Slider

Cosmos certification - for green beauty brands

Saturday 17 September 2016

There are more than 200 brands that are approved by Soil Association with their logo on packaging and products. 
Recently, as a result of the growing demand for Organic Beauty around the world. Soil Association teamed up with four other European partners (BDIH, Cosmebio, Ecocert and ICEA) to develop a new Cosmetic Organic Standard known as COSMOS. When you see the Soil Association symbol you should also see the COSMOS organic or natural symbol below it. 
Det är mer än 200 märken som är godkända av Soil Association med deras logo på förpackningar och produkter. 
Nyligen, som ett resultat av det växande behov av ekologiska skönhetsprodukter runt om i världen, har Soil Association slagit ihop sig med fyra andra Europeiska partners (BDIH, Cosmebio, Ecocert and ICEA). För att framställa en ny kosmetisk ekologisk standard känd som COSMOS. När du ser Soil Association eller någon annan symbol borde du också se COSMOS organic eller natural under den.  
In that way wherever you are you'll know there are the same standards. There are two symbols. One for natural and one for organic. 
På det sättet var du än är, vet du att det är samma standard. Det finns två symboler. En för naturlig och en för organic. 

ORGANIC
If your product is based on oils and extracts then 95% of the ingredients must be organic to obtain COSMOS organic certification. 
Om din produkt är baserad på olja och extrakt då måste 95% av ingredienserna vara ekologiska för att  erhålla COSMOS ekologiska certifiering. 

NATURAL
Natural products will be made up of naturally sourced ingredients and may or may not contain organic ingredients.
Naturliga produkter kommer att bestå  av ingredienser från naturliga källor och kanske eller kanske inte innehåller ekologiska ingredienser. 

With both Organic and Natural certification all ingredients must meet strict criteria involving green chemistry principles. Facilities, packaging and cleaning materials must also meet the standards. The entire supply chain needs to be verified
Med både ekologisk och naturlig certifiering måste alla ingredienser möta strikta kriterier involvera grön kemi principer. Faciliteter, förpackning och städmaterial måste också möta standarden. Hela leveranskedjan måste verifieras.
Their certified beauty brands have to follow rigorous standards which state what ingredients and processes can and can't be used to ensure that you are getting the real deal, which means:
• Products are never tested on animals
• Contain no genetically modified (GM) ingredients
• Only use natural colours and fragrances from plants and flowers which are gentler on your skin and for the environment
• Do not use silicone oils or derivatives 
• Follow the principles of green chemistry and minimise waste and pollution
Deras certifierade skönhets märken måste följa strikt standard som anger vilken ingredienser och processer som kan och inte kan användas för att se till att du får den riktiga varan, vilket är:
• Produkter är aldrig testade på djur
• Innehåller inte genetiskt modifierade (GM) ingredienser
• Bara använder naturliga färger och doftämnen från växter och blommor vilket är mildare mot din hud och mot miljön. 
• Använder inte silikon oljor eller derivat.
• Följer principen av grön kemi minimera avfall och förorening. 

Do you look for certifications when shopping beauty products? 
Tittar du efter certifieringar när du handlar skönhetsprodukter?

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan