ZAO - makeup palette

Leave a Comment


I was beyond excitement when I discovered that ZAO recently launched their eyeshadow palette "Clin d'oeil" no 1.  I managed to get my hands on it when I went to the Green Beauty day in Stockholm a few weeks ago. 

Jag var i extas när jag upptäckte att ZAO nyligen lanserade deras ögonskugga palett "Clin d'oeil" no.1. Jag lyckades få tag i den när jag var på Green Beauty day några veckor sen. 

I love ZAO because of their amazing quality products. Not only are they organic, vegan and have the most beautiful bamboo packaging but the makeup is gorgeous and I haven't been disappointed with anything I tried. 

Jag älskar ZAO för deras fantastiska produkter med bra kvalitet. De är inte vara ekologiska, veganska och har så fina bambu förpackningar, men sminket är vackert och jag har aldrig blivit besviken av något jag provat. 


This beautiful 100% natural palette contains 10 pearly and matte eye shadows. The colours make it easy to make a range of stunning looks from natural to a dark smokey eye. 

Denna vackra 100% naturliga palett innehåller 10 pearly och matta ögonskuggor. Färgerna gör det lätt att göra en rad snygga looks, från naturligt till mörk smokey eye. 


I find the colours beautiful and they last well throughout the day. I did the hair and makeup for a wedding the other day and used this palette. The bride loved the colours and looked amazing. I used the colours 5 & 6 (pearly taupe & pearly plum), same as the above picture. 

Jag finner färgerna så vackra och de håller jättebra hela dagen. Jag gjorde hår och smink för ett bröllop häromdagen och använde denna palett. Bruden älskade färgerna och jag använde nummer 5 & 6 (pearly taupe & pearly plum), samma som bilden ovan. 

I'm so glad I bought this palette and worth every penny of £49.99.

Jag är så glad att jag köpte den här paletten och värd varenda krona av 499 kronor. 

Have you tried anything from ZAO? 
Har du provat något från ZAO? 


View Post

A sign of spring - my love for cherry blossoms

3 comments

Anyone that follows me on Instagram, can't have missed how much I love cherry blossoms. It's one of my favourite times of the year. The first few signs of spring. To see those first few pink blossoms gives you hope. That maybe the spring and summer is coming after all. There's nothing more beautiful than a cherry blossom tree in full bloom. Why can't trees be pink all the time? But I guess that's what makes them so special, that it's only for a few weeks a year. 
In Sweden, the spring has been so cold and dragged out. It was the coldest May 1st since 1947. I'm sure you have seen my instastories moaning about the snow. But it made the cherry blossom season last for much longer. I wanted to share with you some of my favourite pictures of the blossoms from this year. Now they are almost gone and I'm just desperately waiting for some warm summer days. 

 What's your favourite time of the year? 

Den som följer mig på Instagram kan inte ha missat att jag gillar körsbärsblommor. Det är en av mina favorittider på året. Första tecken på att det är vår. Att få se de första risa knopparna inger en i hopp. Att kanske vår och sommar kommer till slut. Det finns ingen vackrare än ett körsbärsträd i full blom. Varför kan inte alla träd vara rosa hela tiden? Men jag gissar på att det är det som gör dem så speciella, att de bara finns några veckor om året. 
I Sverige har våren varit kall och långdragen. Det var den kallaste 1a Maj sen 1947. Jag är säker att ni sett mina instastories när jag ge klagat på snön. Men det gjorde att körsbärsblommorna har varat så mycket längre. Jag vill dela med mig med mina favoritbilder av träderna i år. Nu är de nästan borta och jag väntar desperat på några varma sommardagar. 

Vilken tid på året är din favorit?
View Post

Walden perfumes - a natural scent

1 comment


There's a new natural perfume on the green beauty market. LoveLula has just launched their Walden perfumes and it's worth being excited about.

I was lucky enough to receive two of the perfumes. I chose 'Two eternities' and 'Castles in the air'.

Det finns en ny naturlig parfym på den gröna skönhetsmarknaden. LoveLula har precis lanserat deras Walden parfymer och det är värt att vara exalterad över. 

Jag hade tur och fick två av deras parfymer. Jag valde 'Two eternities' och 'Castles in the air'.

My favourite of the two is definitely the Two eternities. It's described as:

"A garland of forest flowers including wild roses, jasmine and iris floating above a fresh citrus base of bergamot and sweet orange oil." 

Sounds lovely, doesn't it? And it is. It's such a nice sweet floral scent. 
The Castles in the air is more of a citrusy scent. 

"A fresh, intoxicating blend of citrus with a hint of tropical flowers and lavender."

Min favorit av de två är definitivt Two eternities. Den beskrivs som:

"En krans av skogsblommor som vilda rosor, jasmin och iris som flyter bland en fräsch citrus bas av bergamott och söt apelsinolja."

Låter underbart eller hur? Och det är den. En sådan härlig söt blommig doft. The castles in the air är mer av en citrus doft. 

"En fräsch berusande blandning av citrus med en antydan av tropiska blommor och lavendel."
A perfume is such a personal thing, but I must say I'm impressed with the Walden perfumes. If I have to find anything negative, it is that the scents don't stay throughout the day. But not many natural perfumes does. Me personally don't really mind as often, I don't even wear perfume and most of the time, I don't even notice that it wears off. I do like that the scents aren't too overwhelming as many perfumes can be too much sometimes. I find it settles in nicely to my own scent. 

En parfym är något personligt, men jag måste säga att jag är imponerad av Walden parymerna. Om jag måste hitta något negativt så är det att dofterna stannar inte hela dagen. Men det är det inte måmga naturliga parfymer som gör. Personligen gör det mig inte så mycket eftersom jag inte ofta ens använder parfym eller ens märker när den börjar försvinna. Jag gillar att dofterna inte är för överväldigande som så många parfymer kan vara. Jag tycker den blandas bra med min egen doft. 

I have to mention the packaging. It's beautiful. The Walden perfumes look very classic and luxurious. It's pretty to just be standing on the bedside table or on a shelf. 

Jag måste nämna förpackningen. Den är så vacker. Walden parfymer ser väldigt klassiskt och lyxigt ut. Den är fin bara ha att stå på nattduksbordet eller på en hylla. 

I'm excited to try more of their perfumes. 

Jag ser fram emot att prova fler av deras parfymer. 

Have you tried Walden perfumes yet? 
Which is your favourite? 

Har du provat Walden parfymer än? Vilken är din favorit? 


View Post

Green beauty haul

Leave a Comment

I've recently been getting lots of amazing green beauty products that I'm very excited about so wanted to share them with you. Products mentioned:

Whamisa - sheet masks
Kelp 
Organic flowers & aloe Vera 
Gröna Gredelina - terapibad 
Bare Origin - hemp treasure soap
Ecotools - makeup brushes*
Barr* - snow oil 
Cellulite oil
Loelle* - hair oil
Walden perfumes *

Face mask video with my husband

Follow me on
Instagram

For business enquiries please email me on hello@sarasteele.co.uk 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤

View Post

Green beauty day

Leave a Comment


As I just about recovered from Stockholm Beauty Week it was time again and this time it's Green Beauty day. It was Sweden's first green beauty fair and organised by Naturligt Snygg. Hannah and her crew did an amazing job. It was held in the centre of Stockholm and a perfect venue. It was so exciting to see some of my favourite brands and I really had to hold my wallet tightly. I could easily have spent all of my life savings in there. I did buy Zao's new eyeshadow palette though. It was too beautiful to resist. 

Efter jag lyckats återhämta mig efter Stockholm Beauty Week var det dags igen och den här gången är det Green Beauty day. Det var Sveriges första gröna skönhetsmässa och var organiserad av Naturligt snygg. Hannah och hennes gäng gjorde ett fantastiskt jobb. Det var i en perfekt lokal på Klara strand i centrala Stockholm. Det var så spännande att få se många av mina favoritmärken och jag fick hålla hårt i plånboken. Jag kunde lätt ha spenderat alla mina besparingar. Men jag köpte Zaos nya ögonskugga palett. Den var för fin för att låta bli. I was happy to see John Masters organics and Care of Gerd there as we stock their hair products in the hair salon (Ecohair) I work in. 

Jag var glad att se John Masters organics och Care of Gerd där eftersom vi säljer dem på salongen (Ecohair) jag jobbar på. 


It wasn't only a chance to buy some amazing green beauty products for a good price, but there was also some great talks. I was most excited about hearing Fran Johnson from Neal's Yard remedies in the UK. 

Det var inte bara en chans att få shoppa fantastiska ekologiska produkter för ett bra pris, men det var även föreläsningar. Jag såg mest framemot att lyssna på Fran Johnson från Neal's Yard remedies i UK. The day ended with the Organic Beauty Awards. I just want to congratulate all the brands that won. Some of the products I'll be blogging about shortly. 

Dagen avslutades med Organic Beauty awards. Jag säger ett stort grattis till alla som vann.
Några av de produkter kommer jag att blogga om snart. 
View Post

Stockholm Beauty week 2017

Leave a Comment
In the beginning of the week, I went to Stockholm Beauty week. The theme for this year was sustainable living. Which of course is all up my street. There was more organic beauty brands showcasing than ever, great talks yummy food and amazing goodie bags. Well done to Maria Forssén for all the hard work. I was in and out all three days and met the most amazing people and discovered some exciting brands. I always love this kind of events as I get to know the people behind all the blogs and Instagram accounts that I follow. 

I början på veckan var jag på Stockholm beauty week. Temat för i år var hållbar livsstil. Vilket var perfekt för mig. Det var mer ekologiska märken än någonsin, fantastiska tal, god mat och underbara goodiebags. Bra jobbat Maria Forssén. Jag var där under de tre dagarna och träffade underbara människor och upptäckte några spännande märken. Jag älskar sådana här events eftersom jag får lära känna personerna bakom alla bloggar och instagramkonton som jag följer. On Monday I was a bit late for the press breakfast so I just jumped in to talk to all the brands instead. I was happy to see some of my favourite true and tested brands like Neal's yard remedies, Inika and Maria Åkerberg. It was great to get to chat with them. But let's move on to the brands that were new to me. 

På måndagen var jag lite sen för pressfrukosten så istället hoppade jag in i smeten och pratade med alla märken istället. Jag var så glad att se några gamla favoriter som Neal's Yard remedies, Inika och Maria Åkerberg. Det var kul att få prata med dem. Men jag ska istället prata om de som är nya till mig. Barr
I was drawn to the beauty and simplicity of the packaging. It's a Swedish brand that to me represents nature. I'm really excited to try their snow oil. If you're living in England and are intrigued by this, you're in luck. Their products are stocked in England too. The couple who started Barr is so lovely and I ended up chatting with them a few times throughout the week. 

Jag drogs till den enkla skönheten av dessa produkter. Det är ett svenskt märke som för mig representerar naturen. Jag ser framemot att prova deras snow oil. Paret som startade Barr är så trevliga och jag prata med dem flera gånger under veckan. Bare Origin
A newly started organic and fair trade Swedish brand. Nena loves travelling and using her travels in finding her best ingredients. There were some amazing oils. My favourite was argan oil with rose Otto. Nena is so fun to talk to, originally from Macedonia, now living in Sweden. Nena also held a workshop on how to do your own face cream, which was so interesting. 
Bare Origin will be in London during organic beauty and wellbeing week. Please go and check her out. 

Ett nyligen startat eko och fair trade svenskt märke. Nena älskar att resa och använder hennes resor för att hitta de bästa ingredienserna. Det var helt underbara oljor. Min favorit var argan oil med rose otto. Det var så kul att prata med Nena, ursprungligen från Makedonien men bor nu i Sverige. Nena höll även i en workshop om hur man gör sin egen ansiktskräm. Vilket var väldigt intressant. 


Lip 
This brand only existed for a couple of weeks and does organic intimate oils. Something that's definitely been missing on the market. Such beautiful packaging and brand. Definitely worth checking out as it's 100% natural and vegan. 

Lip har bara funnits i några veckor och gör intima oljor. Definitivt något som saknats på marknads. En så fin logga och produkter. Värt att kolla upp eftersom den är 100% naturlig och vegansk. 

Here I am with Emmi Snicker, Anna Fernmo from Schysstva and Mette Picaut. Love the blogging look with the cameras. Photo credit to Anna. 

Mpicaut 
This is a luxury Swedish eco brand and I was so happy to meet Mette, who was so lovely and gave me some products I can't wait to try. I did try the goodness glow oil this morning and love it already. 

Detta är svenska lyxeco produkter och det var så kul att träffa Mette, som var så snäll och gav mig flera produkter som jag ser framemot att prova. Jag provade goodness glow oil imorse och älskar den redan. 

I could go on and on, but I will definitely share some reviews of all the products soon.

Jag skulle kunna fortsätta för alltid, men jag kommer definitivt dela med mig med recensioner snart. 

But let's talk about the food and talks. I was a bit too lazy and didn't really make it to the breakfasts. But every day there was some amazing lunches with healthy veggie food. 

Men låt oss prata om mat alla tal. Jag var lite för lat och missade frukostarna. Men varje dag var det fantastiska luncher med hälsosam vegetarisk mat. 

There were talks about sustainable living and lunch was held by Weleda and Eco tools. Each time I got the most amazing goodie bags and I can't get over all the good food. 

Det var tal om hållbar livsstil och luncherna hölls av Weleda och Ecotools. Varje gång fick vi de mest fantastiska goodiebags. Jag kan inte sluta tänka på all den goda maten. 

To finish off the whole beauty week there was a fashion show by Björn Axén. The biggest hair brand of Sweden. I had the privilege to listen to the CEO Johan Hellström earlier in a day, what an inspiring person. 
The show was a perfect end to such a great event. The dresses were from Jennifer Blom. 

För att avsluta hela beauty week var det en modeshow av Björn Axén. Jag hade privilegiet att lyssna på VDn Johan Hellström tidigare under dagen. Vilken inspirerande person. 
Modeshowen var perfekt slut på en underbart event. Klänningarna var från Jennifer Blom. 

Is there any of the brands or products I've mentioned, that you want to hear more about? 

Är det några av dessa märken eller produkter som jag nämnt som du vill höra mer om? 
View Post

5 Things to do for Earth day

Leave a Comment

Today is Earth day. It's celebrated every year on April 22nd. It's a day where people all around the world show appreciation and awareness for the planet we live on, to encourage everyone to be more environmentally friendly.
There are so many things you can do for Earth day, volunteer for a local green project, recycle more or choose organic when shopping. Check out my list of 5 easy things to do for organic September. 

Idag är det jordens dag. Den firas varje år den 22 april. Det är en dag då människor över hela världen visar uppskattning och medvetenhet för planeten vi bor på, för att uppmuntra alla att vara lite mer miljömedvetna. Det finns så många saker man kan göra för jordens dag, volonetera för ett miljöprojekt, återvinna mera eller välja ekologiskt när du handlar. kolla in min lista på 5 easy things to do for organic september.

Here are some more tips:

Här är fler tips:

1: Do a clothes swap with your friends
Instead of buying new clothes, clear out your wardrobe and organise clothes swap with some friends. It's fun and you'll help both the environment and your wallet. 

Istället för att köpa nya kläder, rensa din garderob och organisera ett klädbyte med dina vänner. det är roligt och du hjälper både miljön och din plånbok. 


2: Plant bee-friendly flowers
If you haven't done so already, it's time to do a bit of gardening. And why not plant some flowers that the bees will love. It's a great way to give back to our planet.

Det är dags att börja med trädgårdsarbetet. Varför inte plantera bivänliga blommor. Det är ett underbart sätt att ge tillbaka till planeten.

3: Swap to organic beauty
Not only for the environment, but also for your own health. Try and swap as much as possible of your beauty and hair products to organic. 

Inte bara för miljön, men även din hälsa. Försök att byta ut så mycket som möjligt av dina skönhets och hårprodukter.

4: Go Vegan
Even if you only go vegan for the day, it helps. Both raising 'meat' and the pesticides used are major contributors to greenhouse gas emissions.

Även om du bara är vegan för en dag så hjälper det. Både att föda upp 'kött' och bekämpningsmedel som används är stora bidrag till växthusgasutsläpp.5: Go for a walk
Enjoy what the earth has to offer. Get out into nature and be grateful for our beautiful creation. You can even try to a walk or bicycle instead of the car or the bus. 

Njut av vad jorden har att erbjuda. Gå ut i naturen och var tacksam för vår vackra skapelse. Du kan även försöka att gå eller cykla itsället för att ta bilen eller bussen. 

For more ideas here is the whole list of my blog posts from Organic September.


What are you doing for Earth day?
För mer ideer, här är en lista på alla mina artiklar från Organic september. 
Vad ska du göra för jordens dag?

View Post
Previous PostOlder Posts
All rights reserved.