Slider

The Benefits of Avocado Oil

Thursday 23 February 2017


We all know by now that avocados are good for us. Not only to eat but for our skin and hair too.
If you've tried to mash an avocado or two to apply it in your hair, you'll know it can get messy. That's when the avocado oil becomes handy. It's the same nutrients but in an oil form, that's been extracted from the fruit.

Vi alla vet vid det här laget att avokado är bra för oss. Inte bara att äta men för vår hud och hår också. Om du har försökt och mosat en avokado eller två för att applicera i ditt hår, då vet du att det kan bli kladdigt. Det är då avokadooljan kommer bra till hands. Det är samma näringsämnen men i olja, som har utvunnits från frukten. 

I've recently purchased some avocado oil when I was in Neal's yard.  It's great for dry skin and it made me look into the oil a bit more. 

Jag har nyligen köpt en avokadoolja när jag var i Neal's Yard. Det är bra för torr hud och det fick mig att läsa på mer om oljan. 

Why is the avocado so good? 
Avocados are loaded with healthy fats, fibre and various important nutrients. Avocado oil is one of the healthiest oils and can prevent diabetes and high cholesterol amongst other things. 

The more I read about the avocado oil I'm starting to think it might be as useful at the coconut oil.

Avokado är laddade med hälsosamma fetter, fibrer och olika viktiga näringsämnen. Avokadooljan är en av de mest hälsosammaste oljorna och kan förebygga bland annat diabetes och högt kolesterol.

Ju mer jag läser om avokadooljan börjar jag tänka att den kanske är lika användbar som kokosolja. What's the use for the avocado oil?
Avocado oil can be used for cooking, both uncooked on salads or as frying. 
It is also great as a beauty product for your hair and skin. 

Avokadooljan kan användas till matlagning, både okokt på sallader eller att steka i. Den är även jättebra som en skönhetsprodukt för både hår och hud. 

Hair benefits:
The avocado oil decreases dryness in your hair and improves the texture. 

Some other things are:
• Prevents hair loss
• treats dandruff 
• strengthens the hair
• adds shine
• good for heat damaged hair 
• promotes hair growth

Skin benefits: 
• prevents dry skin
• makeup remover
• natural UV-protection 
• heals burns/sunburns
• clears skin
• nourishes 
• prevents premature ageing
• relieves eczema and psoriasis 

Förmåner för håret
Avokadooljan minskar torrheten i ditt hår och förbättrar texturen. 

Några andra förmåner är
• förhindrar håravfall 
• behandlar mjäll
• styrker håret
• ger glans 
• bra för värme skadat hår
• främjar hårväxt

Förmåner för huden
• förebygger torr hud
• smink borttagning 
• naturligt uv-skydd
• läker brännskador/solbränna 
• rensar huden
• ger näring
• förebygger tidigt åldrande 
• lindrar eksem och psoriasis 


You must admit it's a pretty amazing oil. The only negative I would say it doesn't have the most exciting smell. But it won't stop me from using it. It's also great to mix with other oils like argan oil or coconut oil. 

Du måste erkänna att det är en ganska fantastisk olja. Det enda negativa är att lukten inte är så spännande. Men det skulle aldrig stoppa mig från att använda den. Den är också bra att blanda med andra oljor som arganolja eller kokosolja. 

Have you tried avocado oil? What do you use it for? Har du provat avokado olja? Vad använder du den till? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan