Slider

Organic September - What to expect

Thursday 1 September 2016

 It's that time of the year again. When Soil Association claims September as their month. The Organic month was created to raise awareness of the benefits of organic farming methods, food and textile production and to highlight the benefits of organic beauty with their dedicated Organic Beauty week. 

Det är den tiden på året igen. När Soil Association gör September till deras månad. Organic (Ekologisk) september startades i ett försök att öka medvetenheten av fördelarna med ekologiskt jordbruk, mat och textil produktion och belysa fördelen med ekologisk skönhet med deras dedikerade Organic Beauty week. Detta är främst i Storbritannien. 


This September I've decided to write a post every day. All about organic topics to help you make the most of organic September. 

As I'm mainly a hair and beauty blogger I'm looking forward to The Organic Beauty week 19th - 25th September, which this year's campaign is #lookforthelogo Which Simply means look for the Soil Association logo on your beauty products to know they're organic.I will also look at simple ways to make steps towards living a more organic lifestyle. I will explain why I choose organic and being an organic hairdresser. There will be a few reviews and also some videos. 

Eftersom jag främst är en hår och skönhetsbloggare ser jag fram emot till Organic beauty week 19-25 september, vilket detta års kampanj är #lookforthelogo vilket helt enkelt betyder titta efter Soil Association loggan på dina skönhetsprodukter för att veta om de är ekologiska. 

Denna september har jag bestämt att jag ska skriva ett blogginlägg varje dag. Allt om ekologiska ämnen  för att hjälpa dig att få ut det mesta av organic september.  

Jag kommer också titta på lätta sätt att ta ett steg till en mer ekologiskt livsstil. Jag kommer förklara varför jag väljer ekologiskt och är en ekofrisör. Det kommer även bli några recensioner och några videor. 

I hope you'll enjoy all my posts. Make sure you're following me on BLOGLOVIN  to keep up to date with all my posts and if you'd like to see anything in particular, or have any questions, let me know with. comment below or tweeting me @sarasteeletweet 

Jag hoppas du kommer tycka om mina inlägg. Se till att du följer mig på BLOGLOVIN för att hålla dig uppdaterad med alla inlägg och om du vill se något särskilt, eller har några frågor, bara lämna en kommentar eller på Twitter @sarasteeletweet

Sara
💚

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan