Slider

Organic socks of Sweden

Friday 21 April 2017
Recently a lot of my socks started to fall apart and it was time to purchase some new pairs. 
I decided to go for a more sustainable choice and bought organic cotton socks from Organic socks of Sweden. I heard about them on Instagram. 

Mina strumpor har nyligen börjat gå sönder och det var dags att köpa nya.
Jag bestämde mig för att gå för ett mer hållbart val och köpte strumpor med ekologiskt bomull från Organic socks of Sweden. Jag hittade dem på Instagram. 


I first bought a pair in Replik, a sustainable slow fashion boutique in Stockholm. I loved them so much I went online and ordered another 3 pairs. This time I ordered low cut ones. 

They're very soft and comfortable. It's a good quality and hopes that they will last a long time. 

Först köpte jag ett par i Replik, en hållbar slow fashion butik i Stockholm. Jag gillade dem så mycket att jag beställde tre par till på nätet. Denna gången köpte jag låga strumpor. 

De är väldigt mjuka och sköna. Det är god kvalitet och hoppas att de håller länge. 

The Organic socks of Sweden are manufactured in India according to global organic textile standard (GOTS). This means no use of toxic chemicals, no child labour and no harm to the environment. 
The main yarn comes from organic cotton naturally grown from non-genetically modified plants without the use of dangerous chemicals. All this to protect the environment and the health of the workers. 


The organic socks of Sweden är tillverkade i Indien enligt global organic texile standard (GOTS). Detta betyder att man inte använder giftiga kemikalier, barnarbetare eller något som skadar miljön. Huvudgarnet kommer från ekologiskt bomull naturligt odlad från icke genmodifierade plantage som inte använder farliga kemikalier. Allt detta för att skydda miljön och arbetarnas hälsa. 

They also donate 1% of their annual profit for the girl's education and economic empowerment of poor families in the rural areas of Pakistan, where the founder origins from. 

De donerar även 1% av deras årliga vinst för flickors utbildning och ekonomiskt bemyndigande för fattiga familjer på landsbygden i Pakistan, som grundaren kommer ifrån. 

I can definitely see myself buying more of Organic socks of Sweden. 

What's most important for you when you buy socks? 

Jag kan definitivt se mig själv köpa fler av Organic socks of Sweden strumpor. 

Vad är viktigast för dig när du köper strumpor? No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan