Slider

Review | Alchemy Amla hair remedy

Thursday 28 July 2016

A beautiful organic hair oil to promote  growth and strengthen your hair. 
I always get excited to try new hair products. I was drawn to the bottle right away. It looks like a small glass bottle of olive oil with a wooden top. 

En vacker ekologisk hår olja för att främja hårväxt och ger det styrka. Jag blir alltid exalterad att prova nya hårprodukter. Jag drogs till flaskan på en gång. Den ser ut som en liten olivolja i en glasflaska med trätopp. 


I chose Amla hair remedy, a nourishing blend of 5 oils to improve the condition of the hair.

The oils are 
• Amla 
• Coconut 
• Avocado 
• Argan 
• Lemon essential oil

These all work in sync to fight premature greying, promote growth and impart a lustrous shine. 

Jag valde Alma hair remedy, en närande blandning av 5 oljor för att förbättra hårets kondition. 

Oljorna är 
• Amla
• Kokosnöt 
• Avokado
• Argan
• Citron eterisk olja

De jobbar tillsammans i synk för att kämpa för tidiga gråhår, främja tillväxt och ge en skimrande glans.


Amla, from the Indian Gooseberry, is a powerful hair tonic known to stimulate the hair follicle to encourage growth. Amla oil penetrates the scalp and can help treat dry, itchy scalp. Which is exactly what I need. My scalp often gets dry and irritated. 

Amla, från Indiska krusbär, är en kraftfull hårkur känd för att stimulera hårsäckarna för att främja hårväxt. Amla oljan penetrerar hårbotten och kan hjälpa mot torr, kliande hårbotten. Vilket är exakt vad jag behöver. Min hårbotten är ofta torr och irriterad. 

The oil works well on both dry and wet hair. 

I use it as a treatment on dry hair. I massage the oil into scalp and hair and leave it on for a minimum of 30 minutes. I prefer leaving it on overnight. The next morning the hair feels silky smooth and scalp feels healthy and less dry. My scalp doesn't itch for days after. 

For damp hair just apply a couple of drops to the ends to condition the hair. But be careful of over applying as it's quite heavy. I can imagine it would be great on coarse hair and Afro hair. 

Oljan fungerar både på torrt och blött hår. 

Jag använder den som en behandling på torrt hår. Jag masserar in oljan i hårbotten och håret and låter det sitta i minst 30 minuter. Jag föredrar att låta det sitta i över natten. Nästa morgon känns håret silkeslent och hårbotten känns hälsosam och mindre torr. Min hårbotten kliat inte på flera dagar efteråt. 

På fuktigt hår applicera bara några droppar på ändarna av håret för att återfukta håret. Men var försiktig med att applicera för mycket eftersom den är väldig dryg. Jag kan tänka mig att den är bra för grovt hår och afro hår. 


A 100 ml bottle cost £27 which for a good hair oil, I think is definitely worth it. The oil will last a long time. I would definitely buy this again. 

En 100 ml flaska kostar £27 vilket för en bra olja, är enligt mig definitivt värt det. Oljan räcker länge. Jag skulle absolut köpa den igen. 

Have you tried Alchemy's oils? 

Har du provat Alchemy's oljor? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan