My current summer skin care routine

1 comment


As a blogger, I'm constantly trying out new products and often finding new favourites. I thought I would share my skin routine at the moment and some products I've been loving lately. I got them all from LoveLula and all the products have an affiliate link if you want to buy them and try for yourself. 

Som en bloggare testar jag konstant nya produkter och hittar ofta nya favoriter. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av min hudvårds rutin och produkter som jag gillat nyligen. De är alla från LoveLula och alla produkter har affiliatelinkar om du vill köpa för att prova dem själv. 


I'm starting with cleansing my face and I have a new love for micellar water. Right now I'm using Madara's micellar water. It's great, removes all the dirt and doesn't dry out my skin at all. I often use only the micellar water without an extra toner. But once in a while I also add the Turbliss toner. It's so refreshing on the skin and I love using it. It's also great to set the makeup too. 

Jag börjar med att rengöra mitt ansikte och har nyligen börjat gilla micellar water. Just nu använder jag Madara's micellar water. Den är jättebra, tar bort all smuts och torkar inte ut min hud. För det mesta använder jag bara micellar water men ibland använder jag också lite extra toner. Jag använder toner från Turbliss. Den är så uppfriskande på huden och jag älskar att använda den. Den är bra för att sätta sminket också. 


A couple of times a week I've been using Laidbare's 'for richer for poorer'  facial masque. It contains rose flower water, liquorice and Japanese seaweed extract. I'm more of a normal to dry skin so not sure if it's done much for my skin as it's more for combo skin. But it's a lovely product and I've enjoyed using it as an exfoliator.

Ett par gånger i veckan har jag använt  Laidbare 'for richer for poorer' ansiktsmask. Den innehåller rosvatten, lakrits och japanskt sjögräs extrakt. Jag har mer normal till torr hud så inte helt säker på om den gjort mycket för min hud då den är mer för combo hud. Men det är en fantastisk produkt jag har tyckt om att exfoliera med den. 


I just recently started using the Green people hydrating firming serum after the one I used before finished. I'm always a big fan of Green people and never been disappointed with any of their products I've tried. So far I'm enjoying this serum too. 

Jag har nyligen börjat använda Green People hydrating firming serum, efter den jag  hade innan tog slut. Jag har alltid varit ett stort fan av Green People och aldrig blivit besviken av deras produkter jag provat. Än så länge gillar jag även detta serum. 


To finish off with I've been using this lovely face cream from John Masters Organics. It's with rose and apricot. It's a light face cream and been lovely for the summer. The scent of apricot is wonderful. I've mainly just used John Masters Organics hair care but trying out some skin care too. Which is great. 

För att avsluta har jag använt detta underbara ansiktskräm från John Masters Organics. Den är med ros och aprikos. Det är en lätt kram och fantastisk till sommaren. Doften av aprikos är ljuvlig. Jag har mest bara använt John Masters organics hårvård, men börjar testa lite hudvård också. Ville that varit bra. 

What are some of your favourite products at the moment? 
Vad är några av dina favorit produkter just nu? 
View Post

My visit to Neal's Yard Remedies Stockholm

Leave a Comment
  

Ever since I found out Neal's Yard remedies has a shop in Stockholm I've been meaning to go and visit. 
I finally got the chance last week. The shop is located in the trendy Hornstull on Södermalm. I was met by the lovely Sara (great name I know), who gave me a round tour of the shop. 

I'm a huge fan of Neal's yard remedies and it was great to see all the beautiful products again.

Ända sedan jag fick reda på att Neal's  Yard remedies har en affär i Stockholm har jag velat besöka den. Jag fick äntligen chansen förra veckan. Affären ligger i det trendiga Hornstull på Södermalm. Jag blev mött av den underbara Sara (fantastiskt namn jag vet), som gav mig en guidad tur runt affären. 

Jag är ett stort fan av Neal's Yard remedies och det var jättekul att see alla vackra produkter igen. I did receive a few goodies with me home as well. I got a travel bag with some amazing travel sizes from the frankincense collection. I'll be sharing more about this in a later post. 
Sara really sold me on the wild beauty balm. It's one product I haven't tried yet from Neal's yard and really looking forward to trying it. 
I also got a white tea face mask as I'm running low on masks at the moment so that's great. 

Jag fick med mig några godingar hem. Jag fick en necessär med reseförpackningar från frankincense kollektionen. Jag kommer dela med mig mer av den senare. Sara sålde verkligen in mig på wild beauty balmen. Det är en produkt som jag inte provat än från Neal's Yard och ser fram emot det. Jag fick även en white Tea ansiktsmask eftersom mina masker börjar ta slut.  They do sell a few other brands in the shop as well like Mossa. But what I got very excited about was Prana and their power plant protein powders. I got 2 samples and I'm back training next week and can't wait to try them. 

De säljer även några andra märken också, tex som Mossa. Men vad jag blev exalterad över var Prana och deras power plant protein pulver. Jag fick med mig två prover och när jag är tillbaka med att träna nästa vecka ser jag framemot att prova dem. 

What's your favourite product from Neal's Yard Remedies? 
Vad är din favorit produkt från Neal's Yard Remedies? 

View Post

Matcha Tea Ceremony Set

Leave a Comment
I was recently browsing over on LoveLula for my monthly picks and discovered this amazing Matcha ceremony set from Teatox. You might have seen my matcha recipes a few months ago and know that I'm all for my matcha. Which means I've been wanting to get proper matcha tools for a while. 

Jag var nyligen på LoveLula's hemsida och kollade runt. Då hittade jag detta fantastiska Matcha ceremoni set från Teatox. Du kanske har sett mina matcha recept några månader sen och vet att jag är allt för matcha. Vilket betyder att jag har velat ha ordentliga matcha redskap ett tag nu. 

What you'll get
First of all, you get some amazing Matcha from Teatox (30g), which is great quality 100% organic green tea powder. 
There's a gorgeous handcrafted matcha bowl (Chawan) with a traditional bamboo whisk (Chasen) and spoon (Chashaku).

Vad du får
För det första får du fantastisk matcha från Teatox (30g) vilket är bra kvalitet och 100% ekologiskt grönt te pulver. Där var även en vacker handgjord matcha skål (Chawan) med en traditionell bambu visp (Chasen) och sked (Chashaku).


How to make matcha tea
1. Warm up the matcha bowl by pouring hot water into it and leave for 1-2 minutes. Pour it out and towel dry the bowl. 
2. Sift 2-3 spoons of matcha. This will break up clumps and give you a smoother matcha tea. 
3. Slowly pour the water over the matcha. The water has to be below boiling (80 degrees). 
4. Whisk the tea rapidly for 10-15 seconds in a zig-zag motion until you've managed to get a foam. 
5. Enjoy your matcha

Hur gör man matcha
1. Värm upp matchaskålen genom att hälla varmt vatten i den och låt det vara i 1-2 minuter. Häll ut vattnet och torka skålen med en handduk. 
2. Sikta 2-3 skedar med matcha. Detta hjälper att bryta upp klumpar och ger ett jämnare matcha te.
3. Häll sakta vattnet över matchan. Vattnet måste vara under kokning (80 grader). 
4. Vispa teet snabbt i ca 10-15 sekunders en zig-zag rörelse tills du har lyckats få ett skum. 
5. Njut av din matcha. 


I really enjoy that you can't rush a cup of matcha. It makes you relax and enjoy it more. 

Matcha is grounded green tea leaves. That's why the colour is so green. It dissolves into the water and you drink the actual leaves. This is why is such a high content of antioxidants, minerals and vitamins. It has an invigorating yet a calming effect. It's great for your well-being as well as your health. 

Jag gillar verkligen att man inte kan skynda en kopp med matcha. Det får en att slappna av och njuta av den mer. 

Matcha är jordade gröna te blad. Det är därför det är så högt innehåll av antioxidanter, mineraler och vitaminer. Det har en uppfriskande men lugnande effekt. Det är bra för ditt välmående och din hälsa. 

Have you tried matcha? 

Har du provat matcha?View Post

Marina Miracle - A Norwegian little miracle

Leave a Comment


If you ever wanted a product that reminded you of the Norwegian forest, this is it. Amaranth face oil from Marina Miracle is a gorgeous little oil, that does wonder for your skin and smells like a majestic forest. Such a relaxing feeling to apply this on my face in the evening. 

Om du någonsin har velat ha en produkt som luktar som en norsk skog, är det är det. Amaranth face oil från Marina Miracle är en fantastisk olja som gör underverk för din hud och doftar som en praktfull skog. En sådan avslappnande känsla att applicera i ansiktet varje kväll. 

I met this wonderful little Norwegian brand Marina Miracle at the Green beauty day earlier this year. I was lucky to receive a little sample of their anti-ageing Amaranth face oil. And let me tell you it is a true little miracle. The oil has a gorgeous golden tone and comes in a beautiful dark green glass bottle. 

First of all, it's 100% natural and vegan. It contains Scandinavian herbs, amaranth and cranberry. It is hydrating, anti-wrinkle and gives a natural glow. I can tell right away it's a high-quality oil.

Jag träffade detta lilla fantastiska norska märke Marina Miracle på Green beauty day tidigare i år. Jag hade turen att få ett prov av deras anti-ageing Amaranth ansiktsolja. Jag måste säga att den är ett rent mirakel. 

För det första är den 100% naturlig och vegansk. Den innehåller skandinaviska örter, amarant och tranbär. Den är återfuktande, anti rynkor och ger en naturlig glans. Jag märker direkt att det är hög kvalitet. Oljan har en fantastisk guldig ton och kommer i en vacker mörkgrön glasflaska. 


This has made me very curious about Marina Miracle and would love to try more of their products as well as get some more of this amazing oil. 

Detta har gjort mig väldigt nyfiken på Marina Miracle och skulle gärna prova fler av deras produkter och självklart skaffa mer av denna fantastiska olja. 

Have you tried anything from Marina Miracle? 
Har du provat något från Marina Miracle? 

View Post

Raw Fika in Stockholm

Leave a Comment Just the other day I and my friend Nea was catching up for a Fika (a Swedish word for having a break with tea/coffee with something sweet). 

As we are trying to be more healthy these days there are more and more raw food places around. We decided to try out Sthlm Raw, that was started by Unbakery.  It's situated in Stockholm most happening area Hornstull on Södermalm. 

Häromdagen fikade jag med min vän Nea. Eftersom vi försöker vara mer hälsosamma nuförtiden finns det mer och mer rawfood ställen. Vi bestämde oss att prova Sthlm Raw, som startades av Unbakery. Du hittar dem i Hornstull på Södermalm.

It's a small and quiet little cafe and a very cosy atmosphere. They serve healthy, raw vegan meals, snacks and cakes. Nea chose a slice of pitaya passion cake and a green tea. I picked a cake with chocolate and salt liquorice cake and a green smoothie. Both were so yummy and definitely coming back for more.  

Where do you like to go for healthy food or fika?

Det är ett litet och lugnt café med en mysig atmosfär. De serverar hälsosamma raw vegansk mat, snacks och tårtor. Jag valde en tårtbit med choklad och saltlakrits och en grön smoothie. Båda var jättegoda och kommer definitivt tillbak för mer. 

Where do you like to go for healthy food or fika?
Var gillar du att gå för hälsosam mat eller fika?


View Post

Perfect Summer Feet

Leave a Comment


Warm summer days mean sandals. The time is definitely here where our feet are out on display most days. 
Also, this is the time of holiday where you either on the beach or running barefoot in the grass. Of course, we want pretty feet for our Instagram photos lying down by the poolside. 
I've been working on getting my summer feet ready and thought I share with you, my little secrets. 

Varma sommardagar betyder sandaler. Tiden då våra fötter får synas för det mesta är definitivt här. Även tiden för semester då man antingen är på stranden eller springer barfota i gräset. Självklart vill vi då ha fina fötter till våra instagram bilder liggandes vid poolen. Jag har jobbat med att göra mina fötter redo för sommaren och tänkte dela med mig av mina hemligheter. 


Foot baths are essentials for pretty feet. I got a foot spa many years ago, as a gift from my husband, when I first started hairdressing.
 I top it up with water and then add Botanicals foot soak with Himalayan rock salt, Dead Sea salt, mint and tea tree. Soaking your feet softens them and gets rid of dead skin cells as well as just being relaxing. 

Fotbad är ett måste för fina fötter. Jag fick ett fotspa många år sedan, i present av min man, när jag precis började som frisör. Jag fyller det med vatten och tar i Botanicals foot soak med Rock salt från Himalia, döda havet salt, mint och Tea tree. Att bada fötterna gör dem mjukare och får bort döda hudceller och även avslappnande. 


Once I feel I'm done with the soak and the water starting to get a bit cold. I exfoliate with the foot scrub bar from PHB with Dead Sea salt and orange. This thing is amazing. It gets rid of all hard, rough skin and dead skin cells and leaves the feet feeling super soft. 

När jag känner mig klar med fotbadet och vattnet håller på att bli kallt. Då skrubbar jag med en foot scrub bar från PHB med döda havet salter och apelsin. Den är helt fantastisk. Den får bort all hård hud och döda hudceller och får huden att kännas jättelen. 


Lastly after drying the feet I cream them with my hydrating foot cream from Dr Hauschka. It's a thick and rich cream and perfect for dry skin. It contains the soothing st, johns wort. 

After this, your feet feel brand new. I'm trying to do this once or twice a week to keep them looking healthy and fresh for the summer days. 

Till slut efter jag torkat fötterna smörjer jag in dem med min hydrating fotkräm från Dr Hauschka. Det är en tjock och rik kräm och perfekt till torr hud. Den innehåller den lugnade Johannes örten. 

Efter detta känns dina fötter som nya. Jag försöker göra en eller två gånger i veckan för att underhålla dem och alltid se hälsosamma och fina ut för sommardagarna. 


To top it all off I paint my toenails and this time I chose this blue shade Reverse the charges from London Town Lakur. 

För att avsluta målar jag mina tånaglar och denna gång använder jag denna blå färgen Reverse the Charges från London Town lakur. 

What're your favourite products for your feet? 

Vad är dina favorit produkter för dina fötter. 

View Post

LoveLula's June beauty box

1 comment

LoveLula's June beauty box finally arrived this morning. I got into it right away. Every month is such a gorgeous selection of green beauty and cruelty free products for a great value. This month the value of the box is £43. 

LoveLula's juni beauty box kom äntligen imorse. Jag öppnade den på en gång. Varje månad är det en sån fin blandning av gröna och djurvänliga produkter till ett bra värde. Den här månaden är boxen värd ca 450 SEK. 


First of all there was a lovely Travel size soap from John Masters organicsI just finished my soap I had yesterday so I thought perfect and opened it up right away and jumped in the shower. The soap has the ingredients of Lavender, Rose geranium and Ylang ylang, so a beautiful scent for the shower or hands. It doesn't contain any harsh ingredients and can therefor be used on your face as well. It also contains olive oil and it's silky smooth to wash with. It almost that you think you put some butter in your shower. Love it already. 

Först och främst var det en fantastisk restvål från John Masters organics. Min tvål tog precis slut igår, så perfekt timing tänkte jag och öppnade den på en gång och hoppade in i duschen. Tvålen har ingredienser som lavendel, ros och ylang ylang, så en fantastisk doft i duschen eller handfatet. Den innehåller inga hemska ingredienser och kan därför användas i ansiktet också. Den innehåller även olivolja och är som silke på huden. Det är nästan som man tror att man har smör i duschen. 


The box also contained a sample of hibiscus face mask from BalmBalm. It came with a muslin cloth too. It's in powdery form made out of hibiscus, brown rice flour and rose geranium. You'll mix it with water until it becomes a paste and apply it in your face. I jumped on the opportunity and used it right away. I think I was slightly too generous with the water so be careful. But it was lovely on my skin and a great exfoliating feeling. 

Boxen innehöll också ett prov på hibiskus ansiktsmask från BalmBalm. Den kom även med en muslinduk. Den kommer i pulverform gjord på hibiskus, brunt rispulver och ros. Du blandar det med vatten och applicerar på ansiktet. Jag slog till på en gång och provade den. Jag var lite för generös med vattnet så var försiktig. Men härlig på huden och en bra exfolierad känsla. 


Then there was a wonderful product from Madara.  A daily defence ultra rich balm. It's a rich cream perfect for extreme weather, which I'm definitely saving for the Swedish winter.

Sen var det en fantastisk produkt från Madara. En daily defence ultra rich balm. Det är en rikare kräm perfekt för extrema väder, vilket jag definitivt kommer att spara till vintern. 


Finally there was a kiss proof lip creme from Bellapierre in shade antique pink. It's a gorgeous old dusty pink shade. It's a long lasting matte lipstick. I can't wait to try it on properly. I might even use it for the wedding I'm going to this Saturday. 

Till slut var det Kiss proof lip creme. från Bellapierre i färgen antique pink. Det är en vacker gammal rosa nyans. Den är ett långvarande, matt läppstift. Jag ser framemot att använda det ordentligt. Jag kanske kommer använda det redan på lördag när jag ska på bröllop. 

I thought this months products was great and I'll be using every single one. What did you think? 

Jag tyckte att månadens produkter var fantastiska och jag kommer använda varenda en. Vad tycker du? 

If you want next month box just click on this link here. 

Om du vill ha nästa månads Box klicka på länken här

View Post
Previous PostOlder Posts
All rights reserved.