Slider

The 5 most important beauty products to swap to organic

Monday 19 September 2016We have just entered into soil association's organic beauty week. To swap over to organic can sometimes be overwhelming so I put together a list of the 5 products I think is the most important to swap first. Try and think of products you use most often or on biggest parts of your body and start with those. 

Soil associations organic beauty week har precis börjat. För att byta ut dina skönhetsprodukter till ekologiska kan ibland vara svårt så jag satte ihop en lista på de 5 produkter jag tycker är de viktigaste att byta ut först. 
Försök och tänk på de produkter du använder mest och över större delen av kroppen och borde med dem. 


Shower gel
A shower gel is something we use every day all over our bodies. It then gets flushed out through the drain and eventually reaches our waters. Choosing an organic shower gel helps not only the environment but also your skin. Staying away from harsh ingredients that dry out your skin will make your skin look and feel better. I choose Weleda shower gel.

Duschgelé är något vi använder varje dag över hela kroppen. Den spolas sedan ner i avloppet ut till våra vatten. Att välja en ekologisk duschgelé hjälper inte bara naturen men även din hud. Att hålla sig borta från ingredienser som torkar ut din hud får din hud att se och kännas bättre. Jag väljer Weleda duschgelé. 


Shampoo
Many people complain about itchy scalp and swapping to an organic shampoo normally helps. Many regular shampoos contain SLS that removes our natural oil which dries the scalp out. I choose John Masters Organics - zinc & sage

Många människor klagar på kliande hårbotten och att byta till ett ekologisk schampo hjälper oftast. Många vanliga schampon innehåller SLS som tar bort ens naturliga oljor vilket torkar ut hårbotten. Jag väljer John masters organics - zinc and sage. 


Toothpaste 
When choosing a toothpaste I try and avoid ingredients like fluoride, triclosan and SLS. Using harsh chemicals that are bad for your health and cause irritation inside your mouth is a no-no for me. I choose Urtekram toothpaste

När jag väljer en tandkräm så försöker jag undvika ingredienser som flor, triklosan och sls. Att använda hårda kemikalier som är dåliga för vår hälsa och kan orsaka irritationer inne i munnen är ett stort nej för mig. Jag väljer Urtekram. 


Deodorant 
Many antiperspirants contain compounds like aluminium chloral hydrate, which makes a temporary plug within the sweat duct and makes you stop sweating. Research suggests that aluminium based compounds may be causing health problems. 
Most deodorants simply work to fight bacteria and thereby prevent body odour and don't stop you sweating. When switching to a natural deodorant your glands and pores will begin to unclog and function properly. I choose C/O Gerd unisex deodorant

Många antiperspiranter innehåller sammansättningar som aluminium, klorohydrat, vilket fungerar som en temporär plugg inom svett kanalen, som gör att du slutar svettas. Undersökningar föreslår att aluminium baserade sammansättningar kan orsaka hälsoproblem. De flesta deodoranter jobbar med att bekämpa bakterier och därmed förebygger kroppslukt. Den stoppar dig inte från att svettas. När du byter till en naturlig deodorant dina körtlar och porer kommer att börja rensas och fungera normalt. Jag väljer C/O Gerd unisex deodorant


Face oil/cream
Choosing an organic facial oil or moisturiser will help to restore your skin's natural balance. The skin on your face is normally more sensitive than rest of your body so it makes sense to use a gentle product with as little harsh ingredients as possible that won't harm the environment, your health or your skin. I choose Mallow and white face oil.

Att välja en ekologisk olja eller kräm hjälper dig att återställa din hud till sin naturliga balans. Huden på ditt ansikte är mer känsligt än resten av kroppen så känns naturligt att använda mildare produkter med så lite hårda och skadliga ingredienser som möjligt som inte kommer att skada miljön, din hälsa eller din hud. Jag väljer Mallow and white face oil.


The Soil association is running a campaign all week which is called #lookforthelogo which simply means look for their logo when buying beauty products to know what you're getting. 

Soil Association har en kampanj hela veckan som heter #lookforthelogo vilket betyder att titta efter deras logo när du handlar skönhetsprodukter för att veta vad du får. 

What are you going to swap first? Or if you already have what did you think was the most important? 

Vad ska du byta först? Eller har du redan har bytt vad tycker du är det viktigaste? 

Also, check out my post on other things to swap this organic September 

Kolla även in mitt inlägg om andra saker att byta ut under organic september. 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan