Slider

My week in pictures

Friday 8 April 2016


As you've probably heard by now, me and Stephen are moving to Sweden soon and I've just got back from Stockholm to sort few details out. I thought I would share with you my journey and keep you updated. But I will start with the day before as I attended a great blogging networking event. 

Som du antagligen har hört vid det här laget så ska jag och Stephen flytta till Sverige snart. Jag har nyligen kommit tillbaka från Stockholm för att ordna några detaljer. Jag tänkte att jag skulle dela med mig och hålla dig uppdaterad. Men jag börjar med dagen innan då jag var med på ett jättebra bloggar networking event. 


Sunday was a busy day for blogging. Firstly, I walked over to  hang out with Besma from Curiously ConsciousLuckily she doesn't live very far from me. We did our first ever collaboration together and looking forward to share that with you soon. 

Söndag var en dag fylld med bloggning. Först gick jag för att hänga med Besma från Curiously Conscious. www.curiouslyconscious.com Som tur var bor hon inte långt från mig. Vi gjorde vår alldeles första collab tillsammans och jag ser fram emot att få visa dig det snart. 
We then went to the blogosphere tea party. If you haven't picked up a copy of their amazing magazine yet, you should. It was their first event and it was held upstairs in the beautiful Aubaine near Baker Street. 

It was great to network and meet lots of new bloggers. I love events like this where you meet lots of different types of bloggers and then I can go home looking forward to read and discover some new favourite blogs.

 I think Blogosphere did very well for their first event and I'm looking forward to attend more of them.
Sen gick vi till Blogosphere's Tea party. Om du inte läst deras tidning så se till att göra det. Det var deras första event och det hölls på övervåningen i jättevacker Aubaine nära Baker Street. 

Det var kul att nätverka och möta många olika bloggare. Jag älskar events som detta, där du kan möta massor av olika slags bloggare. Sen kan man gå hem och se fram emot att få läsa och upptäcka nya favorit bloggar. 

Jag tycker Blogosphere gjorde ett bra jobbar att vara deras första event och jag ser fram emot att gå på fler.


In the evening I just packed my bag getting ready for Sweden. I got two Blogosphere magazines in my goodie bags so was great to have some reading for the plane journey. 

På kvällen packade jag min väska och gjorde mig redo för Stockholm. Hag fick två Blogosphere tidningar så det var bra att ha lite läsning till flygturen. 


The first thing I did when I got to Stockholm was to go to Wagamama to have lunch. It's the first place you'll see as you get out of the central station so I always eat there when I arrive as I tend to be starving. Then I went to the tax office and register for moving back to Sweden. 

Det första jag gjorde när jag kom till Stockholm var att gå till Wagamama för att äta lunch. Det är det första du ser när du kommer ut från central stationen. Så jag äter alltid där när jag anländer för jag brukar oftast vara vrålhungrig. Sen gick jag till Skatteverket och registrerade mig att jag flyttar hem till Sverige. I spent the afternoon shopping. I was overjoyed with seeing the H&M conscious collection. 


I also went to Kungsträdgården to see how the cherry blossom's getting on. It's so beautiful there when they all fully blossomed with lots of trees. So far only a few has started, but in a week or two it will be magical.

Jag spenderade eftermiddagen med shopping. Jag var överlycklig att få se H&M's conscious kollektion. 

Jag gick även till Kungsträdgården för att titta på hur körsbärsträden ser ut. Det är så vacker där när det blommar med alla träd. Än så länge är det några få knoppar som börjat blomma. Om nån vecka eller två kommer det vara magiskt. Most of my time in Stockholm was spent in some of the many Espresso house cafe's having coffee and using their wifi. As I was there to look for a flat I needed to be constantly checking websites and my emails. 

In the evening I had dinner with my two friends Josefin and Mumtaz. 

The next day I went to the salon, where I'm going to work as soon as we move. It's called Ecohair and is based in Kungsholmen. I signed my contract and collected my key. I can't wait to start working. It's an organic salon working with vegetable dyes.

Mesta av min tid i Stockholm var spenderad i några av de många espresso house drickandes kaffe och använda deras wifi. Eftersom jag var där för att leta lägenhet behövde jag konstant kolla blocket och mina mejl. 

På kvällen hade jag middag med mina vänner Josefin och Mumtaz. 

Nästa dag gick jag till salongen, där jag ska börja jobba när vi flyttar. Det heter Ecohair och ligger på Kungsholmen. Jag skrev på mitt kontrakt och fick min nyckel. Jag ser fram emot att få börja jobba. Det är en ekologisk salong som jobbar med växtfärger. 


I had lunch with my friend Magdalena at this lovely place just off the main shopping street, drottninggatan, called centralbadet. It's a spa, but also a restaurant and they do organic food. It was so beautiful and relaxing. Unfortunately, I forgot to take pictures because I enjoyed the food and company too much. 

Jag hade lunch med min vän Magdalena på ett underbart ställe bara av Drottninggatan som heter Centralbadet. Det är ett spa, men har även en restaurang som gör ekologisk mat. Det var så vackert och avslappnat. Tyvärr glömde jag ta bilder för att jag njöt så mycket av maten och sällskapet. 


I then went to the bank to sort out a bank account. It was much easier than I thought. It made me so happy as even though I finding it though to find a flat at least I'm getting other important details done. My mood was getting better and better and so was the weather. In the morning it was raining, but eventually the sun came out and it was a beautiful day. 

Sen gick jag till banken för att fixa bankkonto. Det var lättare än jag trott. Det gjorde mig så glad. Även om jag känner att det varit tufft att försöka hitta en lägenhet, så har jag fått många andra saker gjort. Mitt humör blev bara bättre och bättre och så var även vädret. På morgonen regnade det, men till slut så kom solen fram och det var en så fin dag. 
I took a walk through old town as it's so pretty and I just love the narrow cobbled street and beautiful old town. The evening was spent socialising with Fika and dinner with friends. 

Jag tog en promenad genom gamla stan för det är så vackert. Jag älskar de smala gatorna och vackra gamla hus. 

Kvällen var spenderad med fika och middag med vänner. 


I recently ordered some products from Angela Langford and I received some samples, which I've been using this trip. Many of them I all have full sized of at home, but I'm so happy to have samples to use when travelling. Here's my skin routine whilst being in Sweden. In the morning I've used the cleanser, the clean sweep and then the cream balancing act. In the evening I also used the scrub me with the cleanser and then the eye oil, Angel eye, and the face oil Bloom & glow. 

Jag beställde hem produkter från Angela Langford nyligen och jag fick flera små prover. Vilket jag har använt på den här resan. Många av dem har jag stora förpackningar av hemma. Men jag är glad att jag fick dessa små prover för när jag reser. Här är min hudvårds rutin medan jag varit i Sverige. På morgonen använde jag clean sweep, cleanser, och sen krämen balancing act. På kvällen använde jag även skrubben scrub me innan cleansern och sedan ögon oljan, Angel eyes, och ansiktsoljan Bloom & Glow. 

Wednesday it was time to fly back to London again. But first I went back to Ecohair to speak to them some more and watch them work. 

I still haven't managed to find a flat, but it's been incredible to be able to sort out all other paperwork. 

I hope you had a wonderful week. What's your plans for the weekend? 

På onsdag var det dags att flygs tillbaka till London igen. Men först gick jag tillbaka till Ecohair för att prata lite mer med dem och kolla hur de arbetar. 

Jag har fortfarande inte hittat en lägenhet, med det har varit fantastiskt att få ordna med alla paper och ha det gjort. 

Jag hoppas du hade en underbar vecka. Vad är dina planer för helgen


No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan