Press launch of organic haircare brand Yarok

Leave a Comment

I had the honor to be invited by Naturligt Snygg and Scandinavian Beauty, for the Swedish press launch breakfast  of Yarok the organic hair care range from New York. 
It was held in the new Scandia hotel Haymarket, where the shopping mall PUB used to be on Hötorget. 

Jag hade äran att bli inbjuden av Naturligt snygg och Scandinavian Beauty till press lanserings-frukost av  Yarok, en ekologiskt hårvård från New York. 
Det hölls i det nya Hotellet Scandia Haymarket, som brukade vara PUB på Hötorget. We were met by a gorgeous breakfast with sandwiches, fruits and raw cheesecakes. There was even a vegan option for me. 

Vi möttes av en fantastisk frukost med mackor, frukt och raw cheesecake. Det fanns även vegan alternativ till mig. 


We had the pleasure to get to know the creator of Yarok, Mordecai Alvow. He is a celebrity hairdresser in New York, with roots from Israel. Which is part of his inspiration when creating the products. The word Yarok means green in Hebrew. 

Vi fick nöjet att få lära känna skaparen av Yarok, Mordecai Alvow. Han är en kändis frisör i New York, med rötter från Israel. Vilket har inspirerat honom när han skapat sina produkter. Ordet Yarok betyder grön på hebreiska. 


He started making his products at home after he got allergic reactions from the conventional products, to be able to continue doing his work. Eventually,  people started to show an interest in his products and that was the start of Yarok. 

All the products are vegan, even the wax. They're completely natural, free from parabens, SLS and alcohol. 

Han började göra sina produkter hemma efter han fått allergiska reaktioner från konventionella produkter, för att kunna fortsätta göra sitt jobb. Efter ett tag började folk intressera sig för hans produkter och det var början av Yarok. 

Alla produkter är veganska, även vaxet. De är helt naturliga, fritt från parabener, sls och alkohol. 


We got to hear Mordechai's story and  learning more about his products, whilst he demonstrated how to use them. 

We then received a wonderful goodie bag with some of his most popular products that I will be reviewing soon. 

Yarok is available at Naturligt snygg web shop

Vi fick lyssna på Mordechais historia och lära oss om hans produkter medan han demonstrerade hur man använder dem.

Vi fick även med oss en underbar goodie bag med några av hans mest populära produkter som jag kommer att recensera snart. 

Yarok finns tillgängliga i Naturligt snygg webshop. 
View Post

How to do Rey's hairstyle | Star Wars The Force Awakens

Leave a Comment

As soon as I watched the last Star Wars film The Force Awakens last year I knew I was going to be Rey for Halloween this year. Here is how to do her hairstyle from the movie. It's easy to do. 
You'll need: 
3 big hair bobbles
1 small hair bobble
Few hair grips
Pin tail comb 
And hair spray

Hope you'll enjoy the video! 
Don't forget to subscribe! 

Follow me on
Instagram

For business enquiries please email me

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for.

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤️

View Post

Review | Herbfarmacy - Replenishing face cream

Leave a Comment
I discovered Herbfarmacy at an event last year and liked them right away. Since then, they have changed their look with new packaging. I must say they look great. They grow their own plants and herbs for their products on their organic five-acre farm in Herefordshire, UK. 


I recently put an order in from LoveLula and ordered myself some products from Herbfarmacy. I bought the Pure hydration serum  and Replenishing face cream

Jag upptäckte Herbfarmacy på ett event förra året och jag gillade dem på en gång. Sedan dess har de ändrat sitt utseende med ny förpackning. Jag måste säga att de ser fantastiska ut. De odlar sina egna växter och örter för deras produkter på deras ekologiska gård på fem tunnland i Herefordshire i Storbritannien. 

Nyligen beställde jag några Herbfarmacy produkter från LoveLula. Jag köpte Pure hydration serum och Replenishing face cream. 

From the first application, I can tell that it's good quality and my skin would jump of joy if it could. It's a pure pleasure to cream my face with their replenishing face cream. 

Från första applikation känner jag att det är bra kvalitet och min hud skulle hoppa av lycka om den kunde. Det är ett rent nöje att smörja in mitt ansikte med deras replenishing ansiktskräm. 


It's deeply hydrating, which nourishes and replenished dry and ageing skin. I'm not surprised with ingredients like 
• Marshmallow
• Damask rose
• Ginko
• Rosehip

She scent is like smelling a bouquet of gorgeously fresh roses. It relaxes your senses. The face cream softens the skin and makes it feel hydrated and fresh. I think this will be perfect to protect my skin from the cold Swedish winter. 
It is also a good base for my makeup. 

Den är djupt återfuktande som ger näring och fräschar upp torr och åldrande hud. Det är inte förvånande med ingredienser som
• Marshmallow 
• Damast ros
• Nypon

Doften är som en doftande bukett av färska rosor. Det lugnar alla sinnen. Ansiktskrämen gör huden mjuk och får den att kännas fuktigare och fräsch. Jag tror den är prefekt för att skydda huden från den kalla svenska vintern. 
Det är även en bra bas för mitt smink. 

A 50g jar cost £23.50 which I think is so worth it. I for sure will buy this over and over again. 

Some other perks are it's handmade in small batches and are only tested on friends so no animals been harm. 

En 50g burk kostar 253kr vilket jag tycker är helt värt det. Jag kommer helt säkert köpa denna igen och igen. 

Några andra förmåner är att den är handgjord i små satser och är bara testade på vänner så inga djur har blivit skadade. 

Have you tried anything from Herbfarmacy? 

Har du provat något från Herbfarmacy? 
View Post

Organic September - conclusion

Leave a Comment


I did it! I did a post every single day in September. I hope you enjoyed it. I know I did. Thank you to everyone that read, commented and shared my posts. It means a lot to me. Here's a recap of all my posts:

Jag gjordes det! Jag gjorde ett inlägg varje dag i september. Jag hoppas du gillade det. Det gjorde iallafall jag. Tack till alla som läste, kommenterade och delade mina inlägg. Det betyder så mycket för mig. Här är en resumé av alla mina blogginlägg. 

Day 16 Soap nuts 
Day 26 Organic periods 
Day 29 chia pudding
Day 30 Organic September - conclusion 

I hope this has helped you in some way and that you're making steps to a greener lifestyle. 

Jag hoppas att detta har hjälpt dig på nåt sätt och att du har tagit ett steg till en grönare livsstil. 

What decision have you made this month regarding changing to more organic? 

Vilka val har du gjort denna månad för att byta till mer ekologiskt? 

Make sure you're following me on BLOGLOVIN  to keep up to date with all my future posts and if you'd like to see anything in particular, or have any questions, let me know with. comment below or tweeting me @sarasteeletweet 

Se till att du följer mig på BLOGLOVIN för att hålla dig uppdaterad med alla framtida inlägg och om du vill se något särskilt, eller har några frågor, bara lämna en kommentar eller på Twitter @sarasteeletweet

View Post

Chia seed pudding

Leave a Comment

My favourite healthy breakfast is chia pudding with some fruits. Chia seeds are a great source of omega-3 fats, fibre and calcium. It is also contain plenty of protein. 

I normally soak my seeds in coconut milk over night. Then they are ready to eat I just add whatever toppings I like. 

Today that was frozen raspberries and blueberries and pumpkin seeds. I then add some coconut syrup and sprinkle some coconut flakes on top. 

How do you eat your chia seeds? Min hälsosamma favorit frukost är chiapudding med lite frukt. Chiafrön är en bra källa av omega-3 fett, fiber och kalcium. De innehåller även massor med protein. 

Normalt så lägger jag fröna i blöt i kokosmjölk över natten. De är sen redo att äta och jag bara tillägger några toppings av vad jag gillar. 

Idag var det frysta hallon och blåbär och pumpafrön. Sen tar även lite kokossirap över och sprinklersystem till slut med kokosflingor över toppen. 

Hur äter du dina chiafrön? 


View Post

My favourite Autumn products

1 comment

Autumn is here! With all the beautiful colours and colder weather I want to snuggle up with my big cardigans and a cup of tea. As I change into Autumn, I tend to change some things in my beauty routine too. Here are some of my favourite Autumn products. 

Hösten är här! Med alla vackra färger och kallare väder vill jag bara mysa med mina stora Cardigans och en stor kopp te. När jag byter till höst, ändrar jag även en del av min beauty rutin. Här är några av mina favorit höstprodukter. 


I think it's the aromatic scent of fennel, lavender and mint that makes it perfect for autumn. It makes the skin smooth. I love applying it straight after a hot bath. 

Jag tror det är den aromatiska doften av fänkål, lavendel och mint som gör den perfekt för hösten. Det gör huden len. Jag gillar att applicera den direkt efter ett varmt bad. 


Talking about baths. My favourite bath oil is from MOA (Modern Organic Apothecary). With a wonderful blend of ingredients like fennel, mint and fir needles, which makes this a relaxing and invigorating experience that clears your mind. 

På prat om bad. Min favourite olja är från MOA (Modern Organic Apothecary). Med en fantastisk blandning av ingredienser som fänkål, mint och barr, vilket gör det till ett avslappnade och uppfriskande upplevelse som får tankarna att klarna. 


I've just recently started to use this face cream and a full review is coming soon. But I felt right away that this is perfect for Autumn. The cream is rich and it's one of those creams you just know is amazing the second you apply it on the skin. It's super hydrating so perfect for colder weather. 

Jag har precis börjat använda denna ansiktskräm och en recension kommer snart. Men jag kände på en gång att den är perfekt för hösten. Krämen är dryg och det är en av de krämer som man bara vet att den är fantastisk sekunden man smörjer in den på huden. Den är super återfuktande så perfekt för kallare väder. A wonderful face mask, with rose clay and rosehip. It makes the skin feel and look clean and fresh. Read my review here

En underbar ansiktsmask med roslera   och nypon. Den får min hud att kännas och se ren och fräsch ut. Läs min recension här. 


Another beautiful product I recently discovered. The oil feels great on the skin right away. The scent of neroli and ylang-ylang feels soothing and skin feels hydrating and smooth. 

En annan fin product som jag nyligen upptäckt. Oljan känns fantastisk på huden på en gång. Doften av neroli och ylang-ylang känns lugnande och huden känns återfuktad och len. 

What products do you like in the autumn?

Vilka produkter gillar du på hösten?


View Post

September Favourites | John Masters & Weekdays

Leave a Comment


September has been a great month with organic September and organic beauty week.
We are now at the end of September and here's what I've been loving this month.


John Masters organic - volumizing foam
Green and gorgeous organics - dry shampoo 
http://gandgorganics.com
Living Nature - pure passion*
http://www.livingnature.com/collections/for-lips
Weekdays - jeans body
http://shop.weekday.com/gb/Womens_shop/New_arrivals/Body_Elastic_Black/1342358-4330432.1?image=1328240#c-47958
Naturligt Snygg
http://www.naturligtsnygg.se

My hair tutorial video 

Follow me on
Instagram
http://www.instagram.com/sarasteelesnaps
Twitter
http://www.twitter.com/sarasteeletweet
Facebook
http://www.facebook.com/sarasteelehair

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤️

View Post
Previous PostOlder Posts
All rights reserved.