Slider

Nectar & Bumble

Tuesday 9 August 2016

Have you discovered Nectar & Bumble yet? I recently did my first purchase from them and thought I show you what I bought. 

If you like bees or if you understand the importance of why we need them. Then Nectar & Bumble is for you.

Har du upptäckt Nectar & Bumble än? Jag gjorde mitt första köp från dem nyligen och tänkte visa dig vad jag köpte. 

Om du gillar bin eller om du förstår hur mycket vi behöver dem. Då är Nectar & Bumble för dig. 


It all started with Amber and her love for bees. Amber is a fellow Green Beauty blogger over on Ambersbeautytalk http://www.ambersbeautytalk.com/?m=1 and I'm delighted to be able to support her new project. 

Allt började med Amber och hennes kärlek till bin. Amber är också en grön skönhets bloggare Ambersbeautytalk och jag är förtjust att kunna stödja hennes nya projekt. 

Nectar & Bumble is an online store, created out of love and passion for bees. It's an attempt to save the bees as they, unfortunately, are in decline all around the world for different reasons such as loss of habitat and the use of pesticides. 

Nectar & Bumble är en internetaffär, skapad från kärlek och passion för bin. Det är ett försök att rädda bina eftersom de tyvärr är på tillbakagång runt om i världen för olika anledningar  som förlust av livsmiljöer och användning av bekämpningsmedel. 

Nectar & Bumble sells a range of bee stuff and support brands who donate to bee charities and conservations. They also donated 10% of their own profits to bee causes and conservations. 

Nectar & Bumble säljer en rad av bi saker och stödjer varor som bi välgörenheter och konservatorer. De donerar även 10% av deras vinster till bi saker och konservatorer. 


So what did I buy?
As I recently moved. I thought I invest in some house stuff. I bought a print to put on the wall. 
I also got a tea towel full of bees. It's so sweet and goes perfectly with the rest of my tea towel collection of green thinking. 
They also sell notebooks so of course, I had to get one of those. 

Så vad köpte jag?
Eftersom jag nyligen flyttat tänkte jag investera i lite hus saker. Jag köpte en bild att sätta på väggen. 
Jag köpte även en kökshandduk med bin på. Den är så söt och-operation perfekt med mina andra kökshanddukar med grönt tänkande. 
De säljer även skrivböcker och såklart behövde jag köpa en. 


It was a pleasure to order from Nectar & Bumble and their customer service was beyond good. It arrived in a beautifully wrapped parcel. So please go to Nectar & Bumble shop and do your bit to save the bees. 

Det var ett nöje att beställa från Nectar & Bumble och deras kundservice var utöver bra. Det anlände i ett vackert inslaget paket. Så klicka på Nectar & Bumble shoppen och gör din del för bina. 


Please leave a comment below and let me know what you got. 

Lämna gärna en kommentar och berätta vad du köpte. 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan