Slider

Who are Soil Association and what is organic September

Saturday 3 September 2016

 The soil Association was formed in 1946 to create a better world - one where we farm responsibly, eat healthily and live in balance with the environment. 

Soil Association is a charity and they want to make it easier for you and me and everyone else in the UK to choose well. To choose products produced in a way to protect our natural world and for every farm animal to feel the sun on their back.

Soil Association startades 1946 för att förbättra världen - en där vi odlar ansvarsfullt, äter hälsosamt och lever i balans med naturen.

Soil Association är en välgörenhet i Storbritannien och de vill göra det lätt för dig och mig och alla andra att göra ett bra val. Att välja produkter som är producerade på ett sätt som skyddar vår naturliga värld och för alla bondgårdsdjur att få känna solen på deras ryggar. On their website they claim
"Everything we do champions organic principles and practice, to secure the health and vitality of people, farm animals and nature."

To make sure you do a good choice make sure you look for Soil Associations logo when shopping. 

They're UK's leading organic certifier offering a huge range of organic and sustainable certification schemes across food, farming, catering, health and beauty, textiles and forestry which are recognised and trusted by consumers and businesses around the world.

På deras hemsida säger de
"Allt vi gör mästrar ekologiska principer och praktiker, för att säkra hälsa och styrka hos människor, bondedjur och natur."

För att se till att du gör ett bra val titta efter Soil Associations logga när du handlar. 

De är Storbritanniens ledande ekologiska certifierare som erbjuder en bred blandning av ekologisk och hållbara certifieringssystem över mat,  jordbruk, catering, hälsa och skönhet,  textiler och skogsbruk vilket är erkända och pålitliga av konsumenter och företag runt om i världen. 

Why did they start organic September? 
The Soil Association launched Organic September to make people do small changes that make a big difference. Running through all month of September it's a campaign celebrating all things organic. 

Consumers are encouraged to make one small change to their shopping habits in order to make a big difference to sustainable food, animal welfare and the environment. 

Soil Association startade organic september för att få folk att göra små förändringar som leder till stora skillnader. Det löper igenom hela september månad och är en hyllning till allt ekologiskt. 

Konsumenter är uppmuntrade att göra en liten förändring till deras shoppingvanor för att göra en stor skillnad på hållbar mat, djurens välfärd och miljön. 

What is organic?
The word 'organic' can mean several things and it's hard to know what's really organic sometimes. 
It has to do with how it's grown and not using pesticides and other artificial chemicals. 
For food to be legally called organic it has to be certified by a certification body approved by DEFRA. Even textiles have a legal system that enforces and guides the use of the term organic.

 But in the beauty industry, that's not the case. However, certifications like SoilAssociations, Ecocert and Cosmos are used by many companies to ensure us that their products are at least a certain percent organic and don't contain certain harsh ingredients. 
To find out more about buying organic beauty products read my old post on why should I use organic beauty products

If you want to know more go to Soil Association for more information.
To make sure you do a good choice just #lookforthelogo

Ordet ekologiskt kan betyda många saker och det är svårt att veta vad som verkligen är ekologiskt. Det har att göra med hur det är odlat och att inte använda bekämpningsmedel och andra artificiella kemikalier. 
För att mat ska få lagligt kallad ekologiskt måste det certifieras av en certifierare som är godkänd av DEFRA. Men även textiler har ett lagsystem som upprättar och guidar användandet av ekologiskt. 

Men i skönhetsindustrin är så inte fallet. Hursomhelst så finns certifieringar som Soil Association, Ecocert och Cosmos som används av många företag för att försäkra oss om att deras varor är iallafall en viss procent ekologisk och innehåller inte vissa hemska ingredienser. Vill du veta mer om ekologisk skönhet läs mitt gamla inlägg why should I use organic beauty products


Om du vill veta mer gå till Soil Association för mer information. För att se till att du gör ett bra val bara #lookforthelogo 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan