Slider

Unboxing LoveLula March beauty box

Wednesday 29 March 2017
Yet another great green beauty box from LoveLula. I was so excited to receive the March monthly subscription box. This is what I got. 

Ännu en fantastisk grön skönhets box från LoveLula. Jag var så glad att få mars månad prenumerationsbox. Detta är vad jag fick. 


I got ridiculously excited about this. I love Hurraw's lip balms and couldn't wait to try their new flavour. And I'll tell you, it's lush. 

Jag blev löjligt glad över detta. Jag älskar Hurraws läppbalms och kunde knappt bärga från att testa deras nya smak. Och bara så du vet är den lush. 

I do love a good hand cream and I only used it a couple times now. But so far I find it rich and moisturising and does a good job. Perfect for my dry hands. 

Jag gillar en bra handkräm och jag har bara provat denna kräm några gånger. Men än så länge så känns den väldigt rik och återfuktande och gör ett bra jobb. Perfekt för mina torra händer. 


It contains 100% natural essential oils of Jersey Lavender to soothe and relax. Personally, I think it's such a pretty packaging and can't wait to try it. As I said before I love getting a body wash in subscription boxes because you'll always need one. 

Den innehåller 100% naturlig eteriska oljor av Jersey lavendel för att lugna och slappna av. Personligen tycker jag att det är en så vacker förpackning och ser fram emot att prova den. Som jag sagt tidigare så gillar jag att få shower gels i prenumerations boxar eftersom man alltid behöver dem. 

Looking at the ingredients this looks like an exciting mask that I think I'll enjoy. Some of the ingredients are Japanese seaweed extract, shea butter, liquorice and rose water. I will definitely give this a try soon. 

När jag tittar på ingredienserna ser det ut som en ansiktsmask jag kommer att gilla. Några av ingredienserna är japanskt sjögräs extrakt, sheasmör, lakrits och rosvatten. Jag ska definitivt prova den snart. 

There was also a little sample from Kimberly Sayer. 
Det var även ett litet prov från Kimberly Sayer

The value of this box is £40 but only costs £12.50 to purchase. (£52.50 for 3 months outside the UK) what I like with the LoveLula box is that it's a great box when you want to discover new natural, organic and cruelty-free products. 

Värdet av boxen är 440 kr men kostar bara 137kr (557kr för 3 månader utanför Storbritannien)vad jag gillar med LoveLula boxen när du vill upptäcka nya naturliga, ekologiska och djurvänliga produkter. 

To order next month's box click here. 
För att beställa nästa månads box klicka här. 

Londontown lakur | spring nails

Friday 24 March 2017I was in desperate need of a new nail polish remover. It's important to me it's acetone-free. 
I was drawn to Londontown, a new non-toxic nail polish brand I haven't discovered yet. To be honest it was all about the name. To my joy, all the nail polishes are 5-free and vegan. They have an acetone-free strengthening lacquer remover which I purchased. It's great and removes nail polish easy. Being free from acetone means it doesn't damage or dry out your nails. 

Jag var i desperat behov av ett aceton fritt nagellacksborttagningsmedel och gick in på Åhlens för att leta efter ett. Jag drogs genast till Londontown, ett nytt non-toxic nagellack märke jag inte upptäckt än. Om jag ska vara ärlig så var det pga namnet. Till min glädje var nagellacken 5-free och veganska. Jag köpte deras aceton fria strengthening lacquer remover. Den är bra och och tar bort nagellack lätt. Eftersom den är fri från aceton skadar eller torkar den inte ut naglarna. Of course, I got tempted to buy a nail polish too and I was drawn to this tropical green colour in shade tipps time. It's a colour I don't normally go for but I think it's a perfect spring colour and I've recently been liking green more and more. 

Självklart blev jag frestad att köpa ett nagellack också. Jag blev dragen till denna tropiska gröna färg, tipps time. Det är en färg jag inte brukar använda, men tänkte att den är perfekt till våren och jag har börjat gilla grönt mer och mer. 

It's 5-free formula which means it's free from:
- formaldehyde 
- toluene
- DBP
- formaldehyde resin
- camphor 

Det har en 5-free formel vilket betyder att det är fritt från:
- formaldehyd
- toluen
- DBP
- formaldehydharts
- kamfer

It's also vegan, cruelty-free and gluten-free. It's been infused with natural botanical extracts and oils to help and nourish dry, weak and brittle nails. 

Det är även veganskt, djurvänligt och glutenfritt. Det har blivit ingjutet med naturliga botaniska extrakt och oljor för att hjälpa och ge näring till torra, svaga och spröda naglar. 


I found the nail polish dry fast and is very high in pigment and therefore lasts a long time. I'm very happy with the quality and loving the colour and had so many compliments on my nails. I might have found a new favourite nail polish.

Jag märkte att nagellacket torkade snabbt och har mycket pigment, vilket betyder att det håller länge. Jag är väldigt nöjd med kvaliteten och älskar färgen och har fått så många komplimanger för mina naglar. Jag kan ha hittat mitt nya favorit nagellack. 

What's your favourite nail polish?
Vad är ditt favorit nagellack? 

Vegan matcha recipes

Thursday 16 March 2017
The last year I've been getting more and more hooked on matcha. It started with matcha latte, which I see becoming more and more common. The green powder, that is Matcha, is great and you can do so much more than just drink it. I want to share some of the great benefits of matcha and also some of my favourite vegan matcha recipes with my recently ordered matcha from Pure chimp. 

Det senaste året har jag blivit mer och mer förtjust i matcha. Det började med matcha latte, vilket jag märkt börjar bli mer och mer populärt. Det gröna pulvret, som är matcha, är bra till så mycket mer än att bara dricka. Jag vill dela med mig om hur bra matcha är och några av mina favorit veganska matcha recept med mitt nyligen beställda matcha från Pure chimp. 

What is matcha?
Matcha is finely ground powder of specially grown and processed green tea. The green tea plants for matcha are shade-grown for about three weeks before harvest, and the stems and veins are removed in processing. During shaded growth, the plant Camellia sinensis produces more theanine and caffeine. This combination is considered giving people a calm energy. The powder is dissolved in a liquid, like hot water or milk. 

Matcha är finmalt pulver från särskilt odlad och bearbetad grönt te. Grönt te växterna för matcha växer i skuggan i cirka tre veckor innan skörden, och stammen och venerna tas bort innan processen. Medan de växer i skuggan, växten Camellia sinensis producerar theanin och koffein. Denna kombination sägs ge en lugn energi. Pulvret är upplöst i en vätska, som hett vatten eller mjölk. 

Some of the amazing benefits of matcha

- high in antioxidants 
- increases energy levels
- enhances mood
- boosts the immune system 
- stimulates metabolism
- detoxifies 
- boosts concentration 
- improves skin 
- lowers cholesterol 

Några av de fantastiska fördelarna med matcha
- hög i antioxidanter 
- höjer energinivån
- förbättrar humöret
- stärker immunförsvaret 
- stimulerar ämnesomsättningen 
- avgiftande 
- ökar koncentrationen
- förbättrar huden
- sänker kolesteroletVegan Matcha pancakes

You'll need:
1 cup flour
1 cup almond milk
1 tsp matcha
1 tsp baking powder
salt

Veganska Matcha pannkakor

Du behöver:
1 kopp mjöl
1 kopp mandelmjölk 
1 tsk matcha
1 tsk bakpulver
1 nypa salt Matcha chia seed pudding 

You'll need:
1 cup chia seeds
1 cup almond milk
1 tsp matcha
1 tsp coconut syrup (optional for a sweeter taste)

Mix it all together and store in the fridge overnight. 

Matcha chiapudding

 Du behöver:
1 kopp chia frön 
1 kopp mandelmjölk 
1 tsk matcha
1 tsk kokossirap (valfritt för en sötare smak) 

Blanda allt och ställ i kylen över natten. 

 Have you jumped on the matcha trend yet? How do you use your matcha? 
Har du hoppat på matcha trenden än? Hur har du din matcha?

Hand care with Botanicals

Friday 10 March 2017


My hands are the one thing I need to take care of the most. Working as a hairdresser I'm constantly in water and touching lots of products, which means my hands easily gets dry. Once I tried a sample of Botanicals wild rose hand cream I knew I had to order the full size. 

Mina händer är en del av kroppen jag måste ta hand om mest. Att jobba som frisör betyder att  jag konstant är i vatten och tar i massor med produkter, vilket gör att mina händer lätt blir torra. När jag testade ett prov på Botanicals wild rose handkräm så visste jag att jag var tvungen att beställa en full storlek. Last time I did an order from LoveLula I discovered that they have this beautiful set with a hand wash and hand cream. Perfect for the bathroom. 

It came beautifully packed in a box. The bottles are in 165g and fit perfect on the sink. The bottles are very appealing and look luxurious. Our guest always comments on how much they like the bottles and of course the scent. 

Senast jag beställde från LoveLula upptäckte jag att de har ett vackert set med handtvål och handkräm. Perfekt för badrummet. 

Det kom vackert paketerat i en kartong. Flaskorna kommer i 165g och passar perfekt vid handfatet. Flaskorna är väldigt fina och ser lyxiga ut. Våra gäster kommenterar alltid på hur de gillar flaskorna och doften såklart. 

The scent is wild-rose. It's a beautiful, subtle rose scent and makes you always smell your hands after using the products. 

Doften är vildros. Det är en underbar doft av ros. Inte för stark. De får dig att lukta på dina händer varje gång efter du använt produkterna. 

The hand wash is detergent free, naturally anti-bacterial and made with only natural ingredients. Which means it won't remove your natural oils when washing your hands. 

The hand cream is moisturising and feels very caring of my hands. It contains skin nourishing ingredients like shea butter, cocoa butter and rosehip. 

Handtvålen är fri från tvättmedel, naturligt antibakteriellt och gjort på bara naturliga ingredienser. Vilket betyder att det inte tar bort dina naturliga oljor när du tvättar dina händer. 

Handkrämen återfuktar och känns som om den tar hand om mina händer. Den innehåller närande ingredienser för huden som sheasmör, kokossmör och nypon. 


These products work perfectly together and have now become a staple in my bathroom. 

Have you tried any of Botanicals products? What's your staple products? 

Dessa produkter fungerar prefekt tillsammans och har nu blivit stapel produkter i mitt badrum. 

Har du provat några av Botanicals produkter? Vad är dina stapel produkter? 

How to look after your hair with John Masters Organics (ad)

Tuesday 7 March 2017

This is a paid for video together with one of my favourite organic haircare brands, John Masters organics, to show you how to look after your hair.


We are now in the late stage of winter and normally when most people are unhappy about their hair. The dry cold air makes the hair and scalp dry.

So I Wil show you with help from John Masters Organics how to look after your hair and how to hydrate and restore your hair after a cold winter and to get ready for spring. 

Products mentioned:
- Evening primrose shampoo
- Citrus neroli detangler 
- Lavender & avocado intensive conditioner 
- Shine on
- dry hair nourishment & defrizzer 
- argan oil

Follow me on
Instagram
http://www.instagram.com/sarasteelesnaps
Twitter
http://www.twitter.com/sarasteeletweet
Facebook
http://www.facebook.com/sarasteelehair

For business enquiries please email me on hello@sarasteele.co.uk

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤️

My weekend and my greenbeauty routine

Sunday 5 March 2017


For once I had a whole weekend off work. Both the Saturday and Sunday. It gave me time to get ready properly and we did some shots for my blog too. I thought I would share my green beauty routine and show you what I'm wearing.

För en gång skull hade jag en hel helg ledigt från jobbet. Både lördagen och söndagen. Det gav mig tid att göra mig iordning ordentligt och vi tog lite foton till min blogg också. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av min skönhets rutin och visa vad jag har på mig på mina foton. 


I started with the most important, to moisturise. It's still very cold in Sweden and the skin gets extremely dry. I make sure I moisturise daily. For my body, I've been enjoying my hand and body cream from Antipodes. For my face, I start with my Laidbare - pack your bags. It's perfect to moisturise and protect those sensitive eye areas at the same time as it reduces dark circles and any puffiness. I then recently been using a face cream from Odylique, timeless rose moisturiser. Which I've been enjoying a lot and a review is coming soon. 
Also, the hair needs moisturising so I used John Masters organic dry hair nourishment and defrizzer. It's great on both dry and wet hair and removes any kind of frizz. 

Jag började med det viktigaste, att återfukta. Det är fortfarande väldigt kallt i Sverige och huden blir väldigt torr. Jag set till att jag återfuktar dagligen. Till min kropp, har jag gillat min hand & bodycream från Antipodes. Till ansiktet börjar jag med Laidbare - pack your bags. Den är perfekt för att återfukta och skydda det känsliga området runt ögonen samtidigt som de minimerar mörka cirklar och svullnader. Jag har sedan använt en ansiktskräm från Odylique, timeless Rose moisturiser. Vilket jag gillar mycket och en recension kommer snart. 
Även håret behöver återfuktas, så jag använder John Masters organic det hair nourishment & defrizzer. Den är bra på både blött eller torrt hår och tar bort allt friss.For my makeup, I wanted a natural look. My base was mainly products from Avril. You can check out my video on their products and my first impressions here. 

For my eyes, I used an eyeliner pencil from Maria Åkerberg in a grey/black colour. I used the lighter shades in Lily Lolo eyeshadow palette smoke and mirrors

For my lips, I started with Lavera soft pink lip liner and finished off with my favourite ZAO's old pink lipstick. 

Med sminket försökte jag gå för en naturlig look. Min bas var övervägande produkter från Avril. Du kan kolla in min video om deras produkter och min första reaktion på dem här. 

Till mina ögon använde jag en eyeliner penna från Maria Åkerberg i grå/svart. Jag använde de ljusa tonerna i Lily Lolos ögonskuggpalett smoke and mirrors 

Till mina läppar började jag med Lavera soft pink läppenna och avslutade med min favorit ZAO Old pink läppstift. 


I don't know if you tried them yet, but Balmbalm has these lovely natural perfumes. I recently got the scent bergamot in a LoveLula subscription box. I enjoy the scent a lot and used it this weekend. 

Jag vet inte om du har provat dem än, men Balm Balm har dessa fantastiska naturliga parfymer. Jag fick nyligen deras doft bergamot i LoveLula's prenumerations box. Jag gillar doften och använde den i helgen. I took the opportunity of a weekend off to hang out and about in Stockholm with Stephen. We went to Greasy spoon for a full (vegan) English breakfast and then hanged around Södermalm to take some blog photos and more Fika (Swedish word for coffee/tea break) of course. 

Jag tog tillfället med en ledig helg att hänga i Stockholm med Stephen. Vi gick till Greasy spoon för en vegansk engelsk frukost och sen hängde vi mest i Söder. Tog lite bilder till bloggen och fikade såklart. 

What did you do on the weekend? 
Vad gjorde du i helgen? 

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan