Slider

Review | Herbfarmacy - Replenishing face cream

Thursday 13 October 2016

I discovered Herbfarmacy at an event last year and liked them right away. Since then, they have changed their look with new packaging. I must say they look great. They grow their own plants and herbs for their products on their organic five-acre farm in Herefordshire, UK. 


I recently put an order in from LoveLula and ordered myself some products from Herbfarmacy. I bought the Pure hydration serum  and Replenishing face cream

Jag upptäckte Herbfarmacy på ett event förra året och jag gillade dem på en gång. Sedan dess har de ändrat sitt utseende med ny förpackning. Jag måste säga att de ser fantastiska ut. De odlar sina egna växter och örter för deras produkter på deras ekologiska gård på fem tunnland i Herefordshire i Storbritannien. 

Nyligen beställde jag några Herbfarmacy produkter från LoveLula. Jag köpte Pure hydration serum och Replenishing face cream. 

From the first application, I can tell that it's good quality and my skin would jump of joy if it could. It's a pure pleasure to cream my face with their replenishing face cream. 

Från första applikation känner jag att det är bra kvalitet och min hud skulle hoppa av lycka om den kunde. Det är ett rent nöje att smörja in mitt ansikte med deras replenishing ansiktskräm. 


It's deeply hydrating, which nourishes and replenished dry and ageing skin. I'm not surprised with ingredients like 
• Marshmallow
• Damask rose
• Ginko
• Rosehip

She scent is like smelling a bouquet of gorgeously fresh roses. It relaxes your senses. The face cream softens the skin and makes it feel hydrated and fresh. I think this will be perfect to protect my skin from the cold Swedish winter. 
It is also a good base for my makeup. 

Den är djupt återfuktande som ger näring och fräschar upp torr och åldrande hud. Det är inte förvånande med ingredienser som
• Marshmallow 
• Damast ros
• Nypon

Doften är som en doftande bukett av färska rosor. Det lugnar alla sinnen. Ansiktskrämen gör huden mjuk och får den att kännas fuktigare och fräsch. Jag tror den är prefekt för att skydda huden från den kalla svenska vintern. 
Det är även en bra bas för mitt smink. 

A 50g jar cost £23.50 which I think is so worth it. I for sure will buy this over and over again. 

Some other perks are it's handmade in small batches and are only tested on friends so no animals been harm. 

En 50g burk kostar 253kr vilket jag tycker är helt värt det. Jag kommer helt säkert köpa denna igen och igen. 

Några andra förmåner är att den är handgjord i små satser och är bara testade på vänner så inga djur har blivit skadade. 

Have you tried anything from Herbfarmacy? 

Har du provat något från Herbfarmacy? 

No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan