett fan av Sukin, de är ett prisvärt ekologiskt märke och alla deras produkter är veganska. Den som tittar på mina youtube videor vet att jag har hänfört om deras hårmask. 


First of all I was surprised by the size. It comes in a 120 ml jar. Which is the biggest face cream I've ever had. I would prefer it in a bottle with a pump for hygienic reasons. Because that's a lot of times I'm going to dip my finger into that jar. It's about £20 for 120ml which I think is cheap.

With gorgeous ingredients rich in vitamin C, like rose hip, pomegranate and kakadu plum, makes it deeply moisturising. It gets rid of any dryness and makes the skin look radiant and fresh. It gives the skin a perfect glow for spring.


Först av allt så var jag överraskad av storleken. Den kommer i en 120ml burk, vilket är den största ansiktskräm jag haft. Jag skulle föredra en flaska med pump för hygieniska skäl. Därför det blir många gånger jag ska stoppa fingret i burken. Den kostar runt 240 SEK för 120ml, vilket jag tycker är billigt. 

Med underbara ingredienser rika på vitamin C som nypon, granatäpple och kakaduplommon gör det att den är djupt återfuktande. Den blir av med all torrhet och får huden att se strålande och fräsch ut. Den ger huden en perfekt glöd inför våren. 


I enjoyed this rose hip moisturiser cream from Sukin. It was a perfect transition from winter to spring. My skin feels smooth and hydrated. The scent is a gorgeous blend of the fruity ingredients. I love the smell of kakadu plum. Only a small amount is needed, so this is going to last a long time. I would buy this again. 

What are some of your favourite Sukin products? 

Jag gillar den här åter fuktande krämen med nypon från Sukin . Det var en perfekt övergång från vinter till vår. Min hud känns mjuk och återfuktad . Doften är en underbar blandning av fruktiga ingredienser. Jag älskar lukten av kakaduplommon. Endast en liten mängd behövs så krämen kommer att räcka länge. Jag skulle köpa den här igen. 

Vad är några av dina favoritprodukter från Sukin? 


Living Nature eye makeup and discount code

Tuesday 22 March 2016

It's not a secret that I like Living Nature's makeup. I find its high quality and I love the finished result. You might remember my summer bronze pressed powder, which I wrote a review on here. All their products are 100% natural and all the products I talk about are vegan. 

Det är ingen hemlighet att jag gillar Living Nature's smink. Jag tycker det är av hög kvalitet och älskar slut resultatet. Du kanske kommer ihåg min summer bronze pressed powder som jag skrev en recension på här. 
Alla deras produkter är 100% naturliga och alla produkter jag pratar om är veganska. 


My recent favourite is all their eye makeup. I recently kindly received four eyeshadows, mascara and an eyeliner pencil from Living Nature. They do not disappoint. It's such a good quality. I did a makeup look over on my YouTube channel. http://youtu.be/GaAX3Xxv8x8

Min senaste favorit är deras ögon smink. Nyligenfick jag så snällt fyra ögonskuggor, mascara och en kajal penna från Living Nature. De sviker inte. Det är så bra kvalitet. Jag gjorde en smink look på min youtube kanal. http://youtu.be/GaAX3Xxv8x8

The eye pencil is soft and is easy to apply. I'm a huge fan of the mascara in colour jet black. It's thickening and makes the lashes looking fuller. 


The eyeshadows are gorgeous and are long lasting. My favourite shade is shell (top left) which is a lovely subtle pink colour. The other colours I got was sand (top right) pebble (bottom right) and glacier (bottom left). 

I have a DISCOUNT CODE for you! 20% off on any Living Nature products on their website www.livingnature.com
Just quote STEELE20 at the checkout. Available until 30th April.

Please comment below and let me know what you got

Kajalpennan är mjuk och är lätt att applicera. Jag är ett stort fan av mascaran i färgen jet black. De gör ögonfransarna tjockare. 

Ögonskuggorna är så fina och håller länge. Min favorit är Shell (topp vänster) som är en underbar svag rosa färg. De andra färgerna jag fick var sand (topp höger) pebble (botten höger) och glaciär (botten vänster).
Jag har en RABATTKOD till dig! 20% av alla produkter på Living Natures hemsida.
www.livingnature.com
Använd koden STEELE20 när du checkar ut. Giltig fram till 30 april. 

Kommentera nedanför och berätta vad du köpte. 

How To... Choose a good shampoo

Saturday 19 March 2016

We have all been there. Our shampoo just ran out and time for a new one. But which one should I choose? 
If you go into a shop there are isles and isles of hair products. There are so many to choose from. 
I've put together a little guide to hopefully make it a little bit easier next time. 

Vi har alla varit i samma situation. Ditt schampoo har tagit slut och dags att köpa en ny flaska. Men vilken ska man välja? Jag har gjort en liten guide som förhoppningsvis kommer att göra det lite lättare nästa gång. 


Trial and error
All hair is different and it can take time to find the perfect shampoo for you. What's good for your best friend or your favourite blogger might not work for you at all. Don't be afraid to try a few until you find the one you like. Try and see if they sell the one you want to try in a travel size. It's a perfect way of trying a new product. 

Alla hår är olika och det kan ta tid att hitta rätt schampoo för just dig. Vad som funkar för din bästa vän eller favorit bloggare, kanske inte alls passar dig. Var inte rädd att prova några olika innan du hittat den rätta. Försök att kolla om de gör den du vill prova i reseförpackning. Det är perfekt när man provar nya produkter. 

Listen to your hair
Your hair has different needs, different times of the year. It tends to get drier in winter so will need a more moisturising shampoo and conditioner. Same goes when you're on holiday and it gets dried out by sun and sea water. 

Ditt hår har olika behov olika tider på året. Det har en tendens att vara mer torrt på vintern, så det behövs ett mer åter fuktande schampoo och balsam. Det gäller även på sol semester och håret blir torrt av sol och havsvatten. 

Avoid sls and parabens
Make sure you choose a shampoo without sls (sodium laurel sulphate) because it removes your natural oils and dry out your scalp. If you find your scalp often get itchy and irritated. That's probably why. 

Parabens are cheap and effective preservatives which may lead to health issues. I wrote a blog post about it here

Se till att du väljer ett schampoo utan sls (sodium lauryl Sulphate ), för att det tar bort dina naturliga oljor och torkar ut hårbotten. Om din hårbotten ofta kliar eller är irriterad så kan det bero på det. 

Parabener är billiga och effektiva konserveringsmedel som kan leda till hälsorisker. Jag skrev en blog post om det och du kan läsa det här. 

Get to know your hair 
Is your hair dry or oily? Is it chemically damaged? Do you have an itchy scalp? Is it curly or straight? Is it fine or coarse? These are all things to consider when buying a shampoo. 

Är ditt hår torrt eller fett? Är det kemiskt skadat? Kliar det i hårbotten? Är det lockigt eller rakt? Är det tunt eller grovt? Dessa är alla saker som är viktigt att tänka på när du köper ett schampoo. 

Spend a little bit more
So many are prepared to spend £20-30 for a facecream but would never spend more than £5 on their shampoo. Sometimes it's worth spending a little bit more on your hair.   Give your hair the quality it deserves. Then you'll avoid cheap preservatives and many other unnecessary and unhealthy ingredients.

Så många är beredda att spendera 200-300 kr på en ansiktskräm men vill inte spendera mer än 50kr på ett schampoo. Ibland är det värt att spendera lite mer på ditt hår. Ge det kvaliteten som det är värd. Då undviker du även många billiga konserveringsmedel och andra onödiga och ohälsosamma ingredienser. 


Choosing a natural and organic shampoo
Again, you might not find the one that works for you right away. Don't get disheartened, but try another one. Sometimes it takes time for your hair to get used to a natural shampoo, so give it time. Before you know it your hair will feel so much better and healthier. 

Som jag sa tidigare, så kan det ta tid att hitta rätt schampoo för dig. Ge inte upp, men prova ett annat schampoo. Ibland tar det det tid för ditt hår att vänja sig med ett naturligt schampoo, så ge det lite tid. Innan du vet av det så kommer ditt hår kännas bättre och hälsosammare än någonsin. 

What shampoo are you using at the moment? 

Vad för schampoo använder du just nu? 

Hair Tutorial: How to do a classic chignon

Tuesday 15 March 2016Here's how to do a classic chignon in a few easy steps.

You'll need a Pintail comb, a hair bobble, some curvy grips and bit of hairspray.

Follow me on

Instagram
http://www.instagram.com/sarasteelesnaps
Twitter
http://www.twitter.com/sarasteeletweet
Facebook
http://www.facebook.com/sarasteelehair

For business enquiries please email me at saraharstilist@gmail.com

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for.


Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already.

Sara
❤️


Review | True organic of Sweden All you need is me

Friday 11 March 2016


A new Swedish brand has made it in to the UK. We all know how I feel about this. I'm proud. Yes I'm proud, especially because it's organic. Sweden showing off what we go for yet again. 

When I got asked by True organic of Sweden to review their "all you need is me" balm I jumped on the opportunity. Again Sweden showing off their love for minimalism, by only needing one product for so many different uses. 

Ytterligare ett svenskt märke har tagit sig till den brittiska marknaden. Vi vet alla hur jag känner inför detta. Jag är stolt. Ja jag är stolt, särskilt när det även är ekologiskt. Sverige visar vad vi går för än en gång. 

När True organic of Sweden frågade mig om jag vill recensera deras "all you need is me" kräm tackade jag så klart ja. Igen så visar vi våran kärlek för minimalismen, av att bara behöva en produkt för så många olika användningar.


The "All you need is me" cream can be used anywhere that you're dry. Your lips, feet, hands or any dry areas. You could even put it in your hair. It's a perfect product to bring with you when travelling, as it's useful for so many things.

It contains 95% organic ingredients and is 100% natural. It only contains 6 ingredients (Castor Oil, Beeswax, Olive Oil, Shea butter, Vitamin E and Blueberry seed Oil. ) True organic of Sweden has adopted their own bees for their beeswax. 

The packaging is made out of sugarcane, not plastic. How amazing is that. It comes in a 50ml tube for £14.99. You only need a tiny bit, so will last you for a long while. 

"All you need is me kan användas på vilken torr hud som helst. Dina läppar, fötter, händer med mera. Du kan även använda den till håret. Den är perfekt att ta med sig på resor, eftersom den är användbar till så många olika saker. 

Den innehåller 95% ekologiska ingredienser och är 100% naturlig. Den har bara 6 ingredienser (ricinolja, bivax, olivolja, sheasmör, vitamin E och blåbärsolja.) True organic of Sweden har adopterat sina egna bin till deras bivax. 

Förpackningen är gjord på sockerrör, alltså ingen plast. Hur fantastiskt är inte det. Den kommer i en 50ml tub och kostar 249 Kr. Du behöver bara pyttelite så den räcker länge. 

Here are some of the ways all you need is me claims it's useful for:
 • Protects the skin against weather and wind
 • Soothes red and irritated skin
 • Makes the skin soft and supple
 • Relieves minor sunburn
 • Whitens and reduces age spots
 • Assists in minor scrapes
 • Works great on cracked and dry cuticles, heels, elbows and lips.
 •  Can be used as a nourishing scalp and hair mask. 
 • Perfect as a lip gloss. 
 • Mosquito and insect bites, poison ivy, eczema, mild sunburn, red baby bottoms

Här är några av alla sätt All you need is me hävdar att den är användbar till: 
 • Skyddar huden från vind och kyla
 • Lugnar röd och irriterad hud
 • gör huden mjuk och smidig
 • Lindrar mindre solbrännor
 • Bleker och minskar åldersfläckar
 • Hjälper i mindre repor
 • Fungerar bra till spruckna och torra nagelband, hälar, armbågar och läppar
 • Kan användas som en närande hårmask för både hår och hårbotten
 • Perfekt som läppglans
 • Myggbett och insektsbett, poison ivy, eksem, solbränna och röd barnrumpa. 

It arrived at perfecting timing as I have had rather dry skin recently. I used "all you need is me" mainly on my lips and hands, which right away made them feel softer. It's perfect in the winter when your skin gets beaten up from the cold weather. If you live in Sweden you know what I'm talking about. My hands always gets dry and feel like granny hands. The "All you need is me" has been so helpful to prevent that from happening. 

I've even used it in my hair. (Just had to try it.) I wasn't a massive fan of it as a hair mask as it was hard to rinse out so probably won't do that again. 

Den kom perfekt timing eftersom jag har haft väldigt torr hy det senaste. Jag använde "all you need is me" mest på läppar och händer. Vilket gjorde dem mjuka och lena på en gång. Den är perfekt på vintern när kylan är hård mot huden. Vi som bor i Sverige vet hur det kan vara. Mina händer blir alltid torra och känns som gamla och rynkiga. "All you need is me" har hjälpt från att det ska hända.

Jag använde den även för håret. (Jag var bara tvungen att testa.) Jag är inte så förtjust i den som hårmask. Det var väldigt svårt att tvätta ut den. Så jag kommer nog aldrig göra det igen. 


I would definitely purchase this and would love to try more of True organic of Sweden. 

Have you tried True organic of Sweden yet? Which product would you recommend?

Jag skulle absolut köpa den igen och vill gärna prova mer av True organic of Sweden.

Har du provat True organic of Sweden? Vilken produkt skulle du rekommendera? 


*This product was sent to me for free to review, which I'm very grateful for. However all opinions are my own. 

Review | Green people Quinoa deodorant and shower gel

Sunday 6 March 2016A perfect companion for your sport bag. I recently received a deodorant and a shower gel from Green people from their new addition of their quinoa range. I'm a big fan of Green people and always on a lookout for a good natural deodorant so was very excited to try this. And what better time as when I'm training for a half marathon. 

Perfekt för sport bagen. Jag fick nyligen en deodorant och dusch gelé från Green people från deras nya tillskott av Quinoa sortimentet. Jag är ett stort fan av Green people och jag letar alltid efter en bra och naturlig deodorant. Så jag såg fram emot att få prova dessa. Och perfekt timing än nu när jag tränar till Göteborgsvarvet. 


Quinoa & Prebiotics deodorant 
This is definitely one of the best natural deodorants I've tried. It's long lasting and helps me to feel fresh throughout the day. Many of you who been switching to natural deodorant know that this is a big deal. So why bother about natural deodorants you may wonder? 

Det är definitivt en av de bästa naturliga deodoranter jag någonsin testat. Den håller bra och hjälper mig att känna mig fräsch hela dagen. Många av er som har bytt till en naturlig deodorant vet att det här är en stor grej. Så varför ens bry sig om en naturlig deodorant kan ni undra? 

Here are some facts

• Our bodies need to sweat to regulate body temperature, eliminate toxins and regulate salt levels. 

• Deodorants and antiperspirants are not the same thing. 

• Many antiperspirants contain compounds like aluminium chlorohydrate, which work by forming a temporary plug within the sweat duct, stopping the flow of sweat to the skin's surface. 

• Research suggests that aluminium based compounds may be causing health problems. 

• Most deodorants simply work to fight bacteria and thereby prevent body odour and don't stop you sweating. 

Här är lite fakta

• Våra kroppar behöver svettas för att   reglera kroppstemperaturen, eliminera gifter och reglera salt nivåer. 

• Deodoranter och antiperspiranter är inte samma sak. 

• Många antiperspiranter innehåller sammansättningar som aluminium, klorohydrat, vilket fungerar som en temporär plugg inom svett kanalen, som stoppar flödet från att nå hudens yta. 

• Undersökningar föreslår att aluminium baserade sammansättningar kan orsaka hälsoproblem.

• De flesta deodoranter jobbar med att bekämpa bakterier och därmed förebygger kroppslukt. Den stoppar dig inte från att svettas. When switching to a natural deodorant your glands and pores will begin to unclog and function properly. In this transition period, toxins and other built-up fluids are being released and body odour may increase. Don't rush back to the pore-clogging antiperspirant but persevere, your body needs time to cleanse itself of 'synthetic chemical nasties'. 

This quinoa and Prebiotics deodorant has impressed me. I've been finding it  effective and haven't been worried once for it to stop working half way through the day. As a busy and active person this is extremely important. Especially as a hairdresser being close up with people all day I want to feel fresh from morning to night. 

I'm very excited to have found a deodorant that works well and keeps me feeling fresh throughout the day. 


It's £9.50 and I think it's definitely worth every penny. It's also vegan.

När du byter till en naturlig deodorant dina körtlar och porer kommer att börja rensas och fungera normalt. Under övergångsperioden, gifter och andra bebyggda vätskor släpps ut och lukter kan öka. Skynda inte tillbaka till por-igensättande antiperspiranter, utan håll ut. Din kropp behöver tid till att rena sig själv från syntetiska kemikalier. 

Jag är imponerad av quinoa och prebiotika deodoranten. Jag tycker den är effektiv och har inte behövt oroa mig en enda gång för att den inte ska hålla hela dagen. För en upptagen och aktiv person som jag är det extremt viktigt. Särskilt som en frisör som är nära människor hela tiden, så vill jag känna mig fräsch från morgon till kväll. 

Jag är så exalterad över att ha hittat en deodorant som funkar och håller mig fräsch hela dagen. Den kostar 115 Kr and jag tycker den är värd varenda öre. Den är även vegansk. Quinoa & calendula shower gel 
It's a perfect shower gel to reach for in the morning. It boosts your skin hydration and it's sls-free. It doesn't dry the skin out and feels refreshing and gentle on the skin. It contains sweet orange and ginger which is supposed to boost your mood. Which is perfect for getting you ready for a good start of the day. The scent is gentle and fresh.
 • Quinoa is a gluten-free protein that locks in moisture.
 • Calendula is soothing and has natural healing properties.
 • Made with 82% certified organic ingredients and vegan. 
I don't know how much you can say about a shower gel, but it definitely kept my skin from drying out. I loved the citrus smell. It retails at £14.95.

Det är en perfekt dusch gelé att strecka sig efter på morgonen. Den ökar din huds hydratisering och den är fri från sls. Den torkar inte ut huden och känns uppfriskande och mild på huden. Den innehåller sötapelsin och ingefära, som tydligen ska uppmuntra dig. Vilket är perfekt för en bra start på dagen. Lukten är även mild och fräsch. 
 • Quinoa är ett glutenfri protein som låser in fukt
 • Calendula är lugnande och har en naturlig läkande effekt. 
 • Gjord på 82% certifierad ekologiska ingredienser och är vegansk. 
Jag vet inte hur mycket man kan säga om en dusch gelé, men den har definitivt behållt min hud från att torka ut. Jag älskar citruslukten. Dusch gelén kostar 180 Kr. 

Green people are having a 3 for 2 offer at the moment, so head over to www.greenpeople.co.uk to stock up on some amazing products. 

Green people har en 3 för 2 kampanj just nu, så kolla in www.greenepeople.co.uk och upptäck några fantastiska produkter. 


Which is your favourite product from Green people? 

Vilka är dina Green people favoriter?

*disclaimer 
These products were sent to me for free to review. All opinions and thoughts are my own. 
February Favourites 2016 | Sara Steele

Tuesday 1 March 2016
I didn't do a January favourites so here are the things I've been enjoying the last couple of months. 


Olympus Pen e-pl7
http://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B00MVOURPQ/ref=mp_s_a_1_2?qid=1456777571&sr=8-2&pi=SX200_QL40&keywords=olympus+pen+e+pl7&dpPl=1&dpID=51wM9BtdhqL&ref=plSrch
Mascara Jet black* - Living nature 
http://www.botanicalbrands.com/retail/productDetails.php?code=&product=LN43020
Tinted moisturiser light - Estelle&thilde 
http://www.beautybay.com/skincare/estellethild/biohydrateallinonetintedmoisturiser/01/
http://estellethild.com/product/all-in-one-tinted-moisturizer/
Green & black dark chocolate
Aphrodite facial oil* - MOA
http://www.moa.london/products/aphrodite-facial-oil
Cloudberry facial oil - c/o Gerd
Badskumt - Katarina Johansson

Check out Kate's channel wildorganicbeauty
https://m.youtube.com/channel/UCybc6jMc0OOf45KEB7i8kgw


Follow me on

Instagram
http://www.instagram.com/sarasteelesnaps
Twitter
http://www.twitter.com/sarasteeletweet
Facebook
http://www.facebook.com/sarasteelehair


Check out my blog at http://www.sarasteele.co.uk

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 


Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤️CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan