Slider

A day in Södermalm

Friday 15 July 2016


I randomly had a day off this week and decided to make the most of it. 
I woke up and did some exercise. I finally starting to get back in to the swing of things. I lost all my routines after moving to Sweden. But I'm back after discovering some beautiful running routes near me in Nacka nature reserve. This morning I just did a quick high intensity session with my Nike app to get a quick sweat on. 


Jag var ledig av en slump häromdan och tänkte att jag skulle göra det bästa av det. Jag vaknade och började med att träna. Jag har äntligen börjat få komma in i rytmen igen. Jag tappade alla mina rutiner efter flytten till Sverige. Men jag är tillbaka efter jag upptäckt några fina löprundor nära mig i Nacka naturreservatet. Denna morgon gjorde jag bara en snabb hög intensitet session med min Nike app.


After breakfast, I finally got some time to film a video. It's the first video I've filmed in my studio in our flat and it was great. I can't wait to get into all my filming again. We've a spare bedroom that we decided to make into my studio/office and it also a guest room when people are staying over. 

Efter frukosten fick jag äntligen tid att filma en video. Det är den första videon jag har filmat i min studio i vår lägenhet och det var fantastiskt. Jag ser fram emot att börja filma igen. Vi har ett extrarum som vi bestämde att det ska bli min studio/kontor och det är även ett gästrum när folk kommer och hälsar på. 


I then got ready to go and meet my friend Nea. I was wearing my new shirt from Topshop. I couldn't resist all the cute bees. 

Jag gjorde sedan mig redo för att träffa min kompis Nea. Jag hade på mig min nya skjorta från Topshop. Jag kunde inte stå emot alla söta bin. 


I'm also liking my salt spray from Less is more at the moment. It's great  for messy hair which I think goes great with my new haircut. 

Jag gillar även mitt salt spray från Less is more just nu. Det är perfekt för rufsigt hår, vilket jag tycker är perfekt för min nya frisyr. 

Me and Nea went to Södermalm. It used to be the poor part of Stockholm but now is the hip and trendy area where all the hipsters are. This is where you'll find great places to eat, drink and of course to fika.

Jag och Nea åkte till Södermalm. Det brukade vara den fattiga delen av Stockholm men är nu hip och trendig där alla hipsters hänger. Här hittar du de bästa ställena att äta, dricka och självklart att fika. 


We started with lunch at Hermans. It's a vegetarian/vegan restaurant on the best spot in town. It has a stunning view and has a great space outside in the summer. It's right above fotografiska museum. 


We had the lunch buffet, where you can eat as much as you like for 135 SEK. It's a great mixture of food. I love the lasagna and also don't miss the mango salad. 


Try not to eat too much because their desserts are to die for. I chose a Belgian chocolate cake, which is served warm so it's similar to a mud cake and with soya whipped cream. It was so yummy. 

Vi började med lunch på Hermans. Det är en vegetarisk/vegansk på den bästa platsen i stan. Det har en fantastisk utsikt och en underbar uteplats för sommaren. Den ligger precis ovanför fotografiska museum. 

Vi hade lunch buffén där du kan äta så mycket du vill för 135kr. Det är en fantastisk blandning. Jag älskar lasagnen och missa inte mangosalladen. 

Försök att inte äta för mycket för deras efterrätter är att dö för. Jag valde belgisk choklad tårta, vilken är serverad varm så den är lite mer som en kladdkaka, med sojagrädde. Den var så smaskig. 

Then we walked from Hermans and checked out few of the second-hand shops in Södermalm. We then stopped for a cup of tea at the blue lotus, which is on Katarina bangata. Where there're lots of great places to eat. It's the 4th place I tried on the same street. 

Vi gick från Hermans för att kolla in några second hand affärer på Södermalm. 

Vi stannade för en kopp te på blå Lotus, vilket ligger på Katarina Bangata. Där ligger det massor med bra ställen att äta. Det är det fjärde stället jag provat på samma gata. 

We then continued walking around. Nea is a great guide as she lived in Stockholm all her life and knows the best places. 

I can't wait to explore more of Södermalm and Stockholm. 

Vi fortsatte sedan att promenera. Nea är en fantastisk guide eftersom hon bott i Stockholm hela hennes liv och hon vet alla bra ställen. 

Jag ser fram emot att upptäcka mer av Södermalm och Stockholm.

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan