Slider

Review | Green People Edelweiss sun lotion And how to protect yourself from the sun

Monday 6 June 2016

It has been a week of glorious sunshine in Sweden. It's given me a chance to use my favourite sun lotion from Green peopleedelweiss sun lotion SPF15 with the tan accelerator.

Det har varit en vecka av strålande solsken i Sverige. Det har gett mig en chans att använda min favorit solkräm från Green People edelweiss solkräm SPF15 med solfärgsaccelerator. 


It's a perfect protection from the sun. I was recommended Green people sun lotion by every green beauty blogger I have spoken to. 

The first time I used it was last year on my holiday to Thailand and it was great. It protected me from burning in  36 degrees. 

Det är ett perfekt skydd från solen. Jag rekommenderades Green Peoples solkräm av varje grön skönhetsbloggare jag pratat med. 

Första gången jag använde den var förra året på min semester i Thailand och den var bra. Den skyddade mig från att brännas i 36 grader. 

I know many people don't use natural sun protection because most natural sun care products don't use high SPF as many like to use up to SPF 50 to protect themselves and their children. But it doesn't mean SPF50 gives almost double protection than SPF30. 

In fact, SPF30 lotion offers 97% protection against UVB rays, while SPF50 offers 98% - just 1% difference

People who use SPF50 sun lotions often reapply less frequently and stays in the song for longer, than when using lower factor sun lotion. 
This can dramatically increase your risk of sun damage because, in order to get good UVA defence, you must regularly top up your protection no matter what the factor.  

Jag vet många människor inte använder naturliga solskydd för de flesta naturliga sol produkter använder inte höga SPF eftersom många gillar att smeta in sig i SPF50 för att skydda dem själva och sina barn. Men det betyder inte att SPF50 ger nästan dubbelt skydd än SPF30. 

Fakta är att SPF30 ger 97% skydd mot UVB strålar, medan SPF50 ger 98% - bara 1% skillnad.

Folk som använder SPF50 solkrämerna, applicerar oftast inte krämen lika regelbundet och stannar i solen längre, än de som använder en lägre faktor i solkrämen. Detta kan dramatiskt öka din risk för solskador, för att få ett bra skydd mot UVA strålar måste du smörja in dig ofta vilken faktor det än är. 


Many sun lotions out there use synthetic chemicals to make their creams water resistant. It works like creating a seal that stops water coming through. But it's like wrapping your skin into cling film and stops your skin from being able to breathe. It can lead to heat rashes and irritation. 

Många solkrämen därute använder syntetiska kemikalier för att göra krämen vattentålig. Det fungerar som att skapa tätning som stoppar vatten från att komma igenom. Men det är som att slå in din hud i plastfolie och stoppar din hud från att andas. Det kan leda till värmeutslag och irritationer. 

This is why I choose natural sun lotions like Green people because it still allows my skin to breathe and it protects my skin from the sun just as well. 

What sun protection to you use? 

Detta är varför jag väljer en naturlig solkräm som Green People för att den fortfarande låter min hud andas samtidigt som den skyddar den från solen 

Vad för solskydd använder du? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan