Slider

Green heads launch party | Nyinvigning av Green heads

Monday 5 September 2016

Last week Green Heads invited to a launch party of their salon and name change. Green Heads is an organic certified salon. I think it's great for us organic hairdressers to work together for an aim to reach out to more people. So I happily joined them. 

Förra veckan Green Heads bjöd in till invigning till deras salong och namnbyte. Green Heads är en certifierad ekologisk salong. Jag tycker det är fantastiskt oss ekologiska salonger att jobba tillsammans med syftet att nå ut till fler personer. Så det var självklart att jag var där. 
There was champagne, green smoothies and delicious raw nibbles all from Rawlicious
They're having a workshop soon which I'm planning to attend as I would love to get into more raw cooking and especially baking.

Det fanns champagne, gröna smoothies och utsökta raw godbitar allt från Rawlicious. De ska ha en workshop snart vilket jag planerar att va med på eftersom jag gärna vill lära mig mer om raw mat och särskilt godsaker. 


We got to listen to Maria Hellström, who owns the salon, explaining the concept of green salon. 
Conventional hair salons use products that contain chemicals that are potentially dangerous for both the environment and human health. Grön Salong (English: “Green Salon”) certifies environmentally-friendly hair salons that use products free from such harmful substances. There are more than 100 salons in Denmark, Iceland, Norway, Sweden, and Finland that have been certified.
Vi fick lyssna på Maria Hellström som äger salongen, förklarade konceptet av grön salong.
Konventionella hårsalonger använder produkter med kemikalier som potentiellt kan vara farlig för både miljön och människans hälsa. Grön salong certifierar miljövänliga hårsalonger som använder produkter som är fria från sådana skadliga ämnen. Det finns mer än 100 salonger i Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland som blivit certifierade. I was delighted that Hannah Sjöström from Naturligt snygg with her gorgeous book with the same name was there. It's a great book especially for anyone who is a green beauty beginner. I purchased the book as I've been drooling over it on Instagram for months. I also got it signed and had an opportunity to speak to Hannah as well. 

Jag var förtjust att Hannah Sjöström från Naturligt snygg med hennes snygga bok med samma namn var där. Det är en fantastisk bok särskilt för dem som är ny till grön skönhet. Jag köpte boken eftersom jag har dreglat över den på Instagram i några månader. Jag fick boken signerad och fick även en chans att prata med Hannah. 


We got to hear from Hannah and also from rawlicious as well as from the brand wise.It was a wonderful evening and Green heads salon looks amazing. The location is perfectly placed on a hill with a beautiful view, which gives it so much natural light in the salon. 

Vi fick lyssna på Hannah och även Rawlicious och från märket Wise. 

Det var en underbar kväll och Green Heads salong ser fantastisk ut. Den ligger på perfekt placerad högst upp på gatan med en fantastisk utsikt. Vilket ger mycket naturligt ljus.


I just want to wish Green heads good luck with all their work and it's great to see more organic salons. 

Have you ever had your hair done in an organic salon? 

Jag vill bara önska Green Heads lycka till med deras arbete och det är så kul att se fler ekologiska salonger. 

Har du varit på en ekologisk salong?

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan