Slider

Press launch of organic haircare brand Yarok

Tuesday 25 October 2016


I had the honor to be invited by Naturligt Snygg and Scandinavian Beauty, for the Swedish press launch breakfast  of Yarok the organic hair care range from New York. 
It was held in the new Scandia hotel Haymarket, where the shopping mall PUB used to be on Hötorget. 

Jag hade äran att bli inbjuden av Naturligt snygg och Scandinavian Beauty till press lanserings-frukost av  Yarok, en ekologiskt hårvård från New York. 
Det hölls i det nya Hotellet Scandia Haymarket, som brukade vara PUB på Hötorget. We were met by a gorgeous breakfast with sandwiches, fruits and raw cheesecakes. There was even a vegan option for me. 

Vi möttes av en fantastisk frukost med mackor, frukt och raw cheesecake. Det fanns även vegan alternativ till mig. 


We had the pleasure to get to know the creator of Yarok, Mordecai Alvow. He is a celebrity hairdresser in New York, with roots from Israel. Which is part of his inspiration when creating the products. The word Yarok means green in Hebrew. 

Vi fick nöjet att få lära känna skaparen av Yarok, Mordecai Alvow. Han är en kändis frisör i New York, med rötter från Israel. Vilket har inspirerat honom när han skapat sina produkter. Ordet Yarok betyder grön på hebreiska. 


He started making his products at home after he got allergic reactions from the conventional products, to be able to continue doing his work. Eventually,  people started to show an interest in his products and that was the start of Yarok. 

All the products are vegan, even the wax. They're completely natural, free from parabens, SLS and alcohol. 

Han började göra sina produkter hemma efter han fått allergiska reaktioner från konventionella produkter, för att kunna fortsätta göra sitt jobb. Efter ett tag började folk intressera sig för hans produkter och det var början av Yarok. 

Alla produkter är veganska, även vaxet. De är helt naturliga, fritt från parabener, sls och alkohol. 


We got to hear Mordechai's story and  learning more about his products, whilst he demonstrated how to use them. 

We then received a wonderful goodie bag with some of his most popular products that I will be reviewing soon. 

Yarok is available at Naturligt snygg web shop

Vi fick lyssna på Mordechais historia och lära oss om hans produkter medan han demonstrerade hur man använder dem.

Vi fick även med oss en underbar goodie bag med några av hans mest populära produkter som jag kommer att recensera snart. 

Yarok finns tillgängliga i Naturligt snygg webshop. 
No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan