Slider

How To... Choose a good shampoo

Saturday 19 March 2016

We have all been there. Our shampoo just ran out and time for a new one. But which one should I choose? 
If you go into a shop there are isles and isles of hair products. There are so many to choose from. 
I've put together a little guide to hopefully make it a little bit easier next time. 

Vi har alla varit i samma situation. Ditt schampoo har tagit slut och dags att köpa en ny flaska. Men vilken ska man välja? Jag har gjort en liten guide som förhoppningsvis kommer att göra det lite lättare nästa gång. 


Trial and error
All hair is different and it can take time to find the perfect shampoo for you. What's good for your best friend or your favourite blogger might not work for you at all. Don't be afraid to try a few until you find the one you like. Try and see if they sell the one you want to try in a travel size. It's a perfect way of trying a new product. 

Alla hår är olika och det kan ta tid att hitta rätt schampoo för just dig. Vad som funkar för din bästa vän eller favorit bloggare, kanske inte alls passar dig. Var inte rädd att prova några olika innan du hittat den rätta. Försök att kolla om de gör den du vill prova i reseförpackning. Det är perfekt när man provar nya produkter. 

Listen to your hair
Your hair has different needs, different times of the year. It tends to get drier in winter so will need a more moisturising shampoo and conditioner. Same goes when you're on holiday and it gets dried out by sun and sea water. 

Ditt hår har olika behov olika tider på året. Det har en tendens att vara mer torrt på vintern, så det behövs ett mer åter fuktande schampoo och balsam. Det gäller även på sol semester och håret blir torrt av sol och havsvatten. 

Avoid sls and parabens
Make sure you choose a shampoo without sls (sodium laurel sulphate) because it removes your natural oils and dry out your scalp. If you find your scalp often get itchy and irritated. That's probably why. 

Parabens are cheap and effective preservatives which may lead to health issues. I wrote a blog post about it here

Se till att du väljer ett schampoo utan sls (sodium lauryl Sulphate ), för att det tar bort dina naturliga oljor och torkar ut hårbotten. Om din hårbotten ofta kliar eller är irriterad så kan det bero på det. 

Parabener är billiga och effektiva konserveringsmedel som kan leda till hälsorisker. Jag skrev en blog post om det och du kan läsa det här. 

Get to know your hair 
Is your hair dry or oily? Is it chemically damaged? Do you have an itchy scalp? Is it curly or straight? Is it fine or coarse? These are all things to consider when buying a shampoo. 

Är ditt hår torrt eller fett? Är det kemiskt skadat? Kliar det i hårbotten? Är det lockigt eller rakt? Är det tunt eller grovt? Dessa är alla saker som är viktigt att tänka på när du köper ett schampoo. 

Spend a little bit more
So many are prepared to spend £20-30 for a facecream but would never spend more than £5 on their shampoo. Sometimes it's worth spending a little bit more on your hair.   Give your hair the quality it deserves. Then you'll avoid cheap preservatives and many other unnecessary and unhealthy ingredients.

Så många är beredda att spendera 200-300 kr på en ansiktskräm men vill inte spendera mer än 50kr på ett schampoo. Ibland är det värt att spendera lite mer på ditt hår. Ge det kvaliteten som det är värd. Då undviker du även många billiga konserveringsmedel och andra onödiga och ohälsosamma ingredienser. 


Choosing a natural and organic shampoo
Again, you might not find the one that works for you right away. Don't get disheartened, but try another one. Sometimes it takes time for your hair to get used to a natural shampoo, so give it time. Before you know it your hair will feel so much better and healthier. 

Som jag sa tidigare, så kan det ta tid att hitta rätt schampoo för dig. Ge inte upp, men prova ett annat schampoo. Ibland tar det det tid för ditt hår att vänja sig med ett naturligt schampoo, så ge det lite tid. Innan du vet av det så kommer ditt hår kännas bättre och hälsosammare än någonsin. 

What shampoo are you using at the moment? 

Vad för schampoo använder du just nu? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan