Slider

Unboxing LoveLula February box

Tuesday 28 February 2017


Yet another month has passed and here's February's beauty box from LoveLula. It's such a great box with organic and cruelty-free products worth around £40. I'm showing you the outside the UK box. 

To order the next monthly subscription box click here. 


The box contained

Follow me on
Instagram

For business enquiries please email me on hello@sarasteele.co.uk

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤

Disclaimer* 
I'm part of Love Lula affiliate scheme which means I get 10% off their sales that comes from my blog. All views are still my own. 

Natural Glossy Lips - PHB mulberry

Sunday 26 February 2017I often find that I struggle with lip glosses because the lips get so sticky and my hair gets stuck and it just becomes a mess. But recently I've fallen for PHB lip gloss. 
First of all, they have managed with a non-sticky formula, hence why I like it so much. It's also 100% natural and vegan. More reasons to like it.
Jag brukar oftast ha problem med läppglans för att läpparna blir alldeles klibbiga och håret fastnar och det blir bara en röra. Men jag har nyligen fallit för PHB läppglans.
Först och främst har de lyckats med en icke kletigt formel, vilket är varför jag gillar den så mycket. Den är även 100% naturlig och vegansk. Fler anledningar till att gilla den. 

I choose the shade mulberry. It's a gorgeous colour, well pigmented and lasts well. It gives the lips a gorgeous sheen. It contains organic and fair trade jojoba oil and Shea butter that moisturises and protects the lips from drying out. Which is perfect in the cold. 

Jag valde nyansen mulberry (mullbär). Det är en så vacker färg, välpigmenterad och håller bra. den ger läpparna ett fint skimmer. den innehåller ekologiskt och fairtrade jojoba olja och sheasmör som återfuktar och skyddar läpparna från att torka ut. Perfekt så här i kylan.

      In this picture, I'm wearing Lavera's soft lipliner pink 02 and PHB lip gloss mulberry.
       På den här bilden har jag Lavera's läppenna pink 02 och PHB läppglans mulberry. 

I like the idea of a lip gloss. It's easy to wear and just gives a natural sheen for an everyday use. I'm so happy I've finally found one that I like. 
Jag gillar idén med läppglans. Det är lätt att bära och ger ett naturligt skimmer för dagligt bruk. Jag är så glad att jag äntligen hittade ett som jag gillar. 

What's your favourite lipgloss? Have you tried anything from PHB? 
Vad är ditt favorit läppglans? Har du provat något från PHB? 

The Benefits of Avocado Oil

Thursday 23 February 2017


We all know by now that avocados are good for us. Not only to eat but for our skin and hair too.
If you've tried to mash an avocado or two to apply it in your hair, you'll know it can get messy. That's when the avocado oil becomes handy. It's the same nutrients but in an oil form, that's been extracted from the fruit.

Vi alla vet vid det här laget att avokado är bra för oss. Inte bara att äta men för vår hud och hår också. Om du har försökt och mosat en avokado eller två för att applicera i ditt hår, då vet du att det kan bli kladdigt. Det är då avokadooljan kommer bra till hands. Det är samma näringsämnen men i olja, som har utvunnits från frukten. 

I've recently purchased some avocado oil when I was in Neal's yard.  It's great for dry skin and it made me look into the oil a bit more. 

Jag har nyligen köpt en avokadoolja när jag var i Neal's Yard. Det är bra för torr hud och det fick mig att läsa på mer om oljan. 

Why is the avocado so good? 
Avocados are loaded with healthy fats, fibre and various important nutrients. Avocado oil is one of the healthiest oils and can prevent diabetes and high cholesterol amongst other things. 

The more I read about the avocado oil I'm starting to think it might be as useful at the coconut oil.

Avokado är laddade med hälsosamma fetter, fibrer och olika viktiga näringsämnen. Avokadooljan är en av de mest hälsosammaste oljorna och kan förebygga bland annat diabetes och högt kolesterol.

Ju mer jag läser om avokadooljan börjar jag tänka att den kanske är lika användbar som kokosolja. What's the use for the avocado oil?
Avocado oil can be used for cooking, both uncooked on salads or as frying. 
It is also great as a beauty product for your hair and skin. 

Avokadooljan kan användas till matlagning, både okokt på sallader eller att steka i. Den är även jättebra som en skönhetsprodukt för både hår och hud. 

Hair benefits:
The avocado oil decreases dryness in your hair and improves the texture. 

Some other things are:
• Prevents hair loss
• treats dandruff 
• strengthens the hair
• adds shine
• good for heat damaged hair 
• promotes hair growth

Skin benefits: 
• prevents dry skin
• makeup remover
• natural UV-protection 
• heals burns/sunburns
• clears skin
• nourishes 
• prevents premature ageing
• relieves eczema and psoriasis 

Förmåner för håret
Avokadooljan minskar torrheten i ditt hår och förbättrar texturen. 

Några andra förmåner är
• förhindrar håravfall 
• behandlar mjäll
• styrker håret
• ger glans 
• bra för värme skadat hår
• främjar hårväxt

Förmåner för huden
• förebygger torr hud
• smink borttagning 
• naturligt uv-skydd
• läker brännskador/solbränna 
• rensar huden
• ger näring
• förebygger tidigt åldrande 
• lindrar eksem och psoriasis 


You must admit it's a pretty amazing oil. The only negative I would say it doesn't have the most exciting smell. But it won't stop me from using it. It's also great to mix with other oils like argan oil or coconut oil. 

Du måste erkänna att det är en ganska fantastisk olja. Det enda negativa är att lukten inte är så spännande. Men det skulle aldrig stoppa mig från att använda den. Den är också bra att blanda med andra oljor som arganolja eller kokosolja. 

Have you tried avocado oil? What do you use it for? Har du provat avokado olja? Vad använder du den till? 

Favourite picks from LoveLula's January box

Friday 17 February 2017Yet another box packed with gorgeous green beauty and cruelty-free products. 
I was so happy to receive January's box. Mainly because it feels like the post office in Sweden has been on holiday for a month. I've been expecting so many parcels for weeks so when they finally started to arrive I was so relieved and excited to finally get to open up some boxes. 

I thought instead of sharing everything that was in the box I instead will share a bit more about two of my favourites in the box. 

Ytterligare en box full med underbara gröna och djurvänliga produkter. Jag var så glad när jag fick min januaribox. mest för att det känns som om posten har varit på semester i en månad. Jag har väntat på så många paket i veckor, så när de äntligen börjar komma blev jag så lättad och glad att äntligen få öppna lite paket. 

Jag tänkte istället för att visa allt i boxen tänkte jag fokusera mig på två av mina favoriter. 


An eye cream that lightens dark circles and tightens the skin and prevents wrinkles. Sounds like a cream that I'm in need of. I've been walking around like a zombie lately in the dark winter months and just beyond tired. I'm definitely in need of a pick me up. 

It contains buckwheat that helps to reduce puffiness and dark circles. 
It's a moisturising eye cream and it feels great right away as I'm applying it. I definitely like this cream and I do look less tired. I'm looking forward to using it further and see if I see some results. 

En ögonkräm som ljusar upp mörka cirklar och stramar upp huden och förebygger rynkor. låter som en kräm jag behöver. Jag har gått runt som en zombie det senaste i de mörka vintermånaderna och känner mig mer än trött. jag behöver verkligen något upplyftande. 

Den innehåller bovete som hjälper att reducera svullnader och mörka ringar. Det är en återfuktande ögonkräm och den känns jättebra direkt när jag applicerar den på huden. Jag gillar verkligen den här krämen och jag ser mindre trött ut. Jag ser fram emot att fortsätta använda den och se om jag ser några större resultat. 


I'm already a fan of Balm balm and I remember getting introduced to them many years ago by my friend Peri. This face balm is for more than just the face, you can easily apply it to any area where there's a need for some nourishment. 

It melts beautifully into the skin and makes it easy to apply. It's infused with Rose geranium so has a wonderful scent too. And who can resist all the beautiful pink packaging, right? I find this a perfect product to bring on travels. 

Jag är redan ett fan av Balm balm och jag kommer ihåg när min vän Peri introducerade dem till mig många år sedan. Detta balmet är mer än för bara ansiktet, du kan lätt applicera det i vilket område som helst som behöver lite näring. 

Det smälter så fint in i huden och gör det lätt att applicera. Det är ingjutet med roengeranium så har en fantastisk doft också. och vem kan stå emot den vackra rosa förpackningen? Jag tycker det är en perfekt produkt att ta med på resor. 


LoveLula's monthly beauty box is such a great way of discovering new organic and natural products. I'm always pleasantly surprised every time I open the box each month. I've discovered many new wonderful brands and products. It's also great as a gift for someone.
To order your next beauty box, please click here.

LoveLulas månads beauty box är ett så bra sätt att upptäcka nya ekologiska och naturliga produkter. Jag blir alltid glatt överraskad varje månad jag öppnar en box. Jag har upptäckt många nya underbara märken och produkter. Det är även en bra present till någon. 
För att beställa din nästa box klicka här. 

Disclaimer: I'm part of the LoveLula affiliate blogger program and receives 10% of everything that being bought from my blog. All views are still my own. 

Make your valentines day greener

Friday 10 February 2017


It's that time of the year again. Either you want to stay in stuffing yourself with chocolate and just wait for Easter, or you'll cover everything around you with love hearts and roses. 
I'm not a massive fan of valentines but I do like the idea of showing the people around you that they're special. 

Det är den tiden på året igen. Antingen vill du stanna hemma och frossa i choklad och vänta på påsken, eller så fyller du allt med hjärtan och rosor. 
Jag är inte ett jättestort fan av alla hjärtans dag. Men jag gillar idén av att visa människor runt om mig att de är speciella. 


If you're looking for some ideas to make valentines a bit greener this year, here are some tips. 

Om du letar efter idéer för att göra alla hjärtans dag lite grönare detta året, här har du några tips. 

Valentines cards
Buy a card made of recycled paper or even better, get one that is fair trade as well. How much nicer to spread the love than showing that you care about other people and the environment too. 

Köp ett kort som är gjort på återvunnet papper eller ännu bättre, köp ett som är fairtrade. Hur mycket trevligare är det inte att sprida kärlek, när man kan visa hur mycket man även bryr sig om andra människor och miljö. Perfume
Perfume is a popular gift for valentine's, why don't swap it with some gorgeous organic and natural beauty products or a natural perfume. Be kind to your body and the environment. 

Parfym är en populär present på alla hjärtans dag. Varför inte byta ut den till några fantastiska ekologiska och naturliga skönhetsprodukter eller en naturlig parfym. Var snäll mot din kropp och miljön. 

Flowers
Buy organic and fair trade flowers. The huge demand of red roses at valentines puts a huge stress on the flower growers and the environment. They're often flown in from Kenya this time a year. Maybe give someone a plant or flowers or flowers that are in season, instead of those red roses. 

Köp ekologiska och fairtrade blommor. Den stora efterfrågan på röda rosor på alla hjärtans dag är en stor påfrestning på odlarna och miljön. De har ofta flugits in från Kenya denna tiden på året. Kanske ge någon en krukväxt eller blommor som är i säsongen istället för de röda rosorna. 

Chocolates 
Another valentines favourite. Why don't try some yummy fair trade chocolates this year. One of my favourites are Booja Booja truffles.  

En annan alla hjärtans dag favorit. Varför inte prova någon smaskig fairtrade choklad i år. En av mina favoriter är Booja Booja tryfflar. Food and drinks
Cook a meal with just organic ingredients. Buy organic wine or just brew a nice organic cup of tea. Love from Pukka would be perfect on a day like valentines. 

Laga en måltid med bara ekologiska ingredienser. Köp ekologiskt vin eller bara brygg en kopp ekologiskt te. Love från Pukka är perfekt på en dag som alla hjärtans dag. 

What are you doing this valentines? 
Vad ska du göra på alla hjärtans dag? 

Review | #GIRLBOSS

Sunday 5 February 2017

If you're a girl and ever wanted to get something out of this life, this is a book for you. I know I'm a bit late reading this book. But when I was in London for a quick visit I picked this book up to read it on the plane. It ended with I finished the book in one day. I couldn't put it down. 

Om du är en tjej som vill få ut något av livet, är detta en bok för dig. Jag vet att jag är lite sen att läsa den här boken. Men när jag var på ett snabbt besök till London senast köpte jag den för att läsa på flyget. Det slutade med att jag läste ut hela boken på en dag. Jag kunde inte lägga den ifrån mig. The plot:
"In the space of ten years, Sophia Amoruso has gone from high-school dropout to founder and executive chairman of Nasty Gal, one of the fastest growing retailers in the world. 
Sophia has never been a typical executive or a typical anything, and she's written #GIRLBOSS for other girls like her: outsiders (and insiders) seeking a unique path to success. 

Filled with brazen wake-up calls, cunning and frank observations and behind-the-scenes stories from Nasty gal's meteoric rise, #GIRLBOSS covers a lot of ground. It proves that success doesn't come from where you went to college or how popular you were in school. Success is about trusting your instincts and following your gut, knowing which rules to follow and which to break."

"På tio år har Sophia Amoruso gått från high-school dropout till grundare  och styrelseordförande för Nasty Gal, en av de snabbaste växande återförsäljare i världen. Sophia har aldrig varit en typisk chef eller typisk någonting, och hon har skrivit #GIRLBOSS för andra tjejer som henne: outsiders (och insiders) som söker en unik väg till succé. 

Fylld med fräcka wake-up calls, listiga och franka observationer och bakom scenen historier om Nasty gals explosionsartade ökning. #GIRLBOSS täcker det mesta. Den bevisar att succé kommer inte ifrån vilken utbildning du har eller hut populär du var i skolan. Succé betyder att lita på sin instinkt och följa magkänslan, veta vilka regler du ska följa och vilka som kan brytas."


I think it's the first business type book I could actually relate to. Not only is me and Sophia Amoruso same age, but we had a very similar life growing up. From listening to refused, reading books about Emma Goldman and cutting my own hair. The biggest difference is she is a multimillionaire and I'm not. 

Jag tror att det är den första företags bok som jag kunnat relatera till. Inte bara är jag och Sophia Amoruso samma ålder, men vi hade väldigt lika liv nät vi växte upp. Från att lyssnade  på refused, läste böcker om Emma Goldman och klippte mitt eget hår. Den största skillnaden är att hon är multimillionär och det är inte jag. 

#Girlboss is an inspiring book with a go-get attitude. I love her honesty and great advice. I think we all need a little bit of #girlboss in our lives and I will read this over and over, when I'm in need of being reminded of working hard pays off.  

The book is full of great tips and advice to become a #girlboss. It has lots of great quotes and it won't fail to inspire you. 

Have you read #GIRLBOSS? What other inspirational books would you recommend? 

#Girlboss är en inspirerande bok med en go get attityd. Jag älskar hennes ärlighet och bra råd. Jag tror att vi alla behöver lite girlboss i våra liv och jag kommer att läsa om den flera gånger, när jag är i behov att bli påmind om att jobba hårt belönar sig. 

Boken är fylld med bra tips och råd på hur man blir en girlboss. Den har massor med bra citat och den kommer inte misslyckas med att inspirera dig. 

Har du läst #GIRLBOSS? Har du några andra inspirerande böcker du kan rekommendera? 
CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan