Slider

ZAO - makeup palette

Monday 22 May 2017I was beyond excitement when I discovered that ZAO recently launched their eyeshadow palette "Clin d'oeil" no 1.  I managed to get my hands on it when I went to the Green Beauty day in Stockholm a few weeks ago. 

Jag var i extas när jag upptäckte att ZAO nyligen lanserade deras ögonskugga palett "Clin d'oeil" no.1. Jag lyckades få tag i den när jag var på Green Beauty day några veckor sen. 

I love ZAO because of their amazing quality products. Not only are they organic, vegan and have the most beautiful bamboo packaging but the makeup is gorgeous and I haven't been disappointed with anything I tried. 

Jag älskar ZAO för deras fantastiska produkter med bra kvalitet. De är inte vara ekologiska, veganska och har så fina bambu förpackningar, men sminket är vackert och jag har aldrig blivit besviken av något jag provat. 


This beautiful 100% natural palette contains 10 pearly and matte eye shadows. The colours make it easy to make a range of stunning looks from natural to a dark smokey eye. 

Denna vackra 100% naturliga palett innehåller 10 pearly och matta ögonskuggor. Färgerna gör det lätt att göra en rad snygga looks, från naturligt till mörk smokey eye. 


I find the colours beautiful and they last well throughout the day. I did the hair and makeup for a wedding the other day and used this palette. The bride loved the colours and looked amazing. I used the colours 5 & 6 (pearly taupe & pearly plum), same as the above picture. 

Jag finner färgerna så vackra och de håller jättebra hela dagen. Jag gjorde hår och smink för ett bröllop häromdagen och använde denna palett. Bruden älskade färgerna och jag använde nummer 5 & 6 (pearly taupe & pearly plum), samma som bilden ovan. 

I'm so glad I bought this palette and worth every penny of £49.99.

Jag är så glad att jag köpte den här paletten och värd varenda krona av 499 kronor. 

Have you tried anything from ZAO? 
Har du provat något från ZAO? 


No comments:

Post a Comment

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan