Slider

Happy New Year!

Sunday 1 January 20172016 was a great, but busy year. I and Stephen decided to move to Sweden. That took a lot of time and planning. I felt my blogging took a toll, due to change of all routines and with a new job. (As well did my running.) But many great things happened with the blog too. I got to work with new wonderful brands. I became part of the LoveLula affiliate blogger program. Which is very exciting, as through that I'm constantly discovering new brands and products. 


2016 var ett fantastiskt år med mycket som hände. Jag och Stephen bestämde sig för att flytta till Stockholm från London. Det tog massor av planering och tid. Jag känner att min blogging tog en smäll pga att alla mina rutiner ändrades och jag började ett nytt jobb. Men även många bra saker hände med bloggen. Jag fick jobba med många fantastiska märken. Jag fick ta del av LoveLula affiliate blogger program. Vilket är väldigt roligt eftersom jag får upptäcka nya märken och produkter hela tiden. 

On my youtube channel, I got to do some great collabs with Curiously Conscious, All Natural Aspirations and Wild Organic Beauty. I have some more great collabs coming up. I also did my first ever vlog after I moved to Sweden.

For organic September I did a blog post every day for the whole month. It was a lot of fun, but very exhausting. 

In the end of the year, I got to go to India to do hair for a wedding. That was amazing. A blog post about that is on its way. There will also be a vlog from India soon. 

På min Youtubekanal gjorde jag underbara collabs med Curiously Conscious, All Naural Aspirations och Wild Organic Beauty. Jag har fler roliga collabs planerade. Jag gjorde även min första vlog någonsin efter jag flyttade till Sverige. 

När det var Organic september gjorde jag ett blogginlägg varje dag i en hel månad. Det var kul men tröttsamt.

i slutet på året fick jag åka till Indien för att göra hår för ett bröllop. Det var helt fantastiskt. Ett blogginlägg om det är på väg och även en vlog från Indien kommer snart. 

My blog has made it on to some great lists for natural beauty bloggers, just recently it was Odylique that shortlisted my blog for 2017 Best Natural Makeup Bloggers to follow in the UK.
I'm so grateful for every time someone mentions my blog, or even reading my blog. 

Min blogg har lyckats ta sig till några bra listor för naturliga skönhets bloggare, nyligen var det Odylique som listade min blog för 2017 Best Natural Makeup Bloggers to follow in the UK. Jag är så tacksam för varje gång någon nämner min blogg, eller ens läser min blogg.For 2017 I'm planning to prioritise more time on my blog. To have 2-3 blog posts a week. I will include a few healthy food post's but mainly stick to my normal hair and beauty. 
I'll be doing som more hair tutorials on my youtube channel. As I said earlier, more exciting collabs are coming up. 

I'm always interested to hear your thoughts and ideas. If there's anything you would like to see on my blog or channel, please let me know in the comments below.

Thank you for 2016. Let us make 2017 amazing together!

I 2017 planerar jag att lägga ner mer tid på min blogg. Att ha 2-3 blogginlägg varje vecka. Jag ska börja inkludera lite om hälsosam mat, men mest ska jag hålla mig till det vanliga om hår och skönhet. Jag kommer att göra fler hår tutorials på min youtubekanal. Som jag sa innan har jag fler spännande collabs på gång.

Som alltid är jag intereserad av dina tankar och ideer. Om det är någonting du skulle vilja se på bloggen eller på min kanal, var snäll och skriv i kommentarerna nedan. 

Tack för 2016. Låt oss göra 2017 fantastiskt tillsammans!


No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan