Slider

Moving to Sweden and half marathon | Sara Steele

Friday 27 May 2016
I've been a bit quiet lately and I promise there's a reason for it. As you might know, I'm in the middle of moving to Stockholm, Sweden. After 12 years living in London, England,  me and Stephen have decided to have a bit of a change.

Jag har varit tyst det senaste och jag lovar att jag har en anledning. Som du kanske vet, är jag mitt i att flytta till Stockholm. Efter 12 år i London, England, har jag och Stephen bestämt att göra lite förändringar. 


We first flew to Gothenburg to see family. I also signed up to run Göteborgsvarvet, a half marathon. It was a tough run with lots of uphill, but I did it. 

Först flög vi till Göteborg för att träffa lite familj. Jag anmälde mig även till Göteborgsvarvet, en halvmara. Det var ett jobbigt lopp med mycket uppför, men jag genomförde det. 


This week I've mainly been trying and been sorting out things for the move and my new job. I'll be starting work in an organic salon called EcoHair Stockholm http://ecohair.se/. I'll become self employed and it's a lot of things to sort out, which all I find very confusing. 

Den här veckan har jag mest varit trött och fixat inför flytt och mitt nya jobb. Jag kommer att börja jobba på en ekologisk salong EcoHair Stockholm http://ecohair.se/. Jag kommer vara egen anställd och det är massor att göra, vilket jag tycker är mycket förvirrande. 


Today we are on a train across the country to visit some good friends in Kalmar, before we hit the final stop Stockholm in a few days.

Idag sitter vi på ett tåg genom landet för att träffa några nära vänner i Kalmar, innan vi kommer till slutstationen Stockholm om några dagar. 

I'm hoping to have plenty of time to blog soon. In the meantime, I would love to do a Q&A video soon so please comment below with lots of questions for me to answer. 

Jag hoppas att jag kommer att ha massor med tid för bloggen snart. Under tiden så skulle jag gärna göra en Q&A video snart så var snäll och kommentera med massor med frågor som jag kan svara på. 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan