Slider

Organic September - conclusion

Thursday 29 September 2016I did it! I did a post every single day in September. I hope you enjoyed it. I know I did. Thank you to everyone that read, commented and shared my posts. It means a lot to me. Here's a recap of all my posts:

Jag gjordes det! Jag gjorde ett inlägg varje dag i september. Jag hoppas du gillade det. Det gjorde iallafall jag. Tack till alla som läste, kommenterade och delade mina inlägg. Det betyder så mycket för mig. Här är en resumé av alla mina blogginlägg. 

Day 16 Soap nuts 
Day 26 Organic periods 
Day 29 chia pudding
Day 30 Organic September - conclusion 

I hope this has helped you in some way and that you're making steps to a greener lifestyle. 

Jag hoppas att detta har hjälpt dig på nåt sätt och att du har tagit ett steg till en grönare livsstil. 

What decision have you made this month regarding changing to more organic? 

Vilka val har du gjort denna månad för att byta till mer ekologiskt? 

Make sure you're following me on BLOGLOVIN  to keep up to date with all my future posts and if you'd like to see anything in particular, or have any questions, let me know with. comment below or tweeting me @sarasteeletweet 

Se till att du följer mig på BLOGLOVIN för att hålla dig uppdaterad med alla framtida inlägg och om du vill se något särskilt, eller har några frågor, bara lämna en kommentar eller på Twitter @sarasteeletweet

Chia seed pudding

Wednesday 28 September 2016


My favourite healthy breakfast is chia pudding with some fruits. Chia seeds are a great source of omega-3 fats, fibre and calcium. It is also contain plenty of protein. 

I normally soak my seeds in coconut milk over night. Then they are ready to eat I just add whatever toppings I like. 

Today that was frozen raspberries and blueberries and pumpkin seeds. I then add some coconut syrup and sprinkle some coconut flakes on top. 

How do you eat your chia seeds? Min hälsosamma favorit frukost är chiapudding med lite frukt. Chiafrön är en bra källa av omega-3 fett, fiber och kalcium. De innehåller även massor med protein. 

Normalt så lägger jag fröna i blöt i kokosmjölk över natten. De är sen redo att äta och jag bara tillägger några toppings av vad jag gillar. 

Idag var det frysta hallon och blåbär och pumpafrön. Sen tar även lite kokossirap över och sprinklersystem till slut med kokosflingor över toppen. 

Hur äter du dina chiafrön? 


My favourite Autumn products


Autumn is here! With all the beautiful colours and colder weather I want to snuggle up with my big cardigans and a cup of tea. As I change into Autumn, I tend to change some things in my beauty routine too. Here are some of my favourite Autumn products. 

Hösten är här! Med alla vackra färger och kallare väder vill jag bara mysa med mina stora Cardigans och en stor kopp te. När jag byter till höst, ändrar jag även en del av min beauty rutin. Här är några av mina favorit höstprodukter. 


I think it's the aromatic scent of fennel, lavender and mint that makes it perfect for autumn. It makes the skin smooth. I love applying it straight after a hot bath. 

Jag tror det är den aromatiska doften av fänkål, lavendel och mint som gör den perfekt för hösten. Det gör huden len. Jag gillar att applicera den direkt efter ett varmt bad. 


Talking about baths. My favourite bath oil is from MOA (Modern Organic Apothecary). With a wonderful blend of ingredients like fennel, mint and fir needles, which makes this a relaxing and invigorating experience that clears your mind. 

På prat om bad. Min favourite olja är från MOA (Modern Organic Apothecary). Med en fantastisk blandning av ingredienser som fänkål, mint och barr, vilket gör det till ett avslappnade och uppfriskande upplevelse som får tankarna att klarna. 


I've just recently started to use this face cream and a full review is coming soon. But I felt right away that this is perfect for Autumn. The cream is rich and it's one of those creams you just know is amazing the second you apply it on the skin. It's super hydrating so perfect for colder weather. 

Jag har precis börjat använda denna ansiktskräm och en recension kommer snart. Men jag kände på en gång att den är perfekt för hösten. Krämen är dryg och det är en av de krämer som man bara vet att den är fantastisk sekunden man smörjer in den på huden. Den är super återfuktande så perfekt för kallare väder. A wonderful face mask, with rose clay and rosehip. It makes the skin feel and look clean and fresh. Read my review here

En underbar ansiktsmask med roslera   och nypon. Den får min hud att kännas och se ren och fräsch ut. Läs min recension här. 


Another beautiful product I recently discovered. The oil feels great on the skin right away. The scent of neroli and ylang-ylang feels soothing and skin feels hydrating and smooth. 

En annan fin product som jag nyligen upptäckt. Oljan känns fantastisk på huden på en gång. Doften av neroli och ylang-ylang känns lugnande och huden känns återfuktad och len. 

What products do you like in the autumn?

Vilka produkter gillar du på hösten?


September Favourites | John Masters & Weekdays

Tuesday 27 September 2016September has been a great month with organic September and organic beauty week.
We are now at the end of September and here's what I've been loving this month.


John Masters organic - volumizing foam
Green and gorgeous organics - dry shampoo 
http://gandgorganics.com
Living Nature - pure passion*
http://www.livingnature.com/collections/for-lips
Weekdays - jeans body
http://shop.weekday.com/gb/Womens_shop/New_arrivals/Body_Elastic_Black/1342358-4330432.1?image=1328240#c-47958
Naturligt Snygg
http://www.naturligtsnygg.se

My hair tutorial video 

Follow me on
Instagram
http://www.instagram.com/sarasteelesnaps
Twitter
http://www.twitter.com/sarasteeletweet
Facebook
http://www.facebook.com/sarasteelehair

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤️

Organic periods

Monday 26 September 2016

I'm happy that more and more people are talking about periods and what they use. It's nothing to be ashamed of as half the population will have it during a big part of their lives. 

Jag är glad att fler och fler pratar öppet om mens och vad de använder. Det är inget att skämmas över eftersom halva befolkningen har det under en stor del av sitt liv. Have you ever thought of changing to organic tampons or sanitary towels? Or even the moon cup? Probably not. Even if you do it's not easy to find. I'm very happy that here in Stockholm they sell Natracare towels and tampons in my local supermarket. There's also plenty of other places to find different organic brands. 

Har du någonsin tänkt på att byta till ekologiska tamponger eller bindor? Eller en mooncup? Antagligen inte. Även om du har det så kan det vara svårt att hitta. Jag är så glad att här i Stockholm säljer de Natracare bindor och tamponger i min lokala Ica. Det finns även fler ställen som säljer olika ekologiska märken. Here are few reasons why you should switch to organic once a month too. 

Här är några anledningar till varför du borde byta till ekologiskt en gång i månaden. 

1. Better for your health
The majority of tampons and sanitary towels are made from synthetic fibres like rayon and viscose, that are treated with harsh chemicals. Wearing these for hours leaves your skin dry, sore and with possible reproductive issues. 

Organic cotton sanitary towels and tampons haven't been treated in viscose, rayon, pesticides chlorine, perfume or chemical fertilisers. Instead, they're naturally hypoallergenic and has the same pH as your body. Since using organic cotton sanitary towels I find I don't get itchy and irritated anymore but my skin can freely breathe. 

Majoriteten av tamponger och bindor är gjorda på syntetiska fibrer som rayon och viskos, som behandlas i starka kemikalier. Att bära dessa i flera timmar lämnar huden torr, öm och med eventuella reproduktiva problem. 

Bindor och tamponger från ekologiskt bomull har inte behandlats i viskos, rayon, bekämpningsmedel, klor, parfym eller konstgödsel. Istället är de naturligt allergivänliga och har samma pH som din kropp. Sedan jag använt ekologiska bindor så har jag upptäckt att huden blir inte lika irriterad längre, men kan istället andas fritt. 

2. Better for the environment 

As a natural product, cotton is biodegradable and compostable. Which means whether you throw it in the bin or on the compost, it will break down and support a natural ecosystem. Plastic, viscose and rayon don't do that. 

Som en naturlig produkt, är bomull biologiskt nedbrytbar och komposterbar. Vilket innebär om du kastar det i soporna eller på komposten, kommer det att bryta ner och stödja ett naturligt ekosystem. Plast, viskos och rayon gör inte det. 


3. Better for the workers
Talking about pure cotton, we should take the step further and make sure it's organic cotton. Most cotton gets contaminated with pesticides. It's harmful to us and for the animals, but mostly for the workers who have to breathe in all the toxins all day long. They are barely equipped with safety equipment or protection and because of this suffer many from health issues. 
Growing organic cotton enables them to earn more and avoids all the toxins. 

På tal om ren bomull, bör vi ta steget vidare och se till att det är ekologisk bomull. Större delen av all bomull blir förorenat med bekämpningsmedel. Det är skadligt för oss och djur, men främst för de arbetare som måste andas in alla gifter hela dagen lång. De är knappt utrustade med säkerhetsutrustning eller skydd och på grund av detta lider många av hälsoproblem. 
Att odla ekologisk bomull ger dem möjlighet att tjäna mer och de undviker alla gifter. 


What do you use? Have you tried organic cotton tampons or sanitary towels? 

Vad använder du? Har du provat ekologiskt bomull tamponger eller bindor? 

A green makeover of your hair

Sunday 25 September 2016

I can't let organic beauty week pass without talking about hair. Many people often forget their hair when changing to organic. But what you put on your hair and scalp is just as important as anywhere else on your body. So here's what you can do to make your hair "green".

Jag kan inte låta organic beauty week ta slut utan att prata om hår. Många personer glömmer ofta sitt hår när de byter till ekologiskt. Men vad du använder på ditt hår och hårbotten är lika viktigt som på resten av kroppen. Så här kan du göra ditt hår lite "grönare".


Shampoo and conditioner 
If your shampoo contains parabens or harsh detergents like Sodium Lauryl Sulphate/ sodium laureth sulphate (SLS or SLES) you should change it right away. SLS dries out your hair and irritates your scalp. Check out my post on how to find a good shampoo. http://www.sarasteele.co.uk/2016/03/how-to-choose-good-shampoo.html?m=1

Avoid conditioner with silicones. Sure they make the hair feel all silky smooth but it doesn't do your hair any good. Look for ingredients that end with -icone and -oxane and avoid them. Instead, try and find an organic conditioner.

Om ditt schampo innehåller parabener eller hårda rengöringsmedel som Sodium lauryl sulfat/ Sodium Laureth sulfat (SLS or SLES) borde du byta det på en gång. SLS torkar ut ditt hår och irriterar hårbotten. Läs mitt inlägg om hur du hittar ett bra schampo. 

Undvik balsam med silikoner. Visst ger de känslan av silkeslent hår, men det gör inget gott till ditt hår. Kolla efter ingredienser som slutar med -icone eller -oxane och undvik dem. Försök istället hitta ett ekologiskt balsam. 


Styling products 
There're so many great organic styling products these days. There's no need to use hairspray with aerosol and serums full of silicones. 

Det finns så många fantastiska ekologiska styling produkter idag. Det är onödigt att använda hårsprej med aerosol och serum med silikoner. 

Hairdresser 
Going to the hairdresser and putting on lots of chemicals is not just bad for your hair but also your health as well as the hairdressers health. 
Conventional hair salons use products that contain chemicals that are potentially dangerous for both the environment and human health. Organic salons decide to remove synthetic colours and only work with natural and organic products. In Scandinavia we have something called Grön Salong (English: “Green Salon”) and they certifies environmentally-friendly hair salons that use products free from such harmful substances. 
Att gå till en salong och lägga på massor med färg är inte bara dåligt för ditt hår men även din hälsa, men även frisörens hälsa. Konventionella hårsalonger använder produkter med kemikalier som potentiellt kan vara farlig för både miljön och människans hälsa. Ekologiska salonger väljer bort syntetiska färger och använder bara naturliga och ekologiska produkter.  I Skandinavien har vi något som kallas Grön salong som certifierar miljövänliga hårsalonger som använder produkter som är fria från sådana skadliga ämnen. Det finns mer än 100 salonger i Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland som blivit certifierade. 


Hair colour 
Today we colour our hair more than ever. Most people don't even know what their natural colour is. 
Synthetic hair colour can harm our health and cause serious allergic reactions and can contain hormone-disrupting substances suspected of damaging fertility and can be causing cancer. It's also common for hair loss. This is something you willingly expose yourself and your hairdresser of. So what should you do? Go to an organic hair salon that uses natural herb colours. It protects the hair more rather than damaging it. 

Idag färgar vi håret mer än någonsin. De flesta vet inte ens vad deras naturliga hårfärg är. Syntetisk hårfärg kan skada vår hälsa och orsaka allvarliga allergiska reaktioner och kan innehålla hormonstörande ämnen som misstänks kunna skada fertiliteten och vara cancerframkallande. De är också en vanlig orsak till håravfall. Detta är något du frivilligt utsätter dig själv och frisören för. Så vad ska du göra? Gå till en ekologisk salong som använder naturliga örtfärger. Det skyddar håret istället för att skada det. 

What products do you use? Have you ever used an organic hair salon? 

Vad använder du för produkter? Har du provat en ekologisk salong?

Where to Buy Organic Beauty Online

Saturday 24 September 2016

Last year I did a post on where to buy organic beauty.  It's great when you live in places like London, but I thought I would share some of my favourite places I buy my products online. Many of these websites ship for free worldwide and all of a sudden green beauty becomes easy and accessible for everyone. And as it's organic beauty week I assume you want to get your hand on some lovely products. 

Förra året gjorde jag ett blogginlägg om var man kan köpa ekologiska skönhetsprodukter. Where to buy organic beautyDet är jättebra när man bor i stora städer som London. Men jag tänkte dela med mig av mina favoritställen på nätet där jag köper mina produkter. De flesta levererar worldwide fraktfritt och helt plötsligt har ekologisk skönhet blivit tillgänglig till alla. Eftersom det är Organic beauty week antar jag att är sugen på att shoppa. 


Content beauty has the cutest shop in Marylebone, London. But they also have a great online shop. Content provides a hand-picked selection of the most advanced, cult, high-end natural beauty brands from around the world. To mention some, Kjaer Weis, Ilia and May Lindstrom. 

Content Beauty har en jättesöt liten affär i Marylebone, London. Men de har även en fantastisk webbshop. Content tillhandahåller ett handplockat urval av de mest avancerade , kult , high-end naturliga skönhet varumärken från hela världen. För att nämna några, Kjaer Weis, Ilia och May Lindstrom. 


Love Lula stock more than 200 green beauty brands. If you hurry they're doing 10% off all their soil association products, like Botanicals, Herbfarmacy and Balm Balm, during organic beauty week. 

Love Lula säljer mer än 200 olika ekologiska och naturliga märken. Om du skyndar dig så har de 10% rabatt på alla deras Soil association produkter, som Botanicals, Herbfarmacy och Balm Balm, under organic beauty week. 


I always head to Naturisimo if I want information about a product. They keep it simple and transparent, which makes it easy to see all the ingredients and find out if something is vegan or not. You can find brands like Zao, Green People and Living Nature. 

Jag vänder mig alltid till Naturisimo om jag vill ha information om en produkt. De gör det enkelt och genomskinligt, vilket gör det lätt att hitta alla ingredienser och ta reda på om en produkt är vegansk eller inte. Du kan hitta märken som Zao, Green People och Living Nature. 


A Swedish web shop started with Hannah Sjöström and her blog. They sell some of my favourite like Lily Lolo, John masters organic and Neal's Yard remedies. 

En svensk webbshop som började med Hannah Sjöström och hennes blog. De säljer några av mina favoriter som Lily Lolo, John Masters organic och Neal's Yard remedies. 

Where do you get your organic beauty products from? 

Var köper du dina ekologiska produkter? 

Unboxing - Love Lula September Boxes

Friday 23 September 2016


Love Lula monthly box gives you a variation of great green beauty products worth £45 for only £12.50.


The September box from LoveLula was great.


To order the October issue:

The products mentioned in this video:


Follow me on
Instagram
Twitter
Facebook
http://www.facebook.com/sarasteelehair

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤️

Disclaimer* 
I'm part of Love Lula affiliate scheme which means I get 10% off their sales that comes from my blog. All views are still my own. 

Organic beauty on a budget

Thursday 22 September 2016


Switching to organic can sometimes feel like everything all of a sudden got expensive. So I decided to share with you some of my favourite green beauty brands that are worth checking out if you're on a budget. 


Att byta till ekologiskt kan ibland kännas som om allt blev väldigt dyrt helt plötsligt. Så jag tänkte dela med mig av några märken som är värt att kolla upp om du har en låg budget.

Okko is great balms which zero waste. All their packaging is compostable and their balm lasts a long time. Their products range between £11-13  Want to know more here's my review of their body balm. 

Okko är fantastiska balms med noll avfall. All deras förpackning är komposterbar och deras balms håller länge. Deras produkter kostar mellan 120-150kr. Vill du veta mer läs min recension på deras kroppsbalm här


Balm Balm is a great brand and most of their products are under £10. Great products and I love the cute packaging. 

Balm Balm är ett fantastiskt märke och de flesta produkterna är under 100kr. Jättebra produkter och jag gillar de söta förpackningarna. 


Sukin is a great Australian brand and is perfect if you're on a low budget. They have a wide range of products from hair care to body- and skincare. Here's my latest review on their face cream. But I've more if you just search for Sukin. 

Sukin är ett fantastiskt märke och perfekt om du har en låg budget. De har ett brett sortiment från hårvård till kropps- och hudvård. Här är min senaste recension på deras ansiktskräm. Men jag he fler så bara sök på Sukin. 


A French brand that wants to make organic cosmetic affordable. I've mainly just tried their makeup, but they do a lot of other things too. I'm always surprised how cheap they are every time I look at their products. Because they're good quality. 

Ett franskt märke som vill göra ekologiskt prisvärt. Jag har bara använt deras smink, men de gör mycket annat också. Jag blir alltid förvånad över hur billigt det är varje gång jag kollar på deras produkter. För det är bra kvalitet. 


http://www.saachorganics.com
A British brand inspired by India. I've only tried their haircare so far but it's been great. They're good for my hair and the spicy scents are amazing to wake up to in the morning. Check out my review here

Ett brittiskt märke inspirerat av Indien. Jag har bara provat deras hårvård men det är så bra. De är bra för mitt hår och de kryddiga dofterna är fantastiska att vakna till på morgonen. Kolla in min recension här

SenSpa is affordable and also available in shops like Waitrose. I've tried their soaps and hair mask and I think it's good value. 

SenSpa är prisvärt och lättillgänglig i vissa brittiska livsmedelsaffärer. Jag har provat deras tvålar och hårmask och jag tycker det är bra valuta för pengarna. 


Love Lula
Another great way to discover organic beauty products on a budget is to order a discovery box. Love Lula has one that's only £12.50/ month and you get products worth of £45. You'll get a variation of products and I've been impressed so far with the content. Order one here 

Ett annat sätt att upptäcka ekologiska  skönhetsprodukter billigt är att beställa en Discovery Box. Love Lula har en som kostar £12.50 i månaden och man får produkter värda £45 (bor man utanför UK är det lite mer och man måste beställa 3 månader). Du får en variation av produkter jag har har varit imponerad än så länge med innehållet. Beställ en här.

Hope this helped. Have you tried any of these brands before? 

Hoppas Det hjälpte. Har du provat några av dessa produkter förut? 

Disclaimer* 
I'm part of Love Lula affiliate scheme which means I get 10% off their sales that comes from my blog. All views are still my own. 

My favourite organic makeup brands

Wednesday 21 September 2016


It sometimes takes awhile to be able to find good natural and organic makeup. As it's organic beauty week I thought I would share some of my favourite organic makeup brands. 

Det kan ibland vara svårt att hitta bra naturligt och ekologiskt smink. Eftersom det är organic beauty week tänkte jag dela med mig av mina favorit smink märken.  


Packed in gorgeous bamboo makes me like Zao's makeup even more. Their lipsticks are my favourite but I'm a huge fan of their mascara too. They're great at labeling their products on their website so perfect for people with allergies or vegans. What I also like is that most of their stuff you can buy as refill so even less waste.

Den snygga Bambuförpackningen gör att gillar Zao så mycket mer. Deras läppstift är mina favoriter, men stort fan av deras mascara också. De är fantastiskt bra att märka ut sina varor så perfekt för personer med allergier eller veganer. Vad jag också gillar är att man kan köpa refill så det blir ännu mindre avfall. 


A French brand that wants to make organic cosmetics affordable but still with good quality. I recently started using these and I'm very impressed so far. You can watch my video on my first impressions here. If you're on a budget you must check out Avril. My favourites are the blushers. 

Ett franskt märke som vill göra ekologisk kosmetiska prisvärt men med fortfarande bra kvalitet. Jag har nyligen börjat använda Avril och jag är imponerad än så länge. Du kan se min video på mina första intryck här. Om du har en låg budget så måste du kolla upp Avril. Min favorit är blusher. 


A luxury brand from New Zealand. It's  some of the best quality makeup I've ever used. I'm sold on their bronzer http://www.sarasteele.co.uk/2015/11/review-living-nature-summer-bronze.html?m=1 and I use something from Living Nature every day. They recently launched two new lipsticks colours that are gorgeous. Check out my video using my Living Nature products here

Ett lyxmärke från Nya Zealand. Det är det bästa kvalitet sminket jag någonsin provat. Jag är såld på deras bronzer och jag använder något från Living Nature varje dag. De lanserade nyligen två nya röda läppstift som är så snygga. Kolla in min video där jag använder Living Nature här. 


Beautiful makeup and they do amazing eyeshadow palettes. 
Most of my makeup brushes are from Lily Lolo. I'm actually due to make an order from them and on the list is their mascara that I've heard so much good things about. I can't wait. 

Snyggt smink och de gör fantastiska ögonskugga paletter de flesta av mina smink borstar är från Lily Lolo. Jag ska snart beställa från dem igen och på önskelistan finns deras mascara som jag hört så mycket bra om. Kan knappt bärga mig. 


A Swedish brand for all you swedes. I used a lot of their makeup and I think their foundations are perfect for Scandinavian skin tones. Their lipsticks are gorgeous too. Maria Åkerberg is affordable and has a wide range of products. Worth checking out if ever in Sweden. 

Ett svenskt märke för er svenskar. Jag har använt mycket av deras smink och jag tycker deras foundations är perfekta för skandinaviska hudtoner. Deras läppstift är också fantastiska. Maria Åkerberg är prisvärt och de har så stort sortiment. 

What's your favourite makeup brand? 
Vad är ditt favorit smink märke? 

Review | Botanicals - Wild rose body lotion

Tuesday 20 September 2016

Botanicals have recently launched three new products just in time for Organic beauty week. The three products are the Wild rose body lotion, Wild rose body polish and Wild rose hand cream. 
You've probably guessed that Wild rose essential oil is one of the key ingredients. It has natural antibacterial, antiviral, anti-fungal and anti-inflammatory properties. 
I got a chance to try out the body lotion and also a sample of the hand cream and the body polish that Botanicals kindly sent me to try. 

Botanicals har nyligen lanserat tre nya produkter lagom till organic beauty week. De tre produkterna är Wild Rose body lotion, Wild rose body polish och Wild rose hand cream. 
Du har antagligen gissat på att vild ros är en av huvudingredienser. Det har naturlig antibakteriella, anti-virala, anti-svamp och antiinflammatoriska egenskaper. 
Jag fick en chans att prova deras body lotion och också prover på body polishen och handkrämen som Botanicals så snällt skickade till mig.


First of all the Rose scent is gorgeous. It has a fresh rose floral scent. It has become a pure pleasure to moisturise my skin after a shower with this lotion. It leaves the skin feeling silky smooth. It's light and allows the skin to breathe, but still rich enough to moisturise and keeping my skin hydrated. 

Först av allt är rosdoften är fantastisk. Det har en fräsch ros blommig doft. Det har blivit ett rent nöje att smörja huden efter duschen med den här krämen. Den får huden att kännas silkeslen. Den är lätt och tillåter huden att andas, men fortfarande dryg för att vara fuktgivande.


It comes in a tinted bottle to help the lotion to last longer. It also has a pump which makes it easy to apply and also stops from contaminating when dipping fingers in it. A 200ml bottle retails at £24. 

Den kommer i en färgad flaska för att få krämen att hålla längre. Den har även en pump, vilket gör det lättare att applicera och också stoppar föroreningar från fingrar. En 200ml flaska kostar £24 (268kr).


Out of the samples, I would love to get the hand cream in a bigger size as they made my hands soft and I'm always on the lookout for a good hand cream.

Utav proverna skulle jag vilja ha handkrämen i en större storlek. Den gjorde mina händer mjuka och jag är letar alltid efter en bra handkräm. 

Botanicals have a special offer for organic beauty week. If you buy all three you'll get the hand cream for free. Offer ends 25th September 
http://www.botanicals.co.uk/3-for-2-organic-beauty-week-offer/

Botanicals har ett special offer för organic beauty week. Om du köper alla tre får du handkrämen gratis. Erbjudandet gäller tills 25 september. 


Have you tried anything from Botanicals? 

Har du testat något från Botanicals? 

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan