Favourite picks from LoveLula's January box

Leave a Comment


Yet another box packed with gorgeous green beauty and cruelty-free products. 
I was so happy to receive January's box. Mainly because it feels like the post office in Sweden has been on holiday for a month. I've been expecting so many parcels for weeks so when they finally started to arrive I was so relieved and excited to finally get to open up some boxes. 

I thought instead of sharing everything that was in the box I instead will share a bit more about two of my favourites in the box. 

Ytterligare en box full med underbara gröna och djurvänliga produkter. Jag var så glad när jag fick min januaribox. mest för att det känns som om posten har varit på semester i en månad. Jag har väntat på så många paket i veckor, så när de äntligen börjar komma blev jag så lättad och glad att äntligen få öppna lite paket. 

Jag tänkte istället för att visa allt i boxen tänkte jag fokusera mig på två av mina favoriter. 


An eye cream that lightens dark circles and tightens the skin and prevents wrinkles. Sounds like a cream that I'm in need of. I've been walking around like a zombie lately in the dark winter months and just beyond tired. I'm definitely in need of a pick me up. 

It contains buckwheat that helps to reduce puffiness and dark circles. 
It's a moisturising eye cream and it feels great right away as I'm applying it. I definitely like this cream and I do look less tired. I'm looking forward to using it further and see if I see some results. 

En ögonkräm som ljusar upp mörka cirklar och stramar upp huden och förebygger rynkor. låter som en kräm jag behöver. Jag har gått runt som en zombie det senaste i de mörka vintermånaderna och känner mig mer än trött. jag behöver verkligen något upplyftande. 

Den innehåller bovete som hjälper att reducera svullnader och mörka ringar. Det är en återfuktande ögonkräm och den känns jättebra direkt när jag applicerar den på huden. Jag gillar verkligen den här krämen och jag ser mindre trött ut. Jag ser fram emot att fortsätta använda den och se om jag ser några större resultat. 


I'm already a fan of Balm balm and I remember getting introduced to them many years ago by my friend Peri. This face balm is for more than just the face, you can easily apply it to any area where there's a need for some nourishment. 

It melts beautifully into the skin and makes it easy to apply. It's infused with Rose geranium so has a wonderful scent too. And who can resist all the beautiful pink packaging, right? I find this a perfect product to bring on travels. 

Jag är redan ett fan av Balm balm och jag kommer ihåg när min vän Peri introducerade dem till mig många år sedan. Detta balmet är mer än för bara ansiktet, du kan lätt applicera det i vilket område som helst som behöver lite näring. 

Det smälter så fint in i huden och gör det lätt att applicera. Det är ingjutet med roengeranium så har en fantastisk doft också. och vem kan stå emot den vackra rosa förpackningen? Jag tycker det är en perfekt produkt att ta med på resor. 


LoveLula's monthly beauty box is such a great way of discovering new organic and natural products. I'm always pleasantly surprised every time I open the box each month. I've discovered many new wonderful brands and products. It's also great as a gift for someone.
To order your next beauty box, please click here.

LoveLulas månads beauty box är ett så bra sätt att upptäcka nya ekologiska och naturliga produkter. Jag blir alltid glatt överraskad varje månad jag öppnar en box. Jag har upptäckt många nya underbara märken och produkter. Det är även en bra present till någon. 
För att beställa din nästa box klicka här. 

Disclaimer: I'm part of the LoveLula affiliate blogger program and receives 10% of everything that being bought from my blog. All views are still my own. 
View Post

Make your valentines day greener

Leave a Comment

It's that time of the year again. Either you want to stay in stuffing yourself with chocolate and just wait for Easter, or you'll cover everything around you with love hearts and roses. 
I'm not a massive fan of valentines but I do like the idea of showing the people around you that they're special. 

Det är den tiden på året igen. Antingen vill du stanna hemma och frossa i choklad och vänta på påsken, eller så fyller du allt med hjärtan och rosor. 
Jag är inte ett jättestort fan av alla hjärtans dag. Men jag gillar idén av att visa människor runt om mig att de är speciella. 


If you're looking for some ideas to make valentines a bit greener this year, here are some tips. 

Om du letar efter idéer för att göra alla hjärtans dag lite grönare detta året, här har du några tips. 

Valentines cards
Buy a card made of recycled paper or even better, get one that is fair trade as well. How much nicer to spread the love than showing that you care about other people and the environment too. 

Köp ett kort som är gjort på återvunnet papper eller ännu bättre, köp ett som är fairtrade. Hur mycket trevligare är det inte att sprida kärlek, när man kan visa hur mycket man även bryr sig om andra människor och miljö. Perfume
Perfume is a popular gift for valentine's, why don't swap it with some gorgeous organic and natural beauty products or a natural perfume. Be kind to your body and the environment. 

Parfym är en populär present på alla hjärtans dag. Varför inte byta ut den till några fantastiska ekologiska och naturliga skönhetsprodukter eller en naturlig parfym. Var snäll mot din kropp och miljön. 

Flowers
Buy organic and fair trade flowers. The huge demand of red roses at valentines puts a huge stress on the flower growers and the environment. They're often flown in from Kenya this time a year. Maybe give someone a plant or flowers or flowers that are in season, instead of those red roses. 

Köp ekologiska och fairtrade blommor. Den stora efterfrågan på röda rosor på alla hjärtans dag är en stor påfrestning på odlarna och miljön. De har ofta flugits in från Kenya denna tiden på året. Kanske ge någon en krukväxt eller blommor som är i säsongen istället för de röda rosorna. 

Chocolates 
Another valentines favourite. Why don't try some yummy fair trade chocolates this year. One of my favourites are Booja Booja truffles.  

En annan alla hjärtans dag favorit. Varför inte prova någon smaskig fairtrade choklad i år. En av mina favoriter är Booja Booja tryfflar. Food and drinks
Cook a meal with just organic ingredients. Buy organic wine or just brew a nice organic cup of tea. Love from Pukka would be perfect on a day like valentines. 

Laga en måltid med bara ekologiska ingredienser. Köp ekologiskt vin eller bara brygg en kopp ekologiskt te. Love från Pukka är perfekt på en dag som alla hjärtans dag. 

What are you doing this valentines? 
Vad ska du göra på alla hjärtans dag? 
View Post

Review | #GIRLBOSS

Leave a Comment
If you're a girl and ever wanted to get something out of this life, this is a book for you. I know I'm a bit late reading this book. But when I was in London for a quick visit I picked this book up to read it on the plane. It ended with I finished the book in one day. I couldn't put it down. 

Om du är en tjej som vill få ut något av livet, är detta en bok för dig. Jag vet att jag är lite sen att läsa den här boken. Men när jag var på ett snabbt besök till London senast köpte jag den för att läsa på flyget. Det slutade med att jag läste ut hela boken på en dag. Jag kunde inte lägga den ifrån mig. The plot:
"In the space of ten years, Sophia Amoruso has gone from high-school dropout to founder and executive chairman of Nasty Gal, one of the fastest growing retailers in the world. 
Sophia has never been a typical executive or a typical anything, and she's written #GIRLBOSS for other girls like her: outsiders (and insiders) seeking a unique path to success. 

Filled with brazen wake-up calls, cunning and frank observations and behind-the-scenes stories from Nasty gal's meteoric rise, #GIRLBOSS covers a lot of ground. It proves that success doesn't come from where you went to college or how popular you were in school. Success is about trusting your instincts and following your gut, knowing which rules to follow and which to break."

"På tio år har Sophia Amoruso gått från high-school dropout till grundare  och styrelseordförande för Nasty Gal, en av de snabbaste växande återförsäljare i världen. Sophia har aldrig varit en typisk chef eller typisk någonting, och hon har skrivit #GIRLBOSS för andra tjejer som henne: outsiders (och insiders) som söker en unik väg till succé. 

Fylld med fräcka wake-up calls, listiga och franka observationer och bakom scenen historier om Nasty gals explosionsartade ökning. #GIRLBOSS täcker det mesta. Den bevisar att succé kommer inte ifrån vilken utbildning du har eller hut populär du var i skolan. Succé betyder att lita på sin instinkt och följa magkänslan, veta vilka regler du ska följa och vilka som kan brytas."


I think it's the first business type book I could actually relate to. Not only is me and Sophia Amoruso same age, but we had a very similar life growing up. From listening to refused, reading books about Emma Goldman and cutting my own hair. The biggest difference is she is a multimillionaire and I'm not. 

Jag tror att det är den första företags bok som jag kunnat relatera till. Inte bara är jag och Sophia Amoruso samma ålder, men vi hade väldigt lika liv nät vi växte upp. Från att lyssnade  på refused, läste böcker om Emma Goldman och klippte mitt eget hår. Den största skillnaden är att hon är multimillionär och det är inte jag. 

#Girlboss is an inspiring book with a go-get attitude. I love her honesty and great advice. I think we all need a little bit of #girlboss in our lives and I will read this over and over, when I'm in need of being reminded of working hard pays off.  

The book is full of great tips and advice to become a #girlboss. It has lots of great quotes and it won't fail to inspire you. 

Have you read #GIRLBOSS? What other inspirational books would you recommend? 

#Girlboss är en inspirerande bok med en go get attityd. Jag älskar hennes ärlighet och bra råd. Jag tror att vi alla behöver lite girlboss i våra liv och jag kommer att läsa om den flera gånger, när jag är i behov att bli påmind om att jobba hårt belönar sig. 

Boken är fylld med bra tips och råd på hur man blir en girlboss. Den har massor med bra citat och den kommer inte misslyckas med att inspirera dig. 

Har du läst #GIRLBOSS? Har du några andra inspirerande böcker du kan rekommendera? 
View Post

January Favourites 2017

Leave a Comment


It's the end of the month and time for my favourites. Here are some of the things I've been enjoying lately.  

Products mentioned:


31 day #yogarevolution 

Book
Gå bara - Abdi Elmi

Thank you so much for watching. Please give a thumbs up and don't forget to subscribe. 


Follow me on
Instagram

For business enquiries please email

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Sara 
❤

View Post

How to winter hairstyles

Leave a Comment

In today's video, I'm showing you how to do 3 different hairstyles perfect in the winter when wearing hats and scarfs.

These will work for anyone with medium length to long hair. 


You'll need some hair bobbles and some curvy grips. 

I hope you'll enjoy them. 


View Post

6 tips on how to grow long and healthy hair

4 comments

Ever since I cut my hair shorter in the summer I've been wanting to grow my hair. My love for plaiting my hair, makes me always go back to growing it long. 
I know many of you often wonder what you can do to make your hair grow long faster and also to keep it healthy. I thought I would share some of my tips on how to grow long and healthy hair. 

Ända sedan jag klippte mitt hår kortare i somras har jag velat låte mitt hår växa ut. Min kärlek till flätor gör att jag alltid går tillbaka till långt hår. Jag vet att många av er undrar vad ni kan göra för att få håret att växa långt snabbare och hur man får friskare hår. Jag tänkte dela med mig av några av mina tips på hur man kan växa långt och hälsosamt hår. 

1. Look after it when you sleep
Try and keep your hair in a plait or two when you sleep, as then it won't get damaged when you move around.   Once a week try and sleep with a hair oil or coconut oil and wash it out in the morning. It will leave your hair feeling amazing. 

Försök att sova med håret i en fläta eller två, eftersom då undviker att skada håret när du vrider och vänder på dig. Försök att en gång i veckan sova med hårolja eller kokosolja och tvätta ur det på morgonen. Ditt hår kommer att kännas fantastiskt. 


2. Swap out your products
Go through your hair products and read the ingredients. A good guide is to look for products with shortest ingredient lists with less difficult words that you don't know what it is. I always recommend natural and organic products because they won't contain SLS, Parabens and many other ingredients that can cause health issues. 

Gå igenom dina hårprodukter och läs ingredienserna. En bra guide är att kolla efter produkter med kortast lista och minst svåra ord som du inte vet vad de betyder. Jag rekommenderar alltid att byta till naturliga och ekologiska produkter för de innehåller inte SLS, parabener eller många andra ingredienser som kan orsaka hälsoproblem. 


3. Treat your hair
Put treatment in your hair, but make sure it's a treatment that will do good and not just full of silicones. Oils are great for your hair. I love Argan oil. I also like Alchemy oils. I often use uncoloured henna as a treatment as it nourishes the hair and feels amazing afterwards. 

Använd hårmasker i ditt hår, men se till att det är en mask som gör något bra och inte bara full med silikoner. Olja är jättebra för ditt hår. Jag älskar Arganolja. Jag gillar även Alchemy oils. Jag använder ofta ofärgad henna  som en behandling eftersom den ger näring till håret och känns fantastiskt efteråt. 


4. Brush your hair
Get a good hairbrush. I always recommend a wooden brush made from bamboo. You can read more about that here. Brushing your hair regularly stimulates the scalp and helps it to grow better and will stay healthier for longer. 

Skaffa en bra hårborste. Jag rekommendera alltid en träborste gjord på bambu. Du kan läsa om det här. När du borstar håret regelbundet stimulerar hårbotten och hjälper håret att växa bättre och och håller sig friskare längre. 

5. Don't be afraid of cutting it
Do you want healthy hair? Then you need to get rid of split ends and trim it once in a while. I know it's painful to cut that precious hair, but the longer you'll wait the more you're going to end up having to cut off. 

Vill du ha hälsosamt hår så måste du behöva trimma det ibland. Bli av med alla kluvna toppar. Jag vet att det känns hemskt att klippa de dyrbara topparna, men längre du väntar desto mer kommer du behöva klippa av. 

6. Switch to organic hair salon
If you want your hair to be healthy, you'll need to stop using chemicals in your hair. Find an organic and natural salon that only uses herbal colours. Instead of drying out your hair and damage it, it will give you an amazing shine and nourish the hair. 

Om du vill att ditt hår ska vara friskt, behöver du sluta använda kemikalier i ditt hår. Hitta en ekologisk och naturlig salong som använder växtfärger. Istället för att torka ut ditt hår och förstöra det, kommer det ge dig fantastiskt lyster och ge näring till ditt hår. 

What do you do to look after your hair? 
Vad gör du för att ta hand om ditt hår? View Post

Empties - My organic and natural used up products

Leave a Comment

I've used up a bunch of products and giving you a mini-reviews of what I thought of the product and if you would buy it again or not. 


Bodycare
Botanicals - spa detox body oil 
c/o Gerd - neutral deodorant 
Sukin - aloe Vera 

Haircare

Skincare
Sukin - day cream rosehip

Makeup

Follow me on
Instagram

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤
View Post
Previous PostOlder Posts
All rights reserved.