Slider

A green makeover of your hair

Sunday 25 September 2016

I can't let organic beauty week pass without talking about hair. Many people often forget their hair when changing to organic. But what you put on your hair and scalp is just as important as anywhere else on your body. So here's what you can do to make your hair "green".

Jag kan inte låta organic beauty week ta slut utan att prata om hår. Många personer glömmer ofta sitt hår när de byter till ekologiskt. Men vad du använder på ditt hår och hårbotten är lika viktigt som på resten av kroppen. Så här kan du göra ditt hår lite "grönare".


Shampoo and conditioner 
If your shampoo contains parabens or harsh detergents like Sodium Lauryl Sulphate/ sodium laureth sulphate (SLS or SLES) you should change it right away. SLS dries out your hair and irritates your scalp. Check out my post on how to find a good shampoo. http://www.sarasteele.co.uk/2016/03/how-to-choose-good-shampoo.html?m=1

Avoid conditioner with silicones. Sure they make the hair feel all silky smooth but it doesn't do your hair any good. Look for ingredients that end with -icone and -oxane and avoid them. Instead, try and find an organic conditioner.

Om ditt schampo innehåller parabener eller hårda rengöringsmedel som Sodium lauryl sulfat/ Sodium Laureth sulfat (SLS or SLES) borde du byta det på en gång. SLS torkar ut ditt hår och irriterar hårbotten. Läs mitt inlägg om hur du hittar ett bra schampo. 

Undvik balsam med silikoner. Visst ger de känslan av silkeslent hår, men det gör inget gott till ditt hår. Kolla efter ingredienser som slutar med -icone eller -oxane och undvik dem. Försök istället hitta ett ekologiskt balsam. 


Styling products 
There're so many great organic styling products these days. There's no need to use hairspray with aerosol and serums full of silicones. 

Det finns så många fantastiska ekologiska styling produkter idag. Det är onödigt att använda hårsprej med aerosol och serum med silikoner. 

Hairdresser 
Going to the hairdresser and putting on lots of chemicals is not just bad for your hair but also your health as well as the hairdressers health. 
Conventional hair salons use products that contain chemicals that are potentially dangerous for both the environment and human health. Organic salons decide to remove synthetic colours and only work with natural and organic products. In Scandinavia we have something called Grön Salong (English: “Green Salon”) and they certifies environmentally-friendly hair salons that use products free from such harmful substances. 
Att gå till en salong och lägga på massor med färg är inte bara dåligt för ditt hår men även din hälsa, men även frisörens hälsa. Konventionella hårsalonger använder produkter med kemikalier som potentiellt kan vara farlig för både miljön och människans hälsa. Ekologiska salonger väljer bort syntetiska färger och använder bara naturliga och ekologiska produkter.  I Skandinavien har vi något som kallas Grön salong som certifierar miljövänliga hårsalonger som använder produkter som är fria från sådana skadliga ämnen. Det finns mer än 100 salonger i Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland som blivit certifierade. 


Hair colour 
Today we colour our hair more than ever. Most people don't even know what their natural colour is. 
Synthetic hair colour can harm our health and cause serious allergic reactions and can contain hormone-disrupting substances suspected of damaging fertility and can be causing cancer. It's also common for hair loss. This is something you willingly expose yourself and your hairdresser of. So what should you do? Go to an organic hair salon that uses natural herb colours. It protects the hair more rather than damaging it. 

Idag färgar vi håret mer än någonsin. De flesta vet inte ens vad deras naturliga hårfärg är. Syntetisk hårfärg kan skada vår hälsa och orsaka allvarliga allergiska reaktioner och kan innehålla hormonstörande ämnen som misstänks kunna skada fertiliteten och vara cancerframkallande. De är också en vanlig orsak till håravfall. Detta är något du frivilligt utsätter dig själv och frisören för. Så vad ska du göra? Gå till en ekologisk salong som använder naturliga örtfärger. Det skyddar håret istället för att skada det. 

What products do you use? Have you ever used an organic hair salon? 

Vad använder du för produkter? Har du provat en ekologisk salong?

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan