Review | Yarok - Feed your ends

2 comments


As a hairdresser, I get excited when I find a new hair product that I like. I recently discovered the brand Yarok and their Feed your ends is amazing. It's been good for my dry Swedish winter hair, as well as protecting it from the heat on holiday. 
It's my new go-to product and to be honest, I don't know what I did before it. 

Som frisör blir jag alltid exalterad när jag hittar nya hårprodukter som jag gillar. Jag har nyligen upptäckt märket Yarok och deras Feed your ends är fantastisk. Den har varit bra för mitt torra svenska vinter hår. Men även skyddat mitt hår från värmen när jag varit på semester. Det är min nya favoritprodukt och jag vet inte vad jag gjorde innan den. 

Yarok started in New York by Mordechai Alvow and Yarok means green in Hebrew. His products are 100% natural and 100% vegan. I don't know if you understand how big that is. The whole range is vegan, including the wax. 

Yarok startades i New York av Mordechai Alvow och Yarok betyder grön på hebreiska. Hans produkter är 100% naturliga och 100% veganska. Jag vet inte om ni förstår hur stort det är. Hela sortimentet är veganskt, till och med vaxet.


But back to Feed your ends. 
It's a leave-in conditioner spray that you can use on both dry and wet hair. It's full of minerals and vitamins for the hair. It's a great detangler for the hair. I've mainly used it on wet hair, after the shower. It's a heat-protector as well as it gives the hair shine and nourishment. It nourishes the hair well. I've definitely felt that my hair feels softer and less dry since I've started using it. I also find it helps to get a bit of texture too.  
It's a light product and doesn't make the hair heavy or sticky at all. 

Men tillbaka till Feed your ends. Det är en leave-in balsam spray som du kan använda på både vått och torrt hår. Den är full av mineraler och vitaminer för håret. Det är en fantastisk detangler för håret. Jag har mest använt det på fuktigt hår efter duschen. Den har ett värmeskydd samtidigt som den ger håret glans och näring. Den återfuktar håret bra. Jag har definitivt känt att håret känns mjukare och mindre torrt sedan jag började använda den. Den hjälper även att få lite struktur i håret också. 
Det är en lätt produkt som inte tynger ner håret eller gör det kladdigt. It has a wonderful citrusy scent. Almost like a lemon sherbet sweet. Some of the ingredients are olive, jojoba,  grapeseed and primrose. 

Have you tried anything from Yarok? 

Det har en fantastisk citrus doft. Nästan som en citron sherbet godis. Några av ingredienserna är oliv, jojoba, druvkärnor och nattljusolja. 

Har du provat något från Yarok? 

View Post

My face oils

Leave a Comment

Facial oils are an important part of my evening skin routine. A couple of years ago I was probably like many others. Worried that oils would make my skin greasy and I would get spots. How wrong I was. Natural facial oils are great for your skin. Even if you have oily skin. 

Skin cells are held together by plenty of oils. As we age, we produce fewer oils and we lose our healthy glow and lines starting to appear. We need to add oils back to our skin to keep it radiant and healthy by hydrate the skin. 
When oils are applied they absorb directly to the top layer of the epidermis and hydrates the skin right away. Oils are lipophilic which means they love fat. So they can pass through our skin and fat layer easier than creams. Hydrating the skin more efficiently. Read my post about the difference between creams and oils here

Ansiktsoljor är en viktig del av min kvällsrutin. Några år sedan var jag antagligen som många andra. Orolig att oljor skulle göra min hud oljig och att jag skulle få finnar. Hur fel jag hade. Naturliga ansiktsoljor är fantastiska för din hud. Även om du har oljig hy. 

Hudceller hålls ihop med oljor. När vi åldras, producerar vi mindre oljor och vi tappar vårt hälsosamma lyster och linjer börjar komma fram. Vi behöver tillsätta oljor tillbaka i huden för att behålla lystern genom att återfukta huden. 
När oljor är applicerade absorberar de direkt toplagret av epidermis och återfuktar huden på en gång. Oljor är lipofila, vilket betyder att de älskar fett. Så de kan passera igenom vår hud och fettlager lättare än krämer. Återfuktar huden mer effektivt. Läs mitt inlägg om skillnaden mellan oljor och krämer här. 

I've recently ended up with quite a few face oils and instead of doing lots of face oils reviews I thought I do a big post with mini-reviews of all of them. 

Jag har nyligen fått flera oljor och istället för att göra flera recensioner av oljor, tänkte jag att göra mini recensioner av alla tillsammans. 


Oils of heavens (Ooh) latest addition. It's 100% organic Adansonia digitata seed oil or also known as Baobab oil. Its an amazing and unique oil. It's rich with omega 3,6 and 9 which is great for the skin. It's hydrating and improves the elasticity. It's perfect for  dry winter skin and absorbs into the skin quickly. It has a kind of nutty scent and it's becoming a favourite oil of mine. 

Oils of heavens (Ooh) senaste tillskott. Den är 100% ekologisk Adansonia digitata fröolja eller också känd som Baobabolja. Den är fantastisk och unik. Den är rik på omega 3,6 och 9, vilket är bra för huden. Den är återfuktande och förbättrar elasticiteten. Den är perfekt för torr vinterhud och absorberar in i huden snabbt. Den har en lite nötig doft och håller på och bli en ny favorit. 


I don't know what it is with this oil but I love applying it to my skin. It has a calming effect. Maybe it's the Neroli and Ylang Ylang, which is great for toning the skin and relieve irritation. 
I love the packaging of Ermana and I've been enjoying this oil a lot. Ermana is a newly discovered brand to me and I'm intrigued to try more of their products. 

Jag vet inte vad det är med den här oljan, men jag älskar att applicera den  på min hud. Den har en lugnade effekt. Kanske är neroli och ylang ylang, vilket är bra för att tona huden och lindra irritationer. Jag gillar förpackningen av Ermana och jag har njutit massor av denna olja. Ermana är ett märke jag nyligen upptäckt och jag är fascinerad nog att prova mer av deras produkter. 


A beautiful and luxuries oil with 5 ingredients. Which are rosehip, grape-seed oil, apricot kernel, jojoba oils and rose geranium essential oil. It's great for sun-damaged, stressed or sleep-deprived skin. Sounds like a oil that I'm in need of and definitely lives up to it's name. 

En vacker och lyxig olja med 5 ingredienser. Vilka är nypon, druvfröolja, aprikoskärna, jojobaolja och ros geranium eterisk olja. Det är perfekt för solskadad, stressad eller sömn berövande hud. Låter som en olja jag behöver och den lever definitivt upp till sitt namn. 


This is a classic favourite of mine. It's a perfect present for someone as they have the most beautiful packaging but the oil is just as gorgeous too. Some of the key ingredients are rosehip, damask rose and yarrow. 
You can read a full review here. 

Detta är en klassisk favorit till mig. Det är en perfekt present till någon pga den fina förpackningen. Men oljan är lika fin den. Några av de viktigaste ingredienserna är nypon, damast ros och rölleka. Du kan läsa en hel recension här. 

Which face oil is your favourite? 
Vilken ansiktsolja är din favorit? View Post

Indian Bridal Hair

Leave a Comment

Just before Christmas, I went to India for my dear friends Mumtaz and Altaf's wedding. I had the honour to do the bride's hair and as it was an Indian wedding that meant four different hairstyles over the cause of three days. It was a magical time and I loved doing the hair. Of course, I want to share all the fab hairstyles with you, so here's what I did. 

Precis innan jul åkte jag till Indien för mina kära vänner Mumtaz och Altafs bröllop. Jag hade äran att få göra brudens hår. Eftersom det var ett indiskt bröllop betydde det fyra olika frisyrer över tre dagar. Det var en magisk tid och det var så kul att få göra håret. Självklart vill jag dela frisyrerna med er. Så här är vad jag gjorde. Day 1 (Pithi ceremony)
For this, we decided to have the hair wavy and half up - half down. 
Mumtaz has amazing hair as it is, but we added few clip-in extensions just to add some length and volume. 
To finish it off we put a Tikka on the forehead, which I grip in the hair. From the earrings, were some chains (Sahaara chains) going back into the hair.

Dag 1
För detta bestämde vi att ha lockigt hår och halva uppe, halva nere. Mumtaz har fantastiskt hår som det är, men vi satte in några clip-in extensions för att få lite extra längd och volym.
För att avsluta det hela satte vi en Tikka på pannan som spändes fast i håret. Från örhöngena, var det några kedjor (Sahaara chains) som sträcker sig bak i håret.
Day 2 (Nikkah)
This is the actual wedding ceremony where they get married. Mumtaz wanted her hair up. Even this time she wore a Tikka. 

Dag 2
Detta är den riktiga bröllopsceremoni där de faktiskt gifter sig. Mumtaz ville ha en håruppsättning. Det blev även en Tikka.(Garba)
We then changed for the evening ceremony and for this we had a long fishtail plait on the side with a hair Chotli. This was one of my favourites. Hair braided in with rest of her hair and then with lots of bells at the end. Such a statement piece. It was of course complimented with a Tikka.

Vi bytte för kvällsceremonin och för detta vi gjorde en lång fiskbensfläta med en hair Chotli. Det var min favorit. Hår flätat med resten av håret med massor med bjällror på slutet. Ett ordentligt statement smycke. Det var självklart kompletterat med en Tikka. Day 3 
For the reception on Sunday evening, I did a similar style to the first one but instead having the hair to the side. It was also in a middle parting as it looks better with the Maang tikka chains. 

Dag 3
För reception på söndagskvällen, gjorde jag en liknade stil som första kvällen. Men istället tog vi håret åt sidan. Det var även i en mittbena eftersom det ser bättre ut med en Maang tikka chains.
I also want to give a big credit to Kully Deol as well, that did an amazing job with Mumtaz makeup. 

Jag vill även ge en kredit till Kully Deol som gjorde ett fantastiskt jobb med Mumtaz smink. 

Make sure you head over to my YouTube channel and subscribe to my channel as a vlog from India soon will be ready soon.

Se till att du går och prenumererar på min Youtube kanal eftersom en vlog från Indien kommer snart. 
View Post

Unboxing LoveLula December beauty box

Leave a Comment

LoveLula subscription box is a great way of discovering some amazing green beauty and cruelty-free products. The box cost £12.50 a month, a great value for so many great products. I must say that December was definitely the best month so far. This is what I got:

Beauty brews - poise - Organic tea - Strawberry and Ginger
John Masters - 100% Argan oil
Madara - Total renewal night cream
Balm Balm - Eau de parfum (Bergamot)
PHB - sugar scrub

To order LoveLula next month subscription box click here.

Thank you so much for watching. Please give this video a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already.

make sure you also follow me on my Twitter, Instagram and Facebook.

*This video is not sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful.

**I'm part of LoveLula affiliate blogger program, which means I get 10% off their sales that comes from my blog. All views are still my own.
View Post

Happy New Year!

Leave a Comment


2016 was a great, but busy year. I and Stephen decided to move to Sweden. That took a lot of time and planning. I felt my blogging took a toll, due to change of all routines and with a new job. (As well did my running.) But many great things happened with the blog too. I got to work with new wonderful brands. I became part of the LoveLula affiliate blogger program. Which is very exciting, as through that I'm constantly discovering new brands and products. 

2016 var ett fantastiskt år med mycket som hände. Jag och Stephen bestämde sig för att flytta till Stockholm från London. Det tog massor av planering och tid. Jag känner att min blogging tog en smäll pga att alla mina rutiner ändrades och jag började ett nytt jobb. Men även många bra saker hände med bloggen. Jag fick jobba med många fantastiska märken. Jag fick ta del av LoveLula affiliate blogger program. Vilket är väldigt roligt eftersom jag får upptäcka nya märken och produkter hela tiden. 

On my youtube channel, I got to do some great collabs with Curiously Conscious, All Natural Aspirations and Wild Organic Beauty. I have some more great collabs coming up. I also did my first ever vlog after I moved to Sweden.

For organic September I did a blog post every day for the whole month. It was a lot of fun, but very exhausting. 

In the end of the year, I got to go to India to do hair for a wedding. That was amazing. A blog post about that is on its way. There will also be a vlog from India soon. 

På min Youtubekanal gjorde jag underbara collabs med Curiously Conscious, All Naural Aspirations och Wild Organic Beauty. Jag har fler roliga collabs planerade. Jag gjorde även min första vlog någonsin efter jag flyttade till Sverige. 

När det var Organic september gjorde jag ett blogginlägg varje dag i en hel månad. Det var kul men tröttsamt.

i slutet på året fick jag åka till Indien för att göra hår för ett bröllop. Det var helt fantastiskt. Ett blogginlägg om det är på väg och även en vlog från Indien kommer snart. 
My blog has made it on to some great lists for natural beauty bloggers, just recently it was Odylique that shortlisted my blog for 2017 Best Natural Makeup Bloggers to follow in the UK.
I'm so grateful for every time someone mentions my blog, or even reading my blog. 

Min blogg har lyckats ta sig till några bra listor för naturliga skönhets bloggare, nyligen var det Odylique som listade min blog för 2017 Best Natural Makeup Bloggers to follow in the UK. Jag är så tacksam för varje gång någon nämner min blogg, eller ens läser min blogg.


For 2017 I'm planning to prioritise more time on my blog. To have 2-3 blog posts a week. I will include a few healthy food post's but mainly stick to my normal hair and beauty. 
I'll be doing som more hair tutorials on my youtube channel. As I said earlier, more exciting collabs are coming up. 

I'm always interested to hear your thoughts and ideas. If there's anything you would like to see on my blog or channel, please let me know in the comments below.

Thank you for 2016. Let us make 2017 amazing together!

I 2017 planerar jag att lägga ner mer tid på min blogg. Att ha 2-3 blogginlägg varje vecka. Jag ska börja inkludera lite om hälsosam mat, men mest ska jag hålla mig till det vanliga om hår och skönhet. Jag kommer att göra fler hår tutorials på min youtubekanal. Som jag sa innan har jag fler spännande collabs på gång.

Som alltid är jag intereserad av dina tankar och ideer. Om det är någonting du skulle vilja se på bloggen eller på min kanal, var snäll och skriv i kommentarerna nedan. 

Tack för 2016. Låt oss göra 2017 fantastiskt tillsammans!View Post

My November favourites

Leave a Comment

November was a cold and snowy month is Sweden. As the season change so does my skincare products. 
Here are my favourites from the month of November

Himalaya - Glögg Tea


Follow me on
Instagram

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤
View Post

LoveLula November box

1 comment

I was so excited when I opened my latest monthly subscription box from LoveLula. It was loaded with some amazing products that I can't wait to start using. This is what I got.

Jag var så exalterad när jag öppnade min senaste prenumeration box från LoveLula. Den var full av fantastiska produkter som jag ser fram emot att prova. Detta är vad jag fick. 


A travel size with 100% argan oil. Perfect in time for my trip to India. I use it both for my hair and skin. To find out more about argan oil click here. 

En resestorlek med 100% argan olja. Perfekt till min resa till Indien. Jag använder det både till mitt hår och hud. För att få reda på mer om vad argan olja är bra för klicka här. 


Madára - SOS 
It's a wipe-off or leave-on (you choose) treatment. It's perfect to hydrate your dry and tired winter skin. I can't wait to try it. 

Det är en wipe-off eller leave-on (du bestämmer) behandling. Perfekt för att återfukta din torra och trötta vinterhud. Jag ser fram emot att prova den. 


This was the first thing I reached for in the box. A hand cream with rose and frankincense and it smells amazing. A good hand cream is so important to me and this is already a new favourite. 

Detta var det första jag sträckte mig efter när jag öppnade boxen. En handkräm med ros och rökelse. Den luktar så gott. En bra handkräm är så viktigt för mig och denna är redan en ny favorit. 


Again a perfect travel size perfect. MOA's green path potion is one of my favourite bath products of all time. It soothes and refreshes the body and makes you into a new person. I'm going to order a few more of these for sure to have with me on my travels. And I'm also running out of my full size soon too. 

Igen är det en perfekt resestorlek. MOA's green path potion är en av mina favorit badprodukter någonsin. Den lugnar och uppfriskar kroppen och får dig att känna dig som en ny person. Jag kommer att beställa fler för att ha med mig på mina resor. Min vanliga stora flaska håller också på att ta slut. 


PHB - skin gel
A skin gel that can be used on both body and face. It's brightening, pigmentation and for even out the skin tone. It's handmade with Neroli, liquorice and immortelle.

En gelé för huden som kan användas både på kroppen och ansiktet. Den ljusar upp, pigmenterar och jämnar ut hudtonen. Den är handgjord med neroli, lakrits och evighetsblomma. 

All these products are worth £50 altogether. A great bargain as you only pay £12.50 for the box. 
A subscription is perfect if you're new to green beauty. It's also a great Christmas gift to friends and family that you want to introduce organic and cruelty-free products to. 

To order your LoveLula box click here 

Alla dessa produkter är värda 580kr tillsammans. Ett fantastiskt kap eftersom du bara betalar 145kr för en box. (Om du bor utanför Storbritannien går det bara att beställa tre månader för 610kr) 
En prenumeration är perfekt om du är ny till Green beauty. Det är även en fantastisk present till vänner och familj som du vill introducera ekologiska och djurvänliga produkter till. 

För att beställa din LoveLula Box klicka here. 

View Post
Previous PostOlder Posts
All rights reserved.