Slider

A spa day at home

Sunday 19 June 2016

As moving country can be rather stressful I'm happy to finally starting to settle in. I have been lucky to have got some great products sent to me while I'm waiting for all my stuff from the UK. I decided to take an evening and have a spa day at home. It was great to discover some new wonderful brands and products. 

Eftersom att flytta land kan vara ganska stressigt är jag glad att jag börjar göra mig hemmastadd. Jag har haft tur som fått flera olika produkter skickat till mig, medan jag väntar på alla saker från England. Jag bestämde mig att ta en kväll och ha spa dag hemma. Det var underbart att upptäcka några nya fantastiska märken och produkter. 


Firstly I have a shower with some great products from SENSPA.  An affordable green beauty brand, available in places like Waitrose. 

I tried their salt scrub soap bar. It is perfect to exfoliate with, but also works well as a normal soap bar too. 


Först tog jag en dusch med några fantastiska produkter från SENSPA. Ett prisvärt ekomärke, som finns att köpa i vissa mataffärer som Waitrose i Storbritannien. 

Jag provade deras salt skrubb tvål. Den är perfekt för att exfoliera med,  men funkar bra som en vanlig tvål också. 


I also have SENSPA's lava clay hair & scalp masque that is rich and moisturising. It's perfect for my dry and sometimes itchy scalp and made my hair soft and shiny. It only needs to be left on for 5-10 minutes, but I often leave it for longer. 

Jag har också SENSPA's lava clay hår & skalp mask som är rik och fuktgivande. Den är perfekt för min torra och ibland irriterande skalp och gjorde mitt hår mjukt och glansigt. Den behöver bara vara i ca 5-10 minuter, men jag låter den ofta sitta i längre. 

Whilst my hair masque is treating my hair. I also use one of my kelp face masks from the Korean brand Whamisa


I'm not normally a fan of sheet face masks but this is pure pleasure to have on my skin. It's like a pure leaf that you put over your face. You can instantly feel how it hydrates your skin. I leave it on for 20 minutes and after the skin feels and looks moisturised and fresh. It's my new favourite face mask by miles. 

Medan min hårmask gör sitt använder jag samtidigt min kelp ansiktsmask från det koreanska märket Whamisa

Jag är normalt inte ett fan av sheet ansiktsmasker, men det här är ett nöje att ha på min hud. Det är som ett rent löv som man lägger över ansiktet. Man kan känna på en gång hur fuktgivande den är. Jag låter den sitta i 20 minuter och efteråt känns och ser huden fuktig och fräsch ut. Det är lätt min nya favorit ansiktsmask. 


I finally moisturise with a moisturiser from Sheila's natural products.  I use the one for medium to dry skin, which works well on my skin. It's gorgeously creamy and applies easily onto my skin. It has a lovely scent of citrus. 

Slutligen så smörjer jag in mig med en kräm från Sheila's Natural products.  Jag använder den som är för medium till torr hy, vilket funkar jättebra på min hud. Den är underbart krämig och appliceras lätt på min hud. Den har en härlig doft av citrus. 

After this, I feel relaxed and ready to face whatever comes my way. 
What do you do to relax? Have you discovered any new products recently? 

Efter detta så känner jag mig avslappnad och redo att möta vad som än kan väntas komma min väg. 
Vad gör du för att slappna av? 
Har du upptäckt några nya produkter nyligen? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan