Slider

My favourite Autumn products

Wednesday 28 September 2016


Autumn is here! With all the beautiful colours and colder weather I want to snuggle up with my big cardigans and a cup of tea. As I change into Autumn, I tend to change some things in my beauty routine too. Here are some of my favourite Autumn products. 

Hösten är här! Med alla vackra färger och kallare väder vill jag bara mysa med mina stora Cardigans och en stor kopp te. När jag byter till höst, ändrar jag även en del av min beauty rutin. Här är några av mina favorit höstprodukter. 


I think it's the aromatic scent of fennel, lavender and mint that makes it perfect for autumn. It makes the skin smooth. I love applying it straight after a hot bath. 

Jag tror det är den aromatiska doften av fänkål, lavendel och mint som gör den perfekt för hösten. Det gör huden len. Jag gillar att applicera den direkt efter ett varmt bad. 


Talking about baths. My favourite bath oil is from MOA (Modern Organic Apothecary). With a wonderful blend of ingredients like fennel, mint and fir needles, which makes this a relaxing and invigorating experience that clears your mind. 

På prat om bad. Min favourite olja är från MOA (Modern Organic Apothecary). Med en fantastisk blandning av ingredienser som fänkål, mint och barr, vilket gör det till ett avslappnade och uppfriskande upplevelse som får tankarna att klarna. 


I've just recently started to use this face cream and a full review is coming soon. But I felt right away that this is perfect for Autumn. The cream is rich and it's one of those creams you just know is amazing the second you apply it on the skin. It's super hydrating so perfect for colder weather. 

Jag har precis börjat använda denna ansiktskräm och en recension kommer snart. Men jag kände på en gång att den är perfekt för hösten. Krämen är dryg och det är en av de krämer som man bara vet att den är fantastisk sekunden man smörjer in den på huden. Den är super återfuktande så perfekt för kallare väder. A wonderful face mask, with rose clay and rosehip. It makes the skin feel and look clean and fresh. Read my review here

En underbar ansiktsmask med roslera   och nypon. Den får min hud att kännas och se ren och fräsch ut. Läs min recension här. 


Another beautiful product I recently discovered. The oil feels great on the skin right away. The scent of neroli and ylang-ylang feels soothing and skin feels hydrating and smooth. 

En annan fin product som jag nyligen upptäckt. Oljan känns fantastisk på huden på en gång. Doften av neroli och ylang-ylang känns lugnande och huden känns återfuktad och len. 

What products do you like in the autumn?

Vilka produkter gillar du på hösten?


1 comment:

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan