Benefits of using a wooden brush

Leave a Comment
With the right brush you can help stimulate hair growth and add more volume to your hair. Yes it's true. I'm taking a closer look on the benefits of using a wooden brush for your hair. 

Med den rätta borsten kan du hjälpa att stimulera hårväxt och få mer volym på håret. Ja det är sant. Jag tar en närmare titt på fördelarna av att använda en träborste till ditt hår. 


1. Healthy scalp
A wooden brush massages your scalp whilst brushing. When gently pressing the wooden bristles against the scalp on the acupressure points, it boosts the blood circulation and keeps the scalp healthy. 

En träborste masserar din hårbotten när du borstar det. När försiktigt trycker träborsten mot hårbotten på akupressurpunkter, ökar det blodcirkulationen och håller hårbotten frisk. 

2. Hair growth
A healthy scalp leads to your hair being able to grow longer and stronger. As the blood circulation increases, it becomes easy for the hair follicles to get enough vital nutrients. Also the excess of sebum is regulated and the impurities gets removed, which makes it easier for the hair to grow.

En frisk hårbotten leder till att ditt hår har lättare att växa längre och starkare. När blodcirkulationen ökar, blir det lättare för hårsäckarna hår med en träborste eller kam, åker den naturliga oljan från hårbotten nerför hårstråna. Det ger ett mjukare hår och mindre frissigt. få viktiga näringsämnen. Även överskottet av sebum är reglerat och för bort föroreningar, vilket gör det lättare för håret att växa. 

3. Added volume
When combing your hair at different directions it stimulates the scalp and will eventually give you added volume  to your hair.

När du kammar håret åt olika håll, stimulerar det hårbotten och kommer så småningom ge dig mer volym i håret. 

4. Natural conditioning
When brushing your hair with a wooden brush or comb, the natural oil content of the scalp goes down the hair strands. It gives a smoother and softer hair, with less frizz. 

När du borstar ditt hår med en träborste eller kam, åker den naturliga oljan från hårbotten nerför hårstråna. Det ger ett mjukare hår och mindre frissigt.


5. Added shine
As the natural oil of the scalp gets distributed evenly through the hair when brushed, it becomes shinier, glossier and more radiant. 

När den naturliga oljan från hårbotten blir distribuerad jämnt genom håret när det blir borstat, blir det glansigare och ger mer lyster. 

6. No dryness or greasiness
When brushing the hair with a wooden brush you reduce the amount of sebum on the scalp and makes it less greasy. When distributed down the hair it makes the ends softer and less dry. It leads to not needing to wash your hair as often. 

När du borstar håret med en träborste reducerar du mängden av sebum på hårbotten och gör den mindre oljig. När det distribueras genom håret blir håret mjukare och mindre torrt. Det leder till att ditt hår inte behöver tvättas lika ofta. 

7. No scraping or bruising 
Unlike metal, plastic or all other sorts of combing tools, wooden brushes has a sleek and polished body. Hence, they're not harsh on your scalp and don't end up scratching or bruising it during combing. 

Olikt metall, plast och andra sorter av kamnings verktyg, har träborsten en slät och polerad kropp. Därav är den inte hård mot din hårbotten och slutar inte med att den river och skadar under kamningen. 8. Sustainable 
A wooden brush lasts a lot longer than any plastic brush. Brushes made out of bamboo are the most sustainable and most environmentally friendly brushes. As bamboo rapidly regrows after being harvested and it can grow in damaged and soil depleted the soil. 

En träborste håller längre än någon annan plastborste. Borstar som är gjorda på bambu är de mest hållbara och miljövänliga borstar. Eftersom bambu växer tillbaka snabbt efter det skördats och kan växa i skadat och i utarmad jord. 

Have you used a wooden brush or comb? Have you noticed any benefits? 

Har du använt träborste eller kam? Har du märkt några fördelar? 

To have a chance to win one of these brushes head over to my Instagram www.instragram.com/sarasteelesnaps and enter the competition under this photo. 

För en chans att vinna en av dessa borstar gå till min instagram och delta i tävlingen under denna bild. 
View Post

First vlog/ Sweden life and organic hair salon

Leave a Comment
Hej!

Time for a little update and what better way than doing my first ever vlog. I've now been in Stockholm for three weeks and getting into some kind of routine. I'm working in an organic hair salon called Ecohair. http://ecohair.sePlease give this video a thumbs up if you like this vlog and wants so see more. 

Follow me on
View Post

A spa day at home

Leave a Comment
As moving country can be rather stressful I'm happy to finally starting to settle in. I have been lucky to have got some great products sent to me while I'm waiting for all my stuff from the UK. I decided to take an evening and have a spa day at home. It was great to discover some new wonderful brands and products. 

Eftersom att flytta land kan vara ganska stressigt är jag glad att jag börjar göra mig hemmastadd. Jag har haft tur som fått flera olika produkter skickat till mig, medan jag väntar på alla saker från England. Jag bestämde mig att ta en kväll och ha spa dag hemma. Det var underbart att upptäcka några nya fantastiska märken och produkter. 


Firstly I have a shower with some great products from SENSPA.  An affordable green beauty brand, available in places like Waitrose. 

I tried their salt scrub soap bar. It is perfect to exfoliate with, but also works well as a normal soap bar too. 


Först tog jag en dusch med några fantastiska produkter från SENSPA. Ett prisvärt ekomärke, som finns att köpa i vissa mataffärer som Waitrose i Storbritannien. 

Jag provade deras salt skrubb tvål. Den är perfekt för att exfoliera med,  men funkar bra som en vanlig tvål också. 


I also have SENSPA's lava clay hair & scalp masque that is rich and moisturising. It's perfect for my dry and sometimes itchy scalp and made my hair soft and shiny. It only needs to be left on for 5-10 minutes, but I often leave it for longer. 

Jag har också SENSPA's lava clay hår & skalp mask som är rik och fuktgivande. Den är perfekt för min torra och ibland irriterande skalp och gjorde mitt hår mjukt och glansigt. Den behöver bara vara i ca 5-10 minuter, men jag låter den ofta sitta i längre. 

Whilst my hair masque is treating my hair. I also use one of my kelp face masks from the Korean brand Whamisa


I'm not normally a fan of sheet face masks but this is pure pleasure to have on my skin. It's like a pure leaf that you put over your face. You can instantly feel how it hydrates your skin. I leave it on for 20 minutes and after the skin feels and looks moisturised and fresh. It's my new favourite face mask by miles. 

Medan min hårmask gör sitt använder jag samtidigt min kelp ansiktsmask från det koreanska märket Whamisa

Jag är normalt inte ett fan av sheet ansiktsmasker, men det här är ett nöje att ha på min hud. Det är som ett rent löv som man lägger över ansiktet. Man kan känna på en gång hur fuktgivande den är. Jag låter den sitta i 20 minuter och efteråt känns och ser huden fuktig och fräsch ut. Det är lätt min nya favorit ansiktsmask. 


I finally moisturise with a moisturiser from Sheila's natural products.  I use the one for medium to dry skin, which works well on my skin. It's gorgeously creamy and applies easily onto my skin. It has a lovely scent of citrus. 

Slutligen så smörjer jag in mig med en kräm från Sheila's Natural products.  Jag använder den som är för medium till torr hy, vilket funkar jättebra på min hud. Den är underbart krämig och appliceras lätt på min hud. Den har en härlig doft av citrus. 

After this, I feel relaxed and ready to face whatever comes my way. 
What do you do to relax? Have you discovered any new products recently? 

Efter detta så känner jag mig avslappnad och redo att möta vad som än kan väntas komma min väg. 
Vad gör du för att slappna av? 
Har du upptäckt några nya produkter nyligen? 
View Post

Review | Green People Edelweiss sun lotion And how to protect yourself from the sun

Leave a Comment
It has been a week of glorious sunshine in Sweden. It's given me a chance to use my favourite sun lotion from Green peopleedelweiss sun lotion SPF15 with the tan accelerator.

Det har varit en vecka av strålande solsken i Sverige. Det har gett mig en chans att använda min favorit solkräm från Green People edelweiss solkräm SPF15 med solfärgsaccelerator. 


It's a perfect protection from the sun. I was recommended Green people sun lotion by every green beauty blogger I have spoken to. 

The first time I used it was last year on my holiday to Thailand and it was great. It protected me from burning in  36 degrees. 

Det är ett perfekt skydd från solen. Jag rekommenderades Green Peoples solkräm av varje grön skönhetsbloggare jag pratat med. 

Första gången jag använde den var förra året på min semester i Thailand och den var bra. Den skyddade mig från att brännas i 36 grader. 

I know many people don't use natural sun protection because most natural sun care products don't use high SPF as many like to use up to SPF 50 to protect themselves and their children. But it doesn't mean SPF50 gives almost double protection than SPF30. 

In fact, SPF30 lotion offers 97% protection against UVB rays, while SPF50 offers 98% - just 1% difference

People who use SPF50 sun lotions often reapply less frequently and stays in the song for longer, than when using lower factor sun lotion. 
This can dramatically increase your risk of sun damage because, in order to get good UVA defence, you must regularly top up your protection no matter what the factor.  

Jag vet många människor inte använder naturliga solskydd för de flesta naturliga sol produkter använder inte höga SPF eftersom många gillar att smeta in sig i SPF50 för att skydda dem själva och sina barn. Men det betyder inte att SPF50 ger nästan dubbelt skydd än SPF30. 

Fakta är att SPF30 ger 97% skydd mot UVB strålar, medan SPF50 ger 98% - bara 1% skillnad.

Folk som använder SPF50 solkrämerna, applicerar oftast inte krämen lika regelbundet och stannar i solen längre, än de som använder en lägre faktor i solkrämen. Detta kan dramatiskt öka din risk för solskador, för att få ett bra skydd mot UVA strålar måste du smörja in dig ofta vilken faktor det än är. 


Many sun lotions out there use synthetic chemicals to make their creams water resistant. It works like creating a seal that stops water coming through. But it's like wrapping your skin into cling film and stops your skin from being able to breathe. It can lead to heat rashes and irritation. 

Många solkrämen därute använder syntetiska kemikalier för att göra krämen vattentålig. Det fungerar som att skapa tätning som stoppar vatten från att komma igenom. Men det är som att slå in din hud i plastfolie och stoppar din hud från att andas. Det kan leda till värmeutslag och irritationer. 

This is why I choose natural sun lotions like Green people because it still allows my skin to breathe and it protects my skin from the sun just as well. 

What sun protection to you use? 

Detta är varför jag väljer en naturlig solkräm som Green People för att den fortfarande låter min hud andas samtidigt som den skyddar den från solen 

Vad för solskydd använder du? 

View Post

Lip product addict tag

Leave a Comment
Please go and check out and subscribe Kate - Wild organic beauty

Rachel - All Natural Aspirations

TAG QUESTIONS
1. Favourite balm/treatment?
2. Best eye-catching red?
3. Best luxury & best drugstore?
4. Best ZAO lipstick?
5. The most disappointing?
6. Liner - yes or no?
7. Best gloss?
8. Something extra!

The products mentioned
Hurraw 
True organic of Sweden - all you need is me*
Maria Åkerberg - Classic red
Ilia - pink Kashmir 
Lavera - Caramel glam
ZAO - Old pink 462
Lavera soft lipliner - pink 02
Estelle & thild - peony pink
Ilia lip crayon - call me 

Follow me on

Instagram


Check out my blog at http://www.sarasteele.co.uk

For business inquiries please email me at saraharstilist@gmail.com 

This video is NOT sponsored by any brands mentioned or showed in this video. All opinions are my own. All products were purchased with my own money, unless marked with a *, which means they were gifted to me from the brand within a gift bag at an event or for general PR reason of which I'm very grateful for. 
View Post

Moving to Sweden and half marathon | Sara Steele

Leave a CommentI've been a bit quiet lately and I promise there's a reason for it. As you might know, I'm in the middle of moving to Stockholm, Sweden. After 12 years living in London, England,  me and Stephen have decided to have a bit of a change.

Jag har varit tyst det senaste och jag lovar att jag har en anledning. Som du kanske vet, är jag mitt i att flytta till Stockholm. Efter 12 år i London, England, har jag och Stephen bestämt att göra lite förändringar. 


We first flew to Gothenburg to see family. I also signed up to run Göteborgsvarvet, a half marathon. It was a tough run with lots of uphill, but I did it. 

Först flög vi till Göteborg för att träffa lite familj. Jag anmälde mig även till Göteborgsvarvet, en halvmara. Det var ett jobbigt lopp med mycket uppför, men jag genomförde det. 


This week I've mainly been trying and been sorting out things for the move and my new job. I'll be starting work in an organic salon called EcoHair Stockholm http://ecohair.se/. I'll become self employed and it's a lot of things to sort out, which all I find very confusing. 

Den här veckan har jag mest varit trött och fixat inför flytt och mitt nya jobb. Jag kommer att börja jobba på en ekologisk salong EcoHair Stockholm http://ecohair.se/. Jag kommer vara egen anställd och det är massor att göra, vilket jag tycker är mycket förvirrande. 


Today we are on a train across the country to visit some good friends in Kalmar, before we hit the final stop Stockholm in a few days.

Idag sitter vi på ett tåg genom landet för att träffa några nära vänner i Kalmar, innan vi kommer till slutstationen Stockholm om några dagar. 

I'm hoping to have plenty of time to blog soon. In the meantime, I would love to do a Q&A video soon so please comment below with lots of questions for me to answer. 

Jag hoppas att jag kommer att ha massor med tid för bloggen snart. Under tiden så skulle jag gärna göra en Q&A video snart så var snäll och kommentera med massor med frågor som jag kan svara på. 
View Post

A mini empties

Leave a Comment

I recently did a massive empties video. And somehow I still managed to have a few more empties just few weeks later. I thought I share them with you here as I don't want to save them and take empty bottles with me when I move to Sweden. 

Jag gjorde nyligen en massiv empties video. På nåt sätt har jag lyckats göra slut på fler produkter på bara några veckor. Så jag tänkte att jag delar med mig här eftersom jag inte vill spara dem och ta med mig tomma flaskor när jag flyttar till Sverige. 


My first product I finished was Neals Yard remedies honey & orange facial scrub. It smells lovely, but it's too rough on my skin. The grains are quite big and you have to be very gentle applying it on the skin. I would use this more as a body scrub, than a face scrub. 

Min första produkt som tog slut var Neals Yard remedies honey & orange facial scrub. Den luktar ljuvligt men den är för grov på min hud. Den har ganska stora korn och du måste vara försiktig när du applicerar den på huden. Jag tycker den skulle vara bättre som en body scrub istället för face scrub. 


Another empty product is the gorgeous oil bloom & glow from Angela Langford. I've enjoyed this facial oil so much and I'm sad it's finished. It's been perfect for my skin and one of my favourite oils at all times. 

En annan tom product är den underbara oljan bloom & Glow från Angela Langford. Jag har njutit så mycket av denna ansikts olja och det är så tråkigt att den är slut. Den var perfekt för min hud och en av mina favorit oljor någonsin.


I also finished Botanicals nourishing face balm. Another skincare product I enjoyed. It melts in to the skin and moisturising it well. I've done a review on it if you want to read more. 

Jag gjorde även slut på Botanicals nourishing face balm. En annan hudvård produkt jag tyckte om. Den smälter in i huden och återfuktar väl. Jag ge gjort en recension om du vill läsa mer. 


The last of my empties is Sukin's protein hair treatment. I loved this hair treatment. I actually kept getting comments on my hair every time I used it. It made the hair feel soft and look healthy. It's definitely become a staple hair product I will keep going back too

Den sista empties är Sukins protein Hair treatment. Jag älskade den här hårmasken. Jag fick flera kommentarer på mitt hår varje gång jag använde den. Den fick håret att kännas lent och se hälsosamt ut. Det har definitivt blivit en av mina stapel hår produkter jag kommer att återkomma till. 

That was my recent empties. What are some of the recent products you have used up? Have you tried one of the ones I mentioned? Why did you think? 

Det var mina empties. Vad är några produkter som du har gjort slut på nyligen? Har du provat någon av de jag nämnde? Vad tyckte du? View Post
Previous PostOlder Posts
All rights reserved.