Slider

Walden perfumes - a natural scent

Thursday 11 May 2017

There's a new natural perfume on the green beauty market. LoveLula has just launched their Walden perfumes and it's worth being excited about.

I was lucky enough to receive two of the perfumes. I chose 'Two eternities' and 'Castles in the air'.

Det finns en ny naturlig parfym på den gröna skönhetsmarknaden. LoveLula har precis lanserat deras Walden parfymer och det är värt att vara exalterad över. 

Jag hade tur och fick två av deras parfymer. Jag valde 'Two eternities' och 'Castles in the air'.

My favourite of the two is definitely the Two eternities. It's described as:

"A garland of forest flowers including wild roses, jasmine and iris floating above a fresh citrus base of bergamot and sweet orange oil." 

Sounds lovely, doesn't it? And it is. It's such a nice sweet floral scent. 
The Castles in the air is more of a citrusy scent. 

"A fresh, intoxicating blend of citrus with a hint of tropical flowers and lavender."

Min favorit av de två är definitivt Two eternities. Den beskrivs som:

"En krans av skogsblommor som vilda rosor, jasmin och iris som flyter bland en fräsch citrus bas av bergamott och söt apelsinolja."

Låter underbart eller hur? Och det är den. En sådan härlig söt blommig doft. The castles in the air är mer av en citrus doft. 

"En fräsch berusande blandning av citrus med en antydan av tropiska blommor och lavendel."
A perfume is such a personal thing, but I must say I'm impressed with the Walden perfumes. If I have to find anything negative, it is that the scents don't stay throughout the day. But not many natural perfumes does. Me personally don't really mind as often, I don't even wear perfume and most of the time, I don't even notice that it wears off. I do like that the scents aren't too overwhelming as many perfumes can be too much sometimes. I find it settles in nicely to my own scent. 

En parfym är något personligt, men jag måste säga att jag är imponerad av Walden parymerna. Om jag måste hitta något negativt så är det att dofterna stannar inte hela dagen. Men det är det inte måmga naturliga parfymer som gör. Personligen gör det mig inte så mycket eftersom jag inte ofta ens använder parfym eller ens märker när den börjar försvinna. Jag gillar att dofterna inte är för överväldigande som så många parfymer kan vara. Jag tycker den blandas bra med min egen doft. 

I have to mention the packaging. It's beautiful. The Walden perfumes look very classic and luxurious. It's pretty to just be standing on the bedside table or on a shelf. 

Jag måste nämna förpackningen. Den är så vacker. Walden parfymer ser väldigt klassiskt och lyxigt ut. Den är fin bara ha att stå på nattduksbordet eller på en hylla. 

I'm excited to try more of their perfumes. 

Jag ser fram emot att prova fler av deras parfymer. 

Have you tried Walden perfumes yet? 
Which is your favourite? 

Har du provat Walden parfymer än? Vilken är din favorit? 


1 comment:

  1. This one seems a best perfume that I would like to use while going to my dissertation writing services based office.

    ReplyDelete

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan