Slider

Make your valentines day greener

Friday 10 February 2017


It's that time of the year again. Either you want to stay in stuffing yourself with chocolate and just wait for Easter, or you'll cover everything around you with love hearts and roses. 
I'm not a massive fan of valentines but I do like the idea of showing the people around you that they're special. 

Det är den tiden på året igen. Antingen vill du stanna hemma och frossa i choklad och vänta på påsken, eller så fyller du allt med hjärtan och rosor. 
Jag är inte ett jättestort fan av alla hjärtans dag. Men jag gillar idén av att visa människor runt om mig att de är speciella. 


If you're looking for some ideas to make valentines a bit greener this year, here are some tips. 

Om du letar efter idéer för att göra alla hjärtans dag lite grönare detta året, här har du några tips. 

Valentines cards
Buy a card made of recycled paper or even better, get one that is fair trade as well. How much nicer to spread the love than showing that you care about other people and the environment too. 

Köp ett kort som är gjort på återvunnet papper eller ännu bättre, köp ett som är fairtrade. Hur mycket trevligare är det inte att sprida kärlek, när man kan visa hur mycket man även bryr sig om andra människor och miljö. Perfume
Perfume is a popular gift for valentine's, why don't swap it with some gorgeous organic and natural beauty products or a natural perfume. Be kind to your body and the environment. 

Parfym är en populär present på alla hjärtans dag. Varför inte byta ut den till några fantastiska ekologiska och naturliga skönhetsprodukter eller en naturlig parfym. Var snäll mot din kropp och miljön. 

Flowers
Buy organic and fair trade flowers. The huge demand of red roses at valentines puts a huge stress on the flower growers and the environment. They're often flown in from Kenya this time a year. Maybe give someone a plant or flowers or flowers that are in season, instead of those red roses. 

Köp ekologiska och fairtrade blommor. Den stora efterfrågan på röda rosor på alla hjärtans dag är en stor påfrestning på odlarna och miljön. De har ofta flugits in från Kenya denna tiden på året. Kanske ge någon en krukväxt eller blommor som är i säsongen istället för de röda rosorna. 

Chocolates 
Another valentines favourite. Why don't try some yummy fair trade chocolates this year. One of my favourites are Booja Booja truffles.  

En annan alla hjärtans dag favorit. Varför inte prova någon smaskig fairtrade choklad i år. En av mina favoriter är Booja Booja tryfflar. Food and drinks
Cook a meal with just organic ingredients. Buy organic wine or just brew a nice organic cup of tea. Love from Pukka would be perfect on a day like valentines. 

Laga en måltid med bara ekologiska ingredienser. Köp ekologiskt vin eller bara brygg en kopp ekologiskt te. Love från Pukka är perfekt på en dag som alla hjärtans dag. 

What are you doing this valentines? 
Vad ska du göra på alla hjärtans dag? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan