Slider

Soap nuts

Friday 16 September 2016

I'm late to the party, but I finally decided to try soap nuts. The greenest detergent there is. 

Jag är sen till festen, men jag har äntligen bestämt mig för att prova tvättnötter. Det grönaste tvättmedel som finns. Soap nuts are a berry shell that naturally contains soap. They grow on the Sapindus Emarginatus (soapberry) tree in India. The natural soap found inside is called saponin. Saponin is a natural cleaner that works as a surfactant, breaking the surfaces ensign of the water to penetrate the fibre of the fabric. It lifts stains from the fabric and leaving dirt suspended in the water that is rinsed away. They can be used for both hand wash and machine wash. 

Tvättnötter är bärskal som naturligt innehåller såpa. De växer på Sapindus Emarginatus (såpbär) träd i Indien. Den naturliga såpan som finns inuti kallas saponin. Saponin är ett naturlig renare som fungerar aktivt på ytan, och tränger in i fibrerna i textilerna. Det lyfter fläckarna från textilierna och lämnar smutsen kvar i vattnet som sköljs bort. De kan användas för både handtvätt och maskintvätt. 


I put a handful of nuts in a cotton bag. You can use the same nuts several times. No need for softener either. 

Soap nuts are gentle on both clothes and skin, making them ideal for those with sensitive skin, eczema, allergies and psoriasis. 
The nuts are actually a berry fruit related to the lychee and are not nuts at all. They're completely nut allergy safe.

I find them doing the job. My clothes look and feel clean. They smell clean but not perfumed as from usual detergent. Clothes are fresh and I'm looking forward to continue to use my soap nuts and having less waste in my home and a step to closer to cleaner water. 

Have you tried soap nuts? 


Jag stoppar en handfull av nötter i en bomullspåse. Du kan använda samma nötter flera gånger. Det behövs inget sköljmedel heller. 

Tvättnötter är milda på både kläder och hud, vilket gör dem ideala för dem med känslig hud, eksem, allergier och psoriasis. 
Nötterna är faktiskt en bärfrukt släkting till litchi och är inte alls nötter. De är helt säkra för nötallergiker. 

Jag finner att de gör jobbet. Mina kläder ser och känns rena. De luktar rent men inte parfymerade som från vanliga tvättmedel. Kläderna är fräscha och jag ser fram emot att fortsätta använda mina tvättnötter och ha mindre avfall i mitt hem och ett steg närmare till renare vatten. 

Har du provat tvättnötter?


1 comment:

  1. Nice to see you're using soap nuts Sara! I love mine, and with a little bicarbonate of soda for anything with tough stains. I also spied a soap nut tree on my trip to Kew which was cool!

    Besma | Curiously Conscious

    ReplyDelete

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan