Slider

Benefits of using a wooden brush

Saturday 25 June 2016

With the right brush you can help stimulate hair growth and add more volume to your hair. Yes it's true. I'm taking a closer look on the benefits of using a wooden brush for your hair. 

Med den rätta borsten kan du hjälpa att stimulera hårväxt och få mer volym på håret. Ja det är sant. Jag tar en närmare titt på fördelarna av att använda en träborste till ditt hår. 


1. Healthy scalp
A wooden brush massages your scalp whilst brushing. When gently pressing the wooden bristles against the scalp on the acupressure points, it boosts the blood circulation and keeps the scalp healthy. 

En träborste masserar din hårbotten när du borstar det. När försiktigt trycker träborsten mot hårbotten på akupressurpunkter, ökar det blodcirkulationen och håller hårbotten frisk. 

2. Hair growth
A healthy scalp leads to your hair being able to grow longer and stronger. As the blood circulation increases, it becomes easy for the hair follicles to get enough vital nutrients. Also the excess of sebum is regulated and the impurities gets removed, which makes it easier for the hair to grow.

En frisk hårbotten leder till att ditt hår har lättare att växa längre och starkare. När blodcirkulationen ökar, blir det lättare för hårsäckarna hår med en träborste eller kam, åker den naturliga oljan från hårbotten nerför hårstråna. Det ger ett mjukare hår och mindre frissigt. få viktiga näringsämnen. Även överskottet av sebum är reglerat och för bort föroreningar, vilket gör det lättare för håret att växa. 

3. Added volume
When combing your hair at different directions it stimulates the scalp and will eventually give you added volume  to your hair.

När du kammar håret åt olika håll, stimulerar det hårbotten och kommer så småningom ge dig mer volym i håret. 

4. Natural conditioning
When brushing your hair with a wooden brush or comb, the natural oil content of the scalp goes down the hair strands. It gives a smoother and softer hair, with less frizz. 

När du borstar ditt hår med en träborste eller kam, åker den naturliga oljan från hårbotten nerför hårstråna. Det ger ett mjukare hår och mindre frissigt.


5. Added shine
As the natural oil of the scalp gets distributed evenly through the hair when brushed, it becomes shinier, glossier and more radiant. 

När den naturliga oljan från hårbotten blir distribuerad jämnt genom håret när det blir borstat, blir det glansigare och ger mer lyster. 

6. No dryness or greasiness
When brushing the hair with a wooden brush you reduce the amount of sebum on the scalp and makes it less greasy. When distributed down the hair it makes the ends softer and less dry. It leads to not needing to wash your hair as often. 

När du borstar håret med en träborste reducerar du mängden av sebum på hårbotten och gör den mindre oljig. När det distribueras genom håret blir håret mjukare och mindre torrt. Det leder till att ditt hår inte behöver tvättas lika ofta. 

7. No scraping or bruising 
Unlike metal, plastic or all other sorts of combing tools, wooden brushes has a sleek and polished body. Hence, they're not harsh on your scalp and don't end up scratching or bruising it during combing. 

Olikt metall, plast och andra sorter av kamnings verktyg, har träborsten en slät och polerad kropp. Därav är den inte hård mot din hårbotten och slutar inte med att den river och skadar under kamningen. 8. Sustainable 
A wooden brush lasts a lot longer than any plastic brush. Brushes made out of bamboo are the most sustainable and most environmentally friendly brushes. As bamboo rapidly regrows after being harvested and it can grow in damaged and soil depleted the soil. 

En träborste håller längre än någon annan plastborste. Borstar som är gjorda på bambu är de mest hållbara och miljövänliga borstar. Eftersom bambu växer tillbaka snabbt efter det skördats och kan växa i skadat och i utarmad jord. 

Have you used a wooden brush or comb? Have you noticed any benefits? 

Har du använt träborste eller kam? Har du märkt några fördelar? 

To have a chance to win one of these brushes head over to my Instagram www.instragram.com/sarasteelesnaps and enter the competition under this photo. 

För en chans att vinna en av dessa borstar gå till min instagram och delta i tävlingen under denna bild. 
2 comments:

 1. This is really great to hear as I just purchased my first wooden brush yesterday! Looking forward to seeing the results. :) xxx
  www.justemma.co.uk - green beauty + lifestyle

  ReplyDelete
  Replies
  1. Glad you liked it. Hope you're getting on with your brush still.

   Delete

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan