Slider

A pampering evening

Thursday 28 April 2016I've been so busy lately with work, sorting out my move to Sweden and preparing for my half marathon. I came home one evening and just felt I needed some time out. 

Jag har varit så upptagen det senaste med jobb, planerar min flytt till Sverige och förbereder mig inför min halvmara i Göteborg. Jag kom hem en kväll och kände att jag behövde lite time out. 


I decided to finish off the last of my Saachs organics herbal powder. It's an intense hair treatment. 
I love the feeling of my hair after this treatment. It feels thicker and gives it more volume, which last for a few days. 

Jag bestämde mig för göra slut på det sista jag hade kvar av Saach organics herbal powder. Det är en intensiv hår mask. Jag älskar känslan av hur mitt hår känns efter behandlingen. Det känns tjockare och ger håret mer volym, vilket håller i sig i flera dagar. 


I made myself a coffee scrub out of only three ingredients. Coffee, sugar and coconut oil. For me this is a big treat as it awakens all my senses. It smells so good and the skin feels soft after. 

I cream myself with Neals yard remedies Beauty sleep, which feels so indulging. It's so thick and creamy and the Rose is calming. Perfect for a relaxing evening.
Jag gjorde min egen kaffeskrubb utav bara tre ingredienser. Kaffe, socker och kokosolja. Det är en härlig treat för mig, eftersom det väcker alla sinnen. Det luktar så gott och huden känns len efteråt. 

Jag smörjde in mig med Neals yard remedies Beauty sleep, vilket känns så lyxigt. Den är så tjock och krämig och lukten av ros är lugnande. Perfekt för en avslappnande kväll. 


For the face I use my two favorite products at the moment. My eye cream from Maria Åkerberg for the sensitive area around my eyes. For the rest of my face I use Green People's Beauty Boost skin restore. Which is like having a mini facial. It's been so good for my skin lately. I recently wrote a review to find out more click here

För ansiktet använde jag mina två favorit produkter just nu. Min ögonkräm från Maria Åkerberg för den känsliga huden runt ögonen. För resten av ansiktet smörjer jag in mig med Green People's Beauty boost skin restore. Vilket är som en mini ansiktsbehandling. Den har varit så bra för min hud det senaste. Jag skrev nyligen en recension som du kan läsa här


I walked into the kitchen to make myself a cup of tea. I then spent the rest of the evening in bed, enjoying my cup of tea, my favorite chocolate and a good book. 

Jag gick till köket och gjorde mig en kopp te. Sen spenderade jag resten av kvällen i sängen, njutandes av min kopp te, min favorit choklad och en bra bok. 

What do you do to relax? 

Vad gör du för att slappna av?

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan