Slider

Vegan matcha recipes

Thursday 16 March 2017
The last year I've been getting more and more hooked on matcha. It started with matcha latte, which I see becoming more and more common. The green powder, that is Matcha, is great and you can do so much more than just drink it. I want to share some of the great benefits of matcha and also some of my favourite vegan matcha recipes with my recently ordered matcha from Pure chimp. 

Det senaste året har jag blivit mer och mer förtjust i matcha. Det började med matcha latte, vilket jag märkt börjar bli mer och mer populärt. Det gröna pulvret, som är matcha, är bra till så mycket mer än att bara dricka. Jag vill dela med mig om hur bra matcha är och några av mina favorit veganska matcha recept med mitt nyligen beställda matcha från Pure chimp. 

What is matcha?
Matcha is finely ground powder of specially grown and processed green tea. The green tea plants for matcha are shade-grown for about three weeks before harvest, and the stems and veins are removed in processing. During shaded growth, the plant Camellia sinensis produces more theanine and caffeine. This combination is considered giving people a calm energy. The powder is dissolved in a liquid, like hot water or milk. 

Matcha är finmalt pulver från särskilt odlad och bearbetad grönt te. Grönt te växterna för matcha växer i skuggan i cirka tre veckor innan skörden, och stammen och venerna tas bort innan processen. Medan de växer i skuggan, växten Camellia sinensis producerar theanin och koffein. Denna kombination sägs ge en lugn energi. Pulvret är upplöst i en vätska, som hett vatten eller mjölk. 

Some of the amazing benefits of matcha

- high in antioxidants 
- increases energy levels
- enhances mood
- boosts the immune system 
- stimulates metabolism
- detoxifies 
- boosts concentration 
- improves skin 
- lowers cholesterol 

Några av de fantastiska fördelarna med matcha
- hög i antioxidanter 
- höjer energinivån
- förbättrar humöret
- stärker immunförsvaret 
- stimulerar ämnesomsättningen 
- avgiftande 
- ökar koncentrationen
- förbättrar huden
- sänker kolesteroletVegan Matcha pancakes

You'll need:
1 cup flour
1 cup almond milk
1 tsp matcha
1 tsp baking powder
salt

Veganska Matcha pannkakor

Du behöver:
1 kopp mjöl
1 kopp mandelmjölk 
1 tsk matcha
1 tsk bakpulver
1 nypa salt Matcha chia seed pudding 

You'll need:
1 cup chia seeds
1 cup almond milk
1 tsp matcha
1 tsp coconut syrup (optional for a sweeter taste)

Mix it all together and store in the fridge overnight. 

Matcha chiapudding

 Du behöver:
1 kopp chia frön 
1 kopp mandelmjölk 
1 tsk matcha
1 tsk kokossirap (valfritt för en sötare smak) 

Blanda allt och ställ i kylen över natten. 

 Have you jumped on the matcha trend yet? How do you use your matcha? 
Har du hoppat på matcha trenden än? Hur har du din matcha?

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan