Slider

9 Things I've learned my one year of blogging

Monday 29 February 2016

My blog recently turned one year old. It's been an amazing journey, sometimes a bit crazy. I'm so happy I started blogging and I wouldn't change it for the world. I've learned so much about myself as well as the blogging world. I thought I would share some of those things with you. 

Min blogg fyllde nyligen ett år. Det har varit en helt underbar resa och lite galen ibland. Jag är så glad att jag började blogga och jag skulle inte vilja byta ut det med något. Jag har lärt mig så mycket om mig själv och även om bloggning världen. Jag tänkte att jag skulle dela med mig några av dessa saker med er. 


1. It's hard work
Blogging is not easy. If I had realised how much hard work it is, I might not have started. But I'm glad I did and it's all worth it. The hours I spend on writing and planning my blog posts and photographing is just the beginning. Then it's the promoting on social media, keeping up with other bloggers. 

Det är hårt jobb
Blogga är inte lätt. Om jag hade insett  hur mycket jobb det är tror jag inte att hade börjat. Men jag är glad att jag gjorde det och det är värt det. Timmarna jag spenderar på att planera och skriva mina blogg inlägg och fotograferingen är bara början. Sen gäller det att promota bloggen på alla sociala medier och hålla sig uppdaterad med alla andra bloggar. 

2. Great blogging community
The blogging community can be great and supportive. Most bloggers are happy to help out and give advice. I've met some amazing bloggers at events and I'm looking forward to meeting even more soon.

Fantastisk gemenskap bland bloggare
De flesta bloggare är hjälpsamma och ger gärna råd. Jag har träffat flera underbara bloggare på event och jag ser fram emot att träffa fler snart.

3. You'll get ridiculously happy by a comment
I still get so excited when someone leaves a genuine comment or like what I've written. Sometimes I can't believe that people actually read my blog or watch my YouTube channel. 

Du blir löjligt glad av kommentarer
Jag blir fortfarande så exalterad när någon ger en genuin kommentar på min blog eller gillar något som jag har skrivit. Ibland kan jag knappt tro att folk faktiskt läser min blogg eller tittar på min youtube kanal. 

4. Confidence booster
It's an amazing feeling when someone like a picture I've taken or appreciate what I've written. Putting yourself out there week after week definitely helps you to grow in confidence. What's great is that it's so easy to look back and realise how far I've come. 

Självförtroende kick
Det är en sån härlig känsla när någon gillar en bild som jag har tagit eller uppskattar vad jag har skrivit. När man lägger ut sina tankar och sig själv på internet vecka efter vecka så växer självförtroendet.
Det är även lätt att titta tillbaka och se hur långt jag har kommit. 

5. We all have different journeys
At the same time as it's great and confidence building. Jealousy between bloggers are real. How can it not be, when you all day long see everyone's amazing pictures on Instagram. It's easy to compare yourself. But we need to remember that we're all on different journeys. Some of the people have been blogging for years. They might even be working as journalists or photographers previously. Of course they're going to have better skills than me in certain areas. We can't all have big beautiful white designer apartment or latest products. But we can still have a great blog. 

Vi har alla olika resor
Samtidigt som det är fantastiskt och hjälper självförtroendet, avundsjuka mellan bloggare är verklighet. Hur kan det inte vara det, när du varje dag ser allas fina bilder på instagram. Det är så lätt att jämföra sig själv med andra. Men vi måste komma ihåg att vi alla är på olika resor i livet. Andra bloggare har bloggat i flera år. De kan ha haft jobb som journalist eller fotografer. Klart de kommer ha vissa kunskaper som jag inte har. Vi kan inte alla ha stora fina vita designer lägenheter eller de senaste produkterna. Men vi kan fortfarande ha en bra blogg. 


6. It takes serious organisation skills
Running a blog and a YouTube channel as well as working full time takes a lot of planning. I often use every spare minute I get. The commute to work is a great example of time to write a blog post, schedule social media posts or just catching up with emails. But it's also important to be able to let go sometimes. If there's a post which doesn't get posted, that's ok. If you can't keep on top of things, that's ok too. Sometimes you need a day off. 

Det behövs seriösa organisations färdigheter
Att sköta en blogg och en youtube kanal och samtidigt jobbar ett heltids jobb tar mycket planering. Jag använder ofta varenda ledig minut jag har. Pendlingen till jobbet är en bra tid att skriva ett blogg inlägg, schema lägga social media, eller komma ikapp med mejl. Men det är också viktigt att släppa taget ibland. Om det är en inlägg som inte blir skrivet så är det ok. Det är ok att inte alltid ha allt under kontroll. Ibland behöver vi en ledig dag. 

7. Social media addiction is a thing
I feel like I'm constantly on social media since I started my blog. It's easy to get addicted. But sometimes you need to put that phone down and just be with the people close to you. 

Social media beroende är en grej
Det känns som jag alltid är på sociala medier sen jag startade min blogg. Det är lätt att bli beroende. Men ibland måste du kunna läggs ner telefonen och vara med människorna runt omkring dig. 


8. Blog ideas are everywhere
You'll be surprised where you'll get your blog ideas from. It can be from a conversation with a friend, other bloggers or anything around you. You just have to live your life and enjoy things around you and inspiration will come. I normally get loads of ideas whilst travelling. 

Blog idéer är överallt
Du kommer bli överraskad av var du får din inspiration ifrån. Det kan vara från ett samtal med en vän, andra bloggare eller vad som helst i din omgivning. Du behöver bara leva livet och njuta av det som är runt dig och inspiration kommer att komma. Jag får ofta massor med inspiration när jag reser. 

9. There are some great perks
Yes, bloggers do get lot's of freebies and I've discovered some amazing products and brands since I started blogging. But it comes with a price. We actually have to try all these products out and I had some bad reactions on my face few times. Also, I had to turn down some great offers just because it doesn't fit my blog. But most of the time it's been great and I've been lucky to only have good experiences with brands and PR companies. 

Det har bra förmåner 
Ja bloggare får bra många gratis produkter. Jag har upptäckt många bra produkter och märken sen jag startade min blogg. Men det har ett pris. Vi måste prova alla produkter också. Jag har haft några dåliga reaktioner i mitt ansikte några gånger av produkter. Jag har även varit tvungen att tacka nej till många otroliga erbjudanden bara för att det inte passar min blogg. Men för det mesta har det varit underbart. Jag har haft tur att bara haft bra erfarenheter från produkt och PR företag. 


Finally, I just want to say thank you for being part of my journey. I'm grateful for each and every one of you. Please leave a comment to tell me more about you. Or if you're a blogger what have you learned since you started blogging? 

Till slut vill jag bara säga tack för att du är med på min resa. Jag är tacksam för varenda en av er. Lämna gärna en kommentar och berätta mer om dig själv. Är du en bloggare? Vad har du lärt dig av att blogga? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan