Slider

Indian Bridal Hair

Saturday 7 January 2017


Just before Christmas, I went to India for my dear friends Mumtaz and Altaf's wedding. I had the honour to do the bride's hair and as it was an Indian wedding that meant four different hairstyles over the cause of three days. It was a magical time and I loved doing the hair. Of course, I want to share all the fab hairstyles with you, so here's what I did. 

Precis innan jul åkte jag till Indien för mina kära vänner Mumtaz och Altafs bröllop. Jag hade äran att få göra brudens hår. Eftersom det var ett indiskt bröllop betydde det fyra olika frisyrer över tre dagar. Det var en magisk tid och det var så kul att få göra håret. Självklart vill jag dela frisyrerna med er. Så här är vad jag gjorde. Day 1 (Pithi ceremony)
For this, we decided to have the hair wavy and half up - half down. 
Mumtaz has amazing hair as it is, but we added few clip-in extensions just to add some length and volume. 
To finish it off we put a Tikka on the forehead, which I grip in the hair. From the earrings, were some chains (Sahaara chains) going back into the hair.

Dag 1
För detta bestämde vi att ha lockigt hår och halva uppe, halva nere. Mumtaz har fantastiskt hår som det är, men vi satte in några clip-in extensions för att få lite extra längd och volym.
För att avsluta det hela satte vi en Tikka på pannan som spändes fast i håret. Från örhöngena, var det några kedjor (Sahaara chains) som sträcker sig bak i håret.
Day 2 (Nikkah)
This is the actual wedding ceremony where they get married. Mumtaz wanted her hair up. Even this time she wore a Tikka. 

Dag 2
Detta är den riktiga bröllopsceremoni där de faktiskt gifter sig. Mumtaz ville ha en håruppsättning. Det blev även en Tikka.(Garba)
We then changed for the evening ceremony and for this we had a long fishtail plait on the side with a hair Chotli. This was one of my favourites. Hair braided in with rest of her hair and then with lots of bells at the end. Such a statement piece. It was of course complimented with a Tikka.

Vi bytte för kvällsceremonin och för detta vi gjorde en lång fiskbensfläta med en hair Chotli. Det var min favorit. Hår flätat med resten av håret med massor med bjällror på slutet. Ett ordentligt statement smycke. Det var självklart kompletterat med en Tikka. Day 3 
For the reception on Sunday evening, I did a similar style to the first one but instead having the hair to the side. It was also in a middle parting as it looks better with the Maang tikka chains. 

Dag 3
För reception på söndagskvällen, gjorde jag en liknade stil som första kvällen. Men istället tog vi håret åt sidan. Det var även i en mittbena eftersom det ser bättre ut med en Maang tikka chains.
I also want to give a big credit to Kully Deol as well, that did an amazing job with Mumtaz makeup. 

Jag vill även ge en kredit till Kully Deol som gjorde ett fantastiskt jobb med Mumtaz smink. 

Make sure you head over to my YouTube channel and subscribe to my channel as a vlog from India soon will be ready soon.

Se till att du går och prenumererar på min Youtube kanal eftersom en vlog från Indien kommer snart. 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan