Slider

5 Things to do for Earth day

Saturday 22 April 2017


Today is Earth day. It's celebrated every year on April 22nd. It's a day where people all around the world show appreciation and awareness for the planet we live on, to encourage everyone to be more environmentally friendly.
There are so many things you can do for Earth day, volunteer for a local green project, recycle more or choose organic when shopping. Check out my list of 5 easy things to do for organic September. 

Idag är det jordens dag. Den firas varje år den 22 april. Det är en dag då människor över hela världen visar uppskattning och medvetenhet för planeten vi bor på, för att uppmuntra alla att vara lite mer miljömedvetna. Det finns så många saker man kan göra för jordens dag, volonetera för ett miljöprojekt, återvinna mera eller välja ekologiskt när du handlar. kolla in min lista på 5 easy things to do for organic september.

Here are some more tips:

Här är fler tips:

1: Do a clothes swap with your friends
Instead of buying new clothes, clear out your wardrobe and organise clothes swap with some friends. It's fun and you'll help both the environment and your wallet. 

Istället för att köpa nya kläder, rensa din garderob och organisera ett klädbyte med dina vänner. det är roligt och du hjälper både miljön och din plånbok. 


2: Plant bee-friendly flowers
If you haven't done so already, it's time to do a bit of gardening. And why not plant some flowers that the bees will love. It's a great way to give back to our planet.

Det är dags att börja med trädgårdsarbetet. Varför inte plantera bivänliga blommor. Det är ett underbart sätt att ge tillbaka till planeten.

3: Swap to organic beauty
Not only for the environment, but also for your own health. Try and swap as much as possible of your beauty and hair products to organic. 

Inte bara för miljön, men även din hälsa. Försök att byta ut så mycket som möjligt av dina skönhets och hårprodukter.

4: Go Vegan
Even if you only go vegan for the day, it helps. Both raising 'meat' and the pesticides used are major contributors to greenhouse gas emissions.

Även om du bara är vegan för en dag så hjälper det. Både att föda upp 'kött' och bekämpningsmedel som används är stora bidrag till växthusgasutsläpp.5: Go for a walk
Enjoy what the earth has to offer. Get out into nature and be grateful for our beautiful creation. You can even try to a walk or bicycle instead of the car or the bus. 

Njut av vad jorden har att erbjuda. Gå ut i naturen och var tacksam för vår vackra skapelse. Du kan även försöka att gå eller cykla itsället för att ta bilen eller bussen. 

For more ideas here is the whole list of my blog posts from Organic September.


What are you doing for Earth day?
För mer ideer, här är en lista på alla mina artiklar från Organic september. 
Vad ska du göra för jordens dag?

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan