Slider

How to have your own facial

Sunday 24 July 2016

I love having my own spa day at home. Today I decided to do my own facial. I feel like I've been neglecting my skin recently. I tend to get lazy in the summer. 

I like to do a facial on a day I've been for a run as I've already sweat out lots of toxins. 

Jag älskar att ha min egen spa dag hemma. Idag bestämde jag mig för att ha en egen ansiktsbehandling. Jag känner att jag försummat min hud det senaste. Jag blir något lat på sommaren. 

Jag gillar att göra ansiktsbehandling på dagar jag sprungit för då har jag redan svettats ut massa toxiner.  First of all, I have a steam to open up my pores and unclog oils. I'm using Botanical steam from Southsea bathing hut. It's an aromatic botanical blend of soothing chamomile, deep cleansing lavender, purifying rose and repairing marigold. 

Först hade jag ett ångbad för att öppna upp porerna och rensa ut oljor.
Jag använder Botanical steam från Southsea bathing hut. Det är en aromatisk botanisk blandning av lugnande kamomill, djup rengörande lavendel, renande ros och reparerande ringblomma. After ten minutes I leave my steam and apply a facial mask. I've so many masks at the moment but I pick my Icelandic volcanic clay from SóleyIt's one of my favourites. I mix it with water and it clears my skin and leaves it feeling fresh and clean. 

Efter tio minuter lämnar jag mitt ångbad och applicerar en ansiktsmask. Jag har så många masker just nu, men väljer min isländska vulkan lera från Sóley. Det är en av mina favoriter. Det blandas med vatten och den rensar min hud och lämnar den ren med en fräsch känsla. 


After rinsing off my mask with cool water and a cloth. I spray my rose water toner from Suti. It's lovely and calming for the skin. 

Efter jag rensat ut min mask med svalt vatten och en trasa. Sprejar jag ansiktet med rosvatten toner från Suti.  Den är härlig och lugnande för huden. 


I lastly apply my Beauty Boost Skin Restore from Green People. It's a real treat for the skin and a little mini facial by itself. It improves my skin and makes it more radiant. To find out more read my review here.

Till slut applicerar jag min Beauty Boost Skin Restore från Green PeopleDet är en riktig njutning för huden och en liten mini ansiktsbehandling i sig själv. Den förbättrar min hud och ger en fin utstrålning. För mer information läs min recension här

What do you use for your home facial? 

Vad använder du för din hemma ansiktsbehandling?

1 comment:

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan