Nectar & Bumble

Leave a Comment
Have you discovered Nectar & Bumble yet? I recently did my first purchase from them and thought I show you what I bought. 

If you like bees or if you understand the importance of why we need them. Then Nectar & Bumble is for you.

Har du upptäckt Nectar & Bumble än? Jag gjorde mitt första köp från dem nyligen och tänkte visa dig vad jag köpte. 

Om du gillar bin eller om du förstår hur mycket vi behöver dem. Då är Nectar & Bumble för dig. 


It all started with Amber and her love for bees. Amber is a fellow Green Beauty blogger over on Ambersbeautytalk http://www.ambersbeautytalk.com/?m=1 and I'm delighted to be able to support her new project. 

Allt började med Amber och hennes kärlek till bin. Amber är också en grön skönhets bloggare Ambersbeautytalk och jag är förtjust att kunna stödja hennes nya projekt. 

Nectar & Bumble is an online store, created out of love and passion for bees. It's an attempt to save the bees as they, unfortunately, are in decline all around the world for different reasons such as loss of habitat and the use of pesticides. 

Nectar & Bumble är en internetaffär, skapad från kärlek och passion för bin. Det är ett försök att rädda bina eftersom de tyvärr är på tillbakagång runt om i världen för olika anledningar  som förlust av livsmiljöer och användning av bekämpningsmedel. 

Nectar & Bumble sells a range of bee stuff and support brands who donate to bee charities and conservations. They also donated 10% of their own profits to bee causes and conservations. 

Nectar & Bumble säljer en rad av bi saker och stödjer varor som bi välgörenheter och konservatorer. De donerar även 10% av deras vinster till bi saker och konservatorer. 


So what did I buy?
As I recently moved. I thought I invest in some house stuff. I bought a print to put on the wall. 
I also got a tea towel full of bees. It's so sweet and goes perfectly with the rest of my tea towel collection of green thinking. 
They also sell notebooks so of course, I had to get one of those. 

Så vad köpte jag?
Eftersom jag nyligen flyttat tänkte jag investera i lite hus saker. Jag köpte en bild att sätta på väggen. 
Jag köpte även en kökshandduk med bin på. Den är så söt och-operation perfekt med mina andra kökshanddukar med grönt tänkande. 
De säljer även skrivböcker och såklart behövde jag köpa en. 


It was a pleasure to order from Nectar & Bumble and their customer service was beyond good. It arrived in a beautifully wrapped parcel. So please go to Nectar & Bumble shop and do your bit to save the bees. 

Det var ett nöje att beställa från Nectar & Bumble och deras kundservice var utöver bra. Det anlände i ett vackert inslaget paket. Så klicka på Nectar & Bumble shoppen och gör din del för bina. 


Please leave a comment below and let me know what you got. 

Lämna gärna en kommentar och berätta vad du köpte. 
View Post

Holiday at home

Leave a Comment
During summer in Sweden, almost everything closes down, whilst everyone going on holiday. Being one of the few still working it's easy to get envious. But luckily the weather in Stockholm has been amazing this summer. I really got a taste of what's Swedish summer is like at it's best. 

With no or little money or just stuck at home, I thought I would give you a little tip on what you can do close to home and still get a holiday feeling. 

Under sommaren i Sverige nästan allt stängs ner, medan alla går på semester. Att vara en av de få som stannar kvar och jobbar kan det vara lätt att bli avundsjuk. Men som tur är har vädret i Stockholm varit helt fantastiskt den här sommaren. Jag har fått ett smakprov av hur svensk sommar är som bäst. 

Med inga eller lite pengar eller bara fast hemma, tänkte jag ge dig lite tips på vad du kan göra nära hemma och fortfarande få semesterkänsla. 1. Take a day out
Whether you do a day trip or just go to your local park with a good book. Make sure you get out to enjoy the weather. 

Vilket du gör en dagsutflykt eller bara går till din lokala park med en bra bok. Se till att du går ut och njuter av vädret. 

2. Hang out with friends
I'm sure not everyone is away. Find some friends who also are at home and get together. Have a barbeque if nice weather. Don't forget to have fun. 

Jag är säker på att alla inte är borta. Hitta några vänner som också är hemma och gör något tillsammans. Ha en grillfest om det är fint väder. Glöm inte att ha roligt. 


3. Be a tourist
Explore your hometown. There's always fun to be a tourist in your local area. Go to a museum. I recently went to the modern museum in Stockholm and saw the Yayoi Kusama exhibition. It was fun and so interesting. 

Upptäck din hemstad. Det är alltid kul att vara en turist i ditt lokala område. Gå på museum. Jag gick nyligen till moderna museum i Stockholm och såg Yayoi Kusama utställningen. Det var kul och intressant. 4. Cook exotic food
Last year we did a cooking class in Thailand. Every time I cook Thai food it reminds me of our holiday. Don't forget to invite some friends, add some cocktails and you might as well be on holiday. 

Förra året gick vi på matlagningskurs i Thailand. Varje gång jag lagar thaimat påminner det mig om vår semester. Glöm inte att bjuda in vänner, ha några cocktails och du skulle lika gärna vara på semester. 

What do you do when having a holiday at home? 

Vad gör du när du ska ha semester hemma? 
View Post

Trying on Korean face masks

3 comments

It was so great to have Stephen helping me trying the masks on. Please give this video a thumbs up if you want to see him again.


The masks we tried on

Whamisa
- Kelp sheet*
- Organic seed and rice*

Follow me on

Instagram
http://www.instagram.com/sarasteelesnaps
Twitter
http://www.twitter.com/sarasteeletweet
Facebook
http://www.facebook.com/sarasteelehair


Check out my blog at http://www.sarasteele.co.uk

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 


View Post

Review | Alchemy Amla hair remedy

Leave a Comment
A beautiful organic hair oil to promote  growth and strengthen your hair. 
I always get excited to try new hair products. I was drawn to the bottle right away. It looks like a small glass bottle of olive oil with a wooden top. 

En vacker ekologisk hår olja för att främja hårväxt och ger det styrka. Jag blir alltid exalterad att prova nya hårprodukter. Jag drogs till flaskan på en gång. Den ser ut som en liten olivolja i en glasflaska med trätopp. 


I chose Amla hair remedy, a nourishing blend of 5 oils to improve the condition of the hair.

The oils are 
• Amla 
• Coconut 
• Avocado 
• Argan 
• Lemon essential oil

These all work in sync to fight premature greying, promote growth and impart a lustrous shine. 

Jag valde Alma hair remedy, en närande blandning av 5 oljor för att förbättra hårets kondition. 

Oljorna är 
• Amla
• Kokosnöt 
• Avokado
• Argan
• Citron eterisk olja

De jobbar tillsammans i synk för att kämpa för tidiga gråhår, främja tillväxt och ge en skimrande glans.


Amla, from the Indian Gooseberry, is a powerful hair tonic known to stimulate the hair follicle to encourage growth. Amla oil penetrates the scalp and can help treat dry, itchy scalp. Which is exactly what I need. My scalp often gets dry and irritated. 

Amla, från Indiska krusbär, är en kraftfull hårkur känd för att stimulera hårsäckarna för att främja hårväxt. Amla oljan penetrerar hårbotten och kan hjälpa mot torr, kliande hårbotten. Vilket är exakt vad jag behöver. Min hårbotten är ofta torr och irriterad. 

The oil works well on both dry and wet hair. 

I use it as a treatment on dry hair. I massage the oil into scalp and hair and leave it on for a minimum of 30 minutes. I prefer leaving it on overnight. The next morning the hair feels silky smooth and scalp feels healthy and less dry. My scalp doesn't itch for days after. 

For damp hair just apply a couple of drops to the ends to condition the hair. But be careful of over applying as it's quite heavy. I can imagine it would be great on coarse hair and Afro hair. 

Oljan fungerar både på torrt och blött hår. 

Jag använder den som en behandling på torrt hår. Jag masserar in oljan i hårbotten och håret and låter det sitta i minst 30 minuter. Jag föredrar att låta det sitta i över natten. Nästa morgon känns håret silkeslent och hårbotten känns hälsosam och mindre torr. Min hårbotten kliat inte på flera dagar efteråt. 

På fuktigt hår applicera bara några droppar på ändarna av håret för att återfukta håret. Men var försiktig med att applicera för mycket eftersom den är väldig dryg. Jag kan tänka mig att den är bra för grovt hår och afro hår. 


A 100 ml bottle cost £27 which for a good hair oil, I think is definitely worth it. The oil will last a long time. I would definitely buy this again. 

En 100 ml flaska kostar £27 vilket för en bra olja, är enligt mig definitivt värt det. Oljan räcker länge. Jag skulle absolut köpa den igen. 

Have you tried Alchemy's oils? 

Har du provat Alchemy's oljor? 

View Post

How to have your own facial

1 comment
I love having my own spa day at home. Today I decided to do my own facial. I feel like I've been neglecting my skin recently. I tend to get lazy in the summer. 

I like to do a facial on a day I've been for a run as I've already sweat out lots of toxins. 

Jag älskar att ha min egen spa dag hemma. Idag bestämde jag mig för att ha en egen ansiktsbehandling. Jag känner att jag försummat min hud det senaste. Jag blir något lat på sommaren. 

Jag gillar att göra ansiktsbehandling på dagar jag sprungit för då har jag redan svettats ut massa toxiner.  First of all, I have a steam to open up my pores and unclog oils. I'm using Botanical steam from Southsea bathing hut. It's an aromatic botanical blend of soothing chamomile, deep cleansing lavender, purifying rose and repairing marigold. 

Först hade jag ett ångbad för att öppna upp porerna och rensa ut oljor.
Jag använder Botanical steam från Southsea bathing hut. Det är en aromatisk botanisk blandning av lugnande kamomill, djup rengörande lavendel, renande ros och reparerande ringblomma. After ten minutes I leave my steam and apply a facial mask. I've so many masks at the moment but I pick my Icelandic volcanic clay from SóleyIt's one of my favourites. I mix it with water and it clears my skin and leaves it feeling fresh and clean. 

Efter tio minuter lämnar jag mitt ångbad och applicerar en ansiktsmask. Jag har så många masker just nu, men väljer min isländska vulkan lera från Sóley. Det är en av mina favoriter. Det blandas med vatten och den rensar min hud och lämnar den ren med en fräsch känsla. 


After rinsing off my mask with cool water and a cloth. I spray my rose water toner from Suti. It's lovely and calming for the skin. 

Efter jag rensat ut min mask med svalt vatten och en trasa. Sprejar jag ansiktet med rosvatten toner från Suti.  Den är härlig och lugnande för huden. 


I lastly apply my Beauty Boost Skin Restore from Green People. It's a real treat for the skin and a little mini facial by itself. It improves my skin and makes it more radiant. To find out more read my review here.

Till slut applicerar jag min Beauty Boost Skin Restore från Green PeopleDet är en riktig njutning för huden och en liten mini ansiktsbehandling i sig själv. Den förbättrar min hud och ger en fin utstrålning. För mer information läs min recension här

What do you use for your home facial? 

Vad använder du för din hemma ansiktsbehandling?
View Post

Green beauty haul

Leave a Comment

I've missed you so much. I've been so busy with my move to Sweden but I'm finally settled in and I'm back with lots of videos planned. 

I decided to show you all the products I've recently received and what I've been liking recently.


Products mentioned:

Rosi - 100% organic skinfood*
http://rosiskinfood.com
Whamisa - sheet masks*
Whamisa - rose petal mist*
Maria Åkerberg - Hair therapy
https://skincity.com/en/hair-therapy-2
Alchemy - Amla hair oil*
http://alchemyoils.co.uk
Sukin - mattifying facial*
- Anti pollution facial masque*
http://sukinorganics.com
Avril - foundation Clair*
- powder Clair*
- concealer porcelaine*
- blusher rose nacré*
- cleansing oil*


Follow me on
Instagram
http://www.instagram.com/sarasteelesnaps
Twitter
http://www.twitter.com/sarasteeletweet
Facebook
http://www.facebook.com/sarasteelehair

For business enquiries please email me on saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 

Thank you so much for watching.
Please give me a thumbs up if you liked it and subscribe if you haven't already. 

Sara 
❤️

View Post

A day in Södermalm

Leave a Comment

I randomly had a day off this week and decided to make the most of it. 
I woke up and did some exercise. I finally starting to get back in to the swing of things. I lost all my routines after moving to Sweden. But I'm back after discovering some beautiful running routes near me in Nacka nature reserve. This morning I just did a quick high intensity session with my Nike app to get a quick sweat on. 


Jag var ledig av en slump häromdan och tänkte att jag skulle göra det bästa av det. Jag vaknade och började med att träna. Jag har äntligen börjat få komma in i rytmen igen. Jag tappade alla mina rutiner efter flytten till Sverige. Men jag är tillbaka efter jag upptäckt några fina löprundor nära mig i Nacka naturreservatet. Denna morgon gjorde jag bara en snabb hög intensitet session med min Nike app.


After breakfast, I finally got some time to film a video. It's the first video I've filmed in my studio in our flat and it was great. I can't wait to get into all my filming again. We've a spare bedroom that we decided to make into my studio/office and it also a guest room when people are staying over. 

Efter frukosten fick jag äntligen tid att filma en video. Det är den första videon jag har filmat i min studio i vår lägenhet och det var fantastiskt. Jag ser fram emot att börja filma igen. Vi har ett extrarum som vi bestämde att det ska bli min studio/kontor och det är även ett gästrum när folk kommer och hälsar på. 


I then got ready to go and meet my friend Nea. I was wearing my new shirt from Topshop. I couldn't resist all the cute bees. 

Jag gjorde sedan mig redo för att träffa min kompis Nea. Jag hade på mig min nya skjorta från Topshop. Jag kunde inte stå emot alla söta bin. 


I'm also liking my salt spray from Less is more at the moment. It's great  for messy hair which I think goes great with my new haircut. 

Jag gillar även mitt salt spray från Less is more just nu. Det är perfekt för rufsigt hår, vilket jag tycker är perfekt för min nya frisyr. 

Me and Nea went to Södermalm. It used to be the poor part of Stockholm but now is the hip and trendy area where all the hipsters are. This is where you'll find great places to eat, drink and of course to fika.

Jag och Nea åkte till Södermalm. Det brukade vara den fattiga delen av Stockholm men är nu hip och trendig där alla hipsters hänger. Här hittar du de bästa ställena att äta, dricka och självklart att fika. 


We started with lunch at Hermans. It's a vegetarian/vegan restaurant on the best spot in town. It has a stunning view and has a great space outside in the summer. It's right above fotografiska museum. 


We had the lunch buffet, where you can eat as much as you like for 135 SEK. It's a great mixture of food. I love the lasagna and also don't miss the mango salad. 


Try not to eat too much because their desserts are to die for. I chose a Belgian chocolate cake, which is served warm so it's similar to a mud cake and with soya whipped cream. It was so yummy. 

Vi började med lunch på Hermans. Det är en vegetarisk/vegansk på den bästa platsen i stan. Det har en fantastisk utsikt och en underbar uteplats för sommaren. Den ligger precis ovanför fotografiska museum. 

Vi hade lunch buffén där du kan äta så mycket du vill för 135kr. Det är en fantastisk blandning. Jag älskar lasagnen och missa inte mangosalladen. 

Försök att inte äta för mycket för deras efterrätter är att dö för. Jag valde belgisk choklad tårta, vilken är serverad varm så den är lite mer som en kladdkaka, med sojagrädde. Den var så smaskig. 

Then we walked from Hermans and checked out few of the second-hand shops in Södermalm. We then stopped for a cup of tea at the blue lotus, which is on Katarina bangata. Where there're lots of great places to eat. It's the 4th place I tried on the same street. 

Vi gick från Hermans för att kolla in några second hand affärer på Södermalm. 

Vi stannade för en kopp te på blå Lotus, vilket ligger på Katarina Bangata. Där ligger det massor med bra ställen att äta. Det är det fjärde stället jag provat på samma gata. 

We then continued walking around. Nea is a great guide as she lived in Stockholm all her life and knows the best places. 

I can't wait to explore more of Södermalm and Stockholm. 

Vi fortsatte sedan att promenera. Nea är en fantastisk guide eftersom hon bott i Stockholm hela hennes liv och hon vet alla bra ställen. 

Jag ser fram emot att upptäcka mer av Södermalm och Stockholm.

View Post
Previous PostOlder Posts
All rights reserved.