Slider

Stockholm Beauty week 2017

Sunday 30 April 2017

In the beginning of the week, I went to Stockholm Beauty week. The theme for this year was sustainable living. Which of course is all up my street. There was more organic beauty brands showcasing than ever, great talks yummy food and amazing goodie bags. Well done to Maria Forssén for all the hard work. I was in and out all three days and met the most amazing people and discovered some exciting brands. I always love this kind of events as I get to know the people behind all the blogs and Instagram accounts that I follow. 

I början på veckan var jag på Stockholm beauty week. Temat för i år var hållbar livsstil. Vilket var perfekt för mig. Det var mer ekologiska märken än någonsin, fantastiska tal, god mat och underbara goodiebags. Bra jobbat Maria Forssén. Jag var där under de tre dagarna och träffade underbara människor och upptäckte några spännande märken. Jag älskar sådana här events eftersom jag får lära känna personerna bakom alla bloggar och instagramkonton som jag följer. On Monday I was a bit late for the press breakfast so I just jumped in to talk to all the brands instead. I was happy to see some of my favourite true and tested brands like Neal's yard remedies, Inika and Maria Åkerberg. It was great to get to chat with them. But let's move on to the brands that were new to me. 

På måndagen var jag lite sen för pressfrukosten så istället hoppade jag in i smeten och pratade med alla märken istället. Jag var så glad att se några gamla favoriter som Neal's Yard remedies, Inika och Maria Åkerberg. Det var kul att få prata med dem. Men jag ska istället prata om de som är nya till mig. Barr
I was drawn to the beauty and simplicity of the packaging. It's a Swedish brand that to me represents nature. I'm really excited to try their snow oil. If you're living in England and are intrigued by this, you're in luck. Their products are stocked in England too. The couple who started Barr is so lovely and I ended up chatting with them a few times throughout the week. 

Jag drogs till den enkla skönheten av dessa produkter. Det är ett svenskt märke som för mig representerar naturen. Jag ser framemot att prova deras snow oil. Paret som startade Barr är så trevliga och jag prata med dem flera gånger under veckan. Bare Origin
A newly started organic and fair trade Swedish brand. Nena loves travelling and using her travels in finding her best ingredients. There were some amazing oils. My favourite was argan oil with rose Otto. Nena is so fun to talk to, originally from Macedonia, now living in Sweden. Nena also held a workshop on how to do your own face cream, which was so interesting. 
Bare Origin will be in London during organic beauty and wellbeing week. Please go and check her out. 

Ett nyligen startat eko och fair trade svenskt märke. Nena älskar att resa och använder hennes resor för att hitta de bästa ingredienserna. Det var helt underbara oljor. Min favorit var argan oil med rose otto. Det var så kul att prata med Nena, ursprungligen från Makedonien men bor nu i Sverige. Nena höll även i en workshop om hur man gör sin egen ansiktskräm. Vilket var väldigt intressant. 


Lip 
This brand only existed for a couple of weeks and does organic intimate oils. Something that's definitely been missing on the market. Such beautiful packaging and brand. Definitely worth checking out as it's 100% natural and vegan. 

Lip har bara funnits i några veckor och gör intima oljor. Definitivt något som saknats på marknads. En så fin logga och produkter. Värt att kolla upp eftersom den är 100% naturlig och vegansk. 

Here I am with Emmi Snicker, Anna Fernmo from Schysstva and Mette Picaut. Love the blogging look with the cameras. Photo credit to Anna. 

Mpicaut 
This is a luxury Swedish eco brand and I was so happy to meet Mette, who was so lovely and gave me some products I can't wait to try. I did try the goodness glow oil this morning and love it already. 

Detta är svenska lyxeco produkter och det var så kul att träffa Mette, som var så snäll och gav mig flera produkter som jag ser framemot att prova. Jag provade goodness glow oil imorse och älskar den redan. 

I could go on and on, but I will definitely share some reviews of all the products soon.

Jag skulle kunna fortsätta för alltid, men jag kommer definitivt dela med mig med recensioner snart. 

But let's talk about the food and talks. I was a bit too lazy and didn't really make it to the breakfasts. But every day there was some amazing lunches with healthy veggie food. 

Men låt oss prata om mat alla tal. Jag var lite för lat och missade frukostarna. Men varje dag var det fantastiska luncher med hälsosam vegetarisk mat. 

There were talks about sustainable living and lunch was held by Weleda and Eco tools. Each time I got the most amazing goodie bags and I can't get over all the good food. 

Det var tal om hållbar livsstil och luncherna hölls av Weleda och Ecotools. Varje gång fick vi de mest fantastiska goodiebags. Jag kan inte sluta tänka på all den goda maten. 

To finish off the whole beauty week there was a fashion show by Björn Axén. The biggest hair brand of Sweden. I had the privilege to listen to the CEO Johan Hellström earlier in a day, what an inspiring person. 
The show was a perfect end to such a great event. The dresses were from Jennifer Blom. 

För att avsluta hela beauty week var det en modeshow av Björn Axén. Jag hade privilegiet att lyssna på VDn Johan Hellström tidigare under dagen. Vilken inspirerande person. 
Modeshowen var perfekt slut på en underbart event. Klänningarna var från Jennifer Blom. 

Is there any of the brands or products I've mentioned, that you want to hear more about? 

Är det några av dessa märken eller produkter som jag nämnt som du vill höra mer om? 

5 Things to do for Earth day

Saturday 22 April 2017


Today is Earth day. It's celebrated every year on April 22nd. It's a day where people all around the world show appreciation and awareness for the planet we live on, to encourage everyone to be more environmentally friendly.
There are so many things you can do for Earth day, volunteer for a local green project, recycle more or choose organic when shopping. Check out my list of 5 easy things to do for organic September. 

Idag är det jordens dag. Den firas varje år den 22 april. Det är en dag då människor över hela världen visar uppskattning och medvetenhet för planeten vi bor på, för att uppmuntra alla att vara lite mer miljömedvetna. Det finns så många saker man kan göra för jordens dag, volonetera för ett miljöprojekt, återvinna mera eller välja ekologiskt när du handlar. kolla in min lista på 5 easy things to do for organic september.

Here are some more tips:

Här är fler tips:

1: Do a clothes swap with your friends
Instead of buying new clothes, clear out your wardrobe and organise clothes swap with some friends. It's fun and you'll help both the environment and your wallet. 

Istället för att köpa nya kläder, rensa din garderob och organisera ett klädbyte med dina vänner. det är roligt och du hjälper både miljön och din plånbok. 


2: Plant bee-friendly flowers
If you haven't done so already, it's time to do a bit of gardening. And why not plant some flowers that the bees will love. It's a great way to give back to our planet.

Det är dags att börja med trädgårdsarbetet. Varför inte plantera bivänliga blommor. Det är ett underbart sätt att ge tillbaka till planeten.

3: Swap to organic beauty
Not only for the environment, but also for your own health. Try and swap as much as possible of your beauty and hair products to organic. 

Inte bara för miljön, men även din hälsa. Försök att byta ut så mycket som möjligt av dina skönhets och hårprodukter.

4: Go Vegan
Even if you only go vegan for the day, it helps. Both raising 'meat' and the pesticides used are major contributors to greenhouse gas emissions.

Även om du bara är vegan för en dag så hjälper det. Både att föda upp 'kött' och bekämpningsmedel som används är stora bidrag till växthusgasutsläpp.5: Go for a walk
Enjoy what the earth has to offer. Get out into nature and be grateful for our beautiful creation. You can even try to a walk or bicycle instead of the car or the bus. 

Njut av vad jorden har att erbjuda. Gå ut i naturen och var tacksam för vår vackra skapelse. Du kan även försöka att gå eller cykla itsället för att ta bilen eller bussen. 

For more ideas here is the whole list of my blog posts from Organic September.


What are you doing for Earth day?
För mer ideer, här är en lista på alla mina artiklar från Organic september. 
Vad ska du göra för jordens dag?

Organic socks of Sweden

Friday 21 April 2017
Recently a lot of my socks started to fall apart and it was time to purchase some new pairs. 
I decided to go for a more sustainable choice and bought organic cotton socks from Organic socks of Sweden. I heard about them on Instagram. 

Mina strumpor har nyligen börjat gå sönder och det var dags att köpa nya.
Jag bestämde mig för att gå för ett mer hållbart val och köpte strumpor med ekologiskt bomull från Organic socks of Sweden. Jag hittade dem på Instagram. 


I first bought a pair in Replik, a sustainable slow fashion boutique in Stockholm. I loved them so much I went online and ordered another 3 pairs. This time I ordered low cut ones. 

They're very soft and comfortable. It's a good quality and hopes that they will last a long time. 

Först köpte jag ett par i Replik, en hållbar slow fashion butik i Stockholm. Jag gillade dem så mycket att jag beställde tre par till på nätet. Denna gången köpte jag låga strumpor. 

De är väldigt mjuka och sköna. Det är god kvalitet och hoppas att de håller länge. 

The Organic socks of Sweden are manufactured in India according to global organic textile standard (GOTS). This means no use of toxic chemicals, no child labour and no harm to the environment. 
The main yarn comes from organic cotton naturally grown from non-genetically modified plants without the use of dangerous chemicals. All this to protect the environment and the health of the workers. 


The organic socks of Sweden är tillverkade i Indien enligt global organic texile standard (GOTS). Detta betyder att man inte använder giftiga kemikalier, barnarbetare eller något som skadar miljön. Huvudgarnet kommer från ekologiskt bomull naturligt odlad från icke genmodifierade plantage som inte använder farliga kemikalier. Allt detta för att skydda miljön och arbetarnas hälsa. 

They also donate 1% of their annual profit for the girl's education and economic empowerment of poor families in the rural areas of Pakistan, where the founder origins from. 

De donerar även 1% av deras årliga vinst för flickors utbildning och ekonomiskt bemyndigande för fattiga familjer på landsbygden i Pakistan, som grundaren kommer ifrån. 

I can definitely see myself buying more of Organic socks of Sweden. 

What's most important for you when you buy socks? 

Jag kan definitivt se mig själv köpa fler av Organic socks of Sweden strumpor. 

Vad är viktigast för dig när du köper strumpor? How to: Colourless Henna treatment

Tuesday 18 April 2017


Colourless henna is perfect to use as a treatment. It strengthens and protects the hair, as well as give it a nice shine and more volume.

 

You'll need: 
A mixing bowl and brush
Hot water
Colourless henna

Mix the water and henna into a nice paste (same consistency as a yoghurt) 

Apply evenly on the scalp and throughout the hair. 

Leave it on for 15-60 min

Rinse well and shampoo and conditioner as usual. 

Follow me on
Instagram

For business enquiries please email me on hello@sarasteele.co.uk 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤

Healthy Raw chocolate balls

Friday 14 April 2017 Easter is a time when a lot of chocolates and sweets are consumed. I thought I share one of my favourite healthy raw snacks. It's quick and easy to do and perfect when you have cravings for something sweet. 

For 10 you'll need:
100 g dates
1/2 dl Oates (you can use nuts of your choice instead) 
2 tbsp coconut oil
2 tbsp cocoa 
2 tbsp water 

Desiccated coconut (or chia seeds)

Mix it all together. Shape into small round balls and roll in desiccated coconut. Ideally put in the fridge for 30 min before you eat. Enjoy! 
Hälsosamma raw chokladbollar

Påsken är en tid då mycket choklad och godis konsumeras. Jag tänkte dela med mig av ett av mina hälsosamma recept på chokladbollar. Det är snabbt och lätt att göra och perfekt när sötsuget sätter igång. 

För 10 st behöver du:
100g dadlar
1/2 dl havregryn (eller nötter) 
2 msk kokosolja 
2 msk kakao
2msk vatten 

Kokosflingor (eller chiafrön)

Blanda allt tillsammans och forma till små bollar och rulla dem i kokosflingorna. Förvara i kylen ca 30 min innan de äts. Njut! 


Odylique - timeless rose moisuriser

Saturday 8 April 2017

Moving into a new season means changing up the skin routine again. I like to go for a little lighter day cream when it's starting to feel like spring. I managed to find the perfect cream for just that. Odylique timeless rose moisturiser is a lovely cream that just screams spring.

En ny säsong betyder att det är dags att ändra hudvårdsrutinen igen. Jag gillar att använda en lite lättare dagkräm när det börjar kännas som vår. Jag lyckades hitta den perfekta krämen. Odylique timeless rose moisturiser är en underbar kräm som bara skriker vår.

First of all, it's the scent. it has a subtle scent of rose and an undertone of coconut. It gives you a sense of peace and calm when applying it. It's packaged in a beautiful glass bottle with a pump, which makes it easy to apply. It very much reminds me of one of my old time favourites from Suti. Both in look and scent.

Först och främst, är det doften, en dov lukt av rosor och en underton av kokos. Det ger dig en känsla av frid och lugn när jag applicerar den. förpackningen är en jättefin glasflaska med en pump, vilket gör det lätt att applicera. den påminner mig om en gammal favorit från Suti. Både utseende och doft. 

The cream is light but moisturising to my normal to dry skin. Perfect for these early spring days. I've been using as a day cream for 3-4 weeks now and enjoyed it from day one.

Krämen är lätt men återfuktande på min naturliga till torra hud. Perfekt till dessa tidiga vårdagar. Jag har använt den som min dagkräm för 3-4 veckor nu och gillade den från dag ett. 

It's 100% natural, 94,1% organic and suitable for vegans.

Den är 100% naturlig, 94,1% ekologisk och vegansk. 

How do you change up your skincare routine for spring?

Hur ändrar du din hudvårdsrutin på våren?March favourites

Tuesday 4 April 2017


Yet another month has gone by and I'm really getting into spring. Here's what I've enjoyed lately. 


Zao: 

Londontown Lakur -

Odylique*

Books:
#girlboss
No more dirty looks

Balanced beauty Bristol 

 Follow me on
Instagram

For business enquiries please email me on hello@sarasteele.co.uk 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤
CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan