Slider

A mini empties

Friday 13 May 2016


I recently did a massive empties video. And somehow I still managed to have a few more empties just few weeks later. I thought I share them with you here as I don't want to save them and take empty bottles with me when I move to Sweden. 

Jag gjorde nyligen en massiv empties video. På nåt sätt har jag lyckats göra slut på fler produkter på bara några veckor. Så jag tänkte att jag delar med mig här eftersom jag inte vill spara dem och ta med mig tomma flaskor när jag flyttar till Sverige. 


My first product I finished was Neals Yard remedies honey & orange facial scrub. It smells lovely, but it's too rough on my skin. The grains are quite big and you have to be very gentle applying it on the skin. I would use this more as a body scrub, than a face scrub. 

Min första produkt som tog slut var Neals Yard remedies honey & orange facial scrub. Den luktar ljuvligt men den är för grov på min hud. Den har ganska stora korn och du måste vara försiktig när du applicerar den på huden. Jag tycker den skulle vara bättre som en body scrub istället för face scrub. 


Another empty product is the gorgeous oil bloom & glow from Angela Langford. I've enjoyed this facial oil so much and I'm sad it's finished. It's been perfect for my skin and one of my favourite oils at all times. 

En annan tom product är den underbara oljan bloom & Glow från Angela Langford. Jag har njutit så mycket av denna ansikts olja och det är så tråkigt att den är slut. Den var perfekt för min hud och en av mina favorit oljor någonsin.


I also finished Botanicals nourishing face balm. Another skincare product I enjoyed. It melts in to the skin and moisturising it well. I've done a review on it if you want to read more. 

Jag gjorde även slut på Botanicals nourishing face balm. En annan hudvård produkt jag tyckte om. Den smälter in i huden och återfuktar väl. Jag ge gjort en recension om du vill läsa mer. 


The last of my empties is Sukin's protein hair treatment. I loved this hair treatment. I actually kept getting comments on my hair every time I used it. It made the hair feel soft and look healthy. It's definitely become a staple hair product I will keep going back too

Den sista empties är Sukins protein Hair treatment. Jag älskade den här hårmasken. Jag fick flera kommentarer på mitt hår varje gång jag använde den. Den fick håret att kännas lent och se hälsosamt ut. Det har definitivt blivit en av mina stapel hår produkter jag kommer att återkomma till. 

That was my recent empties. What are some of the recent products you have used up? Have you tried one of the ones I mentioned? Why did you think? 

Det var mina empties. Vad är några produkter som du har gjort slut på nyligen? Har du provat någon av de jag nämnde? Vad tyckte du? No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan