Slider

10 things you do that probably ruining your hair

Sunday 8 May 2016


The things we do to our hair, the daily routines and the one time occurrences. They can wreck our hair. We are all guilty, me included. 
I've put a list together of some of the things we do to our hair that ruins it and also what we should do instead to have healthy looking hair that we all long for. 

Allt vi gör mot vårt hår, dagliga rutiner och de engångsföreteelserna. De kan förstöra vårt hår. Vi är alla skyldiga , jag med. Jag har satt ihop en lista på några av de saker vi gör mot vårt hår som förstör det och också vad vi kan göra istället för att få hälsosamt hår som vi alla vill ha. 


1: You shampoo too often
I'm lucky because I'm too lazy to wash my hair too often. But I know it's easy to fall in to a vicious circle. Especially living in a polluted city like London or after a workout. To want to wash your hair daily. No matter what hair type you have. Washing your hair too often strips it off it's natural protective oils. Try to wash it every other or third day. If need be wash it with conditioner only in between. 

Jag har tur som är alldeles för lat för att tvätta mitt hår för ofta. Men jag vet att det är lätt att hamna i en ond cirkel. Särskilt om du bor i en förorenad stad som London eller efter en workout. Att vilja tvätta ditt hår dagligen. Det spelar ingen roll vilken slags hårtyp du är. Att tvätta håret för ofta gör att du blir av med alla naturliga, skyddande oljor. Försök att tvätta håret varannan eller var tredje dag. Om det behövs, tvätta håret med bara balsam mellan tvättar. 


2. You use a crap shampoo
We all done it.  Trying to find the cheapest option available. When it comes to shampoo, don't! 
It doesn't have to be expensive to be good. But most cheap shampoos has cheap and bad for you ingredients. They contain harsh detergents like Sodium Lauryl Sulphate (SLS) and cheap preservatives. Try to find shampoos that are free from sulphates and parabens. Read more about how to find a good shampoo. http://www.sarasteele.co.uk/2016/03/how-to-choose-good-shampoo.html?m=1

Vi har alla gjort det. Försökt hitta det billigaste möjliga valet. När det kommer till schampoo så låt bli. Det behöver inte vara dyrt för att vara bra. Men de flesta billiga schampoon har billiga och dåliga för dig ingredienser. De innehåller starka rengöringsmedel som Sodium Laureth Sulphate  (SLS) och billiga konserveringsmedel. Försök att hitta ett schampoo som är fri från sulfater och parabener. Läs mer om hur du kan hitta ett bra schampoo. http://www.sarasteele.co.uk/2016/03/how-to-choose-good-shampoo.html?m=1

3. You use the wrong shampoo
I know it can be hard to choose the right shampoo for your hair with all the options that's out there. Try and get to know your hair. Is it dry or oily, straight or curly or coloured? 
If your hair is oily you don't want a heavy moisturising shampoo that will weigh down your hair. If you have colour treated hair make sure you have a shampoo that is meant to protect both your hair and the colour and won't dry your hair out and possibly strip out the colour. 

Jag vet att det kan vara svårt att hitta ett bra schampoo för ditt hår med alla val som finns. Försök lära känna ditt hår. Är det torrt eller oljigt, rakt eller lockigt eller färgat? Om ditt hår är oljigt vill du inte ha ett tungt fuktgivande schampoo som kommer tynga håret. Om du har färgat hår se till att använda ett schampoo som kommer att skydda både ditt hår och färgen och inte torka ut ditt hår eller strippa ut färgen. 

4. You use too much conditioner
It's so tempting to use half a bottle of conditioner to your ends to get that silky smooth feeling. But it's not necessary. It will work just as well or in fact much better with less. Too much will weigh your hair down and make it greasy quicker. Try to just condition the ends of your hair where it's actually needed. Your scalp don't need conditioner. 

Det är så frestande att använda en halv flaska balsam till ditt hår för att få den där silkeslena känslan. Men det är inte nödvändigt. Det funkar lika bra eller faktiskt bättre med mindre. För mycket balsam tynger ner ditt hår  och får det att kännas oljigt snabbare. Försök att bara balsamera ändarna på håret där det faktiskt behövs. Din skalp behöver inget balsam. 

5. You use the highest setting on your blow-dryer
I know it's so tempting. The highest heat gets it done quicker and makes the hair look smoother. But be careful as the heat can actually make the water in your hair boil, which can cause cuticle damage. 
Make sure you always use a heat protection before you blow-dry your hair. Also try and rough dry your hair as much as possible before you go over with a brush and blow-dry it smooth. 

Jag vet att det är frestande. Den högsta värmen får det gjort snabbare och får håret att se slätare ut. Men var försiktig eftersom värmen kan få vattnet i ditt hår att koka, vilket kan leda till skador på hinnan. Se till att du alltid använder värmeskydd innan du fönar håret. Försök också att snabb torka håret så mycket som möjligt innan du fönar det slät. 


6. You over using your flatiron.
My ten years as a hairdresser the worst hair I've seen has always been caused by straighteners. 
Overusing your straighteners or curling tongs causes breakage and split ends. Try not to use them every day and when you do use them make sure you use a thermal heat protection.
And for all it's worth do never use them on wet hair. Like why would you do that? Why? Don't do that. 

Mina tio år som frisör så de värsta hår jag sett har alltid orsakats av plattången. Överanvändning av din plattång eller locktång leds till skador och kluvna toppar. Försök att inte använda dem varje dag och när du använder dem så använd alltid värmeskydd. 
Och för allt det är värt använd dem aldrig på blött hår. Varför skulle du göra det? Varför? Gör det inte.7. You brush your hair too much
I know Disney taught us to brush our hair and it's wonderful. But there's something called too much brushing. It can cause your hair to split and become frizzy. The best brush to use is a tangle teezer as it's the most gentle way to ease up any knots in your hair. 

Jag vet att Disney lärde oss att borsta håret och att det är underbart. Med det finns något som heter för mycket borstning. Det kan leda till att håret klyvs och bli krusigt. Den bästa borsten att använda är tangle teezer eftersom den löser upp knutar på håret på mildast sätt. 


8. You don't brush your hair at all -ever
Not brushing your hair can be just as damaging. Your hair gets knotted up and when you try to pull it apart you cause your hair to break or split. It's fine to wear your hair messy but there's different types of messy. Again use the tangle teezer. 

Att inte borsta håret kan vara minst lika förstörande för ditt hår. När du får tovor i håret och försöker slita isär dem så går håret av eller topparna klyvs. Det är ok att ha rufsigt hår, men det finns olika sorters rufsigt. Igen använd en tangle teezer. 

9. You don't trim your split ends
I know, you want to grow your hair. But let me tell you something about hair and split ends. Once split it just going to continue to split further and further up the hair shaft. Which means the longer you leave your trim, the more you'll have to cut it off. Even if you are trying to grow your hair out, go for a tiny trim every 6-8 weeks for the health of your hair. It will be worth it when your hair is both long and healthy and everyone has hair envy.

Jag vet, du vill att ditt hår ska växa. Men låt mig berätta om hår och kluvna toppar. En gång kluvet så kommer det bara fortsätta att klyvas högre och högre upp i hårstrået. Vilket betyder desto längre du väntar med att klippa dig, desto mer behöver du klippa av. Även om du försöker få ditt hår att växa ut, ha en liten toppning var 6-8 vecka för ditt hårs hälsa. Det kommer vara värt det när ditt hår är både långt och hälsosamt och alla är avundsjuka på ditt hår. 

10. Chemically treating your hair
We know bleaching, colouring and permanent straightening is bad for the hair. Yet everyone still continue doing it. And that's why I have a job. But let's be wise about it. Try to find a hairdresser who uses more gentle products. Look after your hair with treatments and hair masques. 
Instead of bleaching all your hair, do highlights instead. It won't touch your scalp and is much better for your hair too. 

Vi vet att blekning, färgning och permanent straightening är dåligt för håret. Ändå forsätter alla att göra det.  Och det är därför jag har ett jobb. Men försök vara lite smart. Försök hitta en frisör som använder skonsammare produkter. Ta hand om ditt hår med hår masker och inpackningar. Istället för att bleka hela håret, gör slingor istället då du inte behöver färga hårbotten och är även bättre för håret.

I hope this has been helpful and will make you look after your hair better this summer. 
Have you got any stories about how you have damaged your hair? 

Jag hoppas detta har varit hjälpsamt och kommer att hjälpa dig att ta hand om ditt hår bättre i sommar. 
Har du några historier om hur du skadat ditt hår? 


2 comments:

  1. I'm guilty of so many of these things. I use cheap shampoo, I wash my hair too often, my hair is over dyed and I either constantly brush my hair or I don't brush it enough. There's no in-between with me haha!

    https://eleaanormay.wordpress.com

    ReplyDelete
  2. Haha, I'm the same with the hair brushing.

    ReplyDelete

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan