Slider

Review | #GIRLBOSS

Sunday 5 February 2017

If you're a girl and ever wanted to get something out of this life, this is a book for you. I know I'm a bit late reading this book. But when I was in London for a quick visit I picked this book up to read it on the plane. It ended with I finished the book in one day. I couldn't put it down. 

Om du är en tjej som vill få ut något av livet, är detta en bok för dig. Jag vet att jag är lite sen att läsa den här boken. Men när jag var på ett snabbt besök till London senast köpte jag den för att läsa på flyget. Det slutade med att jag läste ut hela boken på en dag. Jag kunde inte lägga den ifrån mig. The plot:
"In the space of ten years, Sophia Amoruso has gone from high-school dropout to founder and executive chairman of Nasty Gal, one of the fastest growing retailers in the world. 
Sophia has never been a typical executive or a typical anything, and she's written #GIRLBOSS for other girls like her: outsiders (and insiders) seeking a unique path to success. 

Filled with brazen wake-up calls, cunning and frank observations and behind-the-scenes stories from Nasty gal's meteoric rise, #GIRLBOSS covers a lot of ground. It proves that success doesn't come from where you went to college or how popular you were in school. Success is about trusting your instincts and following your gut, knowing which rules to follow and which to break."

"På tio år har Sophia Amoruso gått från high-school dropout till grundare  och styrelseordförande för Nasty Gal, en av de snabbaste växande återförsäljare i världen. Sophia har aldrig varit en typisk chef eller typisk någonting, och hon har skrivit #GIRLBOSS för andra tjejer som henne: outsiders (och insiders) som söker en unik väg till succé. 

Fylld med fräcka wake-up calls, listiga och franka observationer och bakom scenen historier om Nasty gals explosionsartade ökning. #GIRLBOSS täcker det mesta. Den bevisar att succé kommer inte ifrån vilken utbildning du har eller hut populär du var i skolan. Succé betyder att lita på sin instinkt och följa magkänslan, veta vilka regler du ska följa och vilka som kan brytas."


I think it's the first business type book I could actually relate to. Not only is me and Sophia Amoruso same age, but we had a very similar life growing up. From listening to refused, reading books about Emma Goldman and cutting my own hair. The biggest difference is she is a multimillionaire and I'm not. 

Jag tror att det är den första företags bok som jag kunnat relatera till. Inte bara är jag och Sophia Amoruso samma ålder, men vi hade väldigt lika liv nät vi växte upp. Från att lyssnade  på refused, läste böcker om Emma Goldman och klippte mitt eget hår. Den största skillnaden är att hon är multimillionär och det är inte jag. 

#Girlboss is an inspiring book with a go-get attitude. I love her honesty and great advice. I think we all need a little bit of #girlboss in our lives and I will read this over and over, when I'm in need of being reminded of working hard pays off.  

The book is full of great tips and advice to become a #girlboss. It has lots of great quotes and it won't fail to inspire you. 

Have you read #GIRLBOSS? What other inspirational books would you recommend? 

#Girlboss är en inspirerande bok med en go get attityd. Jag älskar hennes ärlighet och bra råd. Jag tror att vi alla behöver lite girlboss i våra liv och jag kommer att läsa om den flera gånger, när jag är i behov att bli påmind om att jobba hårt belönar sig. 

Boken är fylld med bra tips och råd på hur man blir en girlboss. Den har massor med bra citat och den kommer inte misslyckas med att inspirera dig. 

Har du läst #GIRLBOSS? Har du några andra inspirerande böcker du kan rekommendera? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan