Slider

Recycle and Upcycle

Sunday 18 September 2016

Every household is full of packaging. Whether for food, beauty products or boxes from all online shopping. Packaging is vital, but as soon as a thing has been unboxed or the product finished it then becomes waste. Burying or burning waste is a cause of pollution. This is why I want to talk about recycling and up-cycling. Recycling and reuse of packaging help to conserve our resources. It means less plastic or paper in need of being manufactured.

Varje hushåll är full av förpackningar. Vilket det är för mat, skönhetsprodukter eller alla kartonger från online shopping. Förpackningar är viktiga, men så snart sakerna är uppackade eller produkterna är slut blir det avfall. Begrava eller bränna avfall är en orsak till föroreningar. Det är därför jag vill prata om återvinna och återanvända. Återvinning och återanvändning av förpackningar hjälper att konservera våra resurser. Det betyder mindre plast eller papper behöver bli tillverkade. 

I try and recycle as much as possible. It's mainly cardboard, paper, and plastic. But also some tin and glass sometimes. Recycle makes me feel good and I'm glad the things I've used can be reused or made into something else. 

Jag försöker att återvinna så mycket som möjligt. Det är mest kartong, papper och plast. Men även aluminium och glas ibland. Återvinning får mig att må bra och jag är glad att saker jag har använt klart kan bli återanvänt eller gjort till något annat. I often try to think of ways to use things again, "upcycle". I save glass jars which I would love one day to make a batch of jam and fill them all with. But they're great for storing stuff in. They can also be pretty vases. 

The jars in the pictures used to be for olive oil, jam and night cream. Now they're vases and candle holder. 

Jag försöker ofta tänka på sätt att använda saker igen, återanvändning. Jag sparar glasburkar, vilket jag skulle vilja kunna göra en stor sats av sylt och fylle dem med. Men de är fantastiska att förvara saker i. De kan även bli fina vaser. 

Burkarna i bilden användes till oliv olja, sylt och nattkräm. Nu är de vaser och ljuslykta. 


What are some of the things you like to upcycle? 

Vad är några saker som du återanvänder? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan